timmerwerk

Duurzaam bouwen (61): Timmerwerk binnenwanden gestart

timmerwerkNa een pauze van enkele maanden is RobuustEiken gestart met het binnen timmerwerk. Naast het maken van de tussenwanden gaat het om het afwerken van het dak met gipsplaten. Verder wordt de aansluiting van wand en dak op de gebinten met gipsplaten afgewerkt en de overstekken worden met tricoya plaatmateriaal afgetimmerd. De halfhoge wand tussen slaapkamer en badkamer wordt van kalkhennep blokken gemaakt.

2ekamer

Salderingsregeling blijft of wordt zelfs verbeterd

2ekamerEen ruime kamermeerderheid waaronder de VVD stemde voor onderstaande motie.

‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

plaatsing in tuinWe gaan ervan uit dat vertrekkend minister Kamp niet tegen zijn eigen partij zal ingaan en de wens van de 2e Kamer zal volgen. Het energieakkoord loopt tot en met 2023. Daarmee is zeker gesteld dat iedereen die het komend jaar zonnepanelen plaatst ze terug kan verdienen. Immers, voor zonnepanelen via onze stichting is de gemiddelde terugverdientijd 6,5 jaar.

hybridewarmtepomp

Is een hybride warmtepomp iets voor u?

hybridewarmtepompEr zijn verschillende manieren om zonder gas (fossiele brandstof) je ruimteverwarming en de verwarming van tapwater te realiseren. Als je een nieuw huis bouwt kun je daar slim gebruik van maken. Bijvoorbeeld door een douche die 70% of meer op energie bespaart te combineren met een Clage doorstroomverwarmer en de vloerverwarming te combineren met een warmtepomp.

In een bestaande woning is dat wat lastiger. Lees verder

basistuin2

Duurzaam bouwen (60): Basisaanleg tuin nagenoeg gereed

basistuin2
Het heeft door vorst en nattigheid allemaal wat langer geduurd dan de bedoeling was maar gisteren was de basisaanleg van de tuin nagenoeg gereed. Alleen de natuursteen randafwerking van de vijver moet in verband met het inklinken van de natte grond nog even wachten.

basistuin1Behalve de vijver en de beukenhaag zijn de rhizoombegrenzers voor de bamboes, de rododendronheuvel, de drainage, de parkeerfundering en het grind aangebracht. De beplanting en de verdere aankleding van de tuin met zenelementen is volgend jaar gepland. Het wordt door de 35 m3 grind die op anti-worteldoek is gestort in ieder geval een onderhoudsvriendelijke tuin.

hoverenergy

VAWT, vertical axis wind turbine (maglev)

hoverenergyEind 2011 gaf ik al de voordelen aan van een windturbine met een verticale as die gebruik maakt van het zweeftreinprincipe (magnetische levitatie, kortweg maglev). Ik heb toen een korte film getoond van het concept met een ver toekomstperspectief. De stand van zaken in 2016 is dat er succesvolle praktijkproeven zijn uitgevoerd en dat een groot aantal patenten (24) is aangevraagd waarvan er een aantal is toegekend.

Het grote voordeel van dergelijke windturbines tegenover de met veel subsidie overeind gehouden technisch achterhaalde wieken windturbines is dat ze bewegen zonder wrijving. Dat heeft de volgende afgeleide voordelen:

1-een lage opstart windsnelheid
2-geen uitval bij hoge windsnelheid
3-nauwelijks geluidsproductie
4-nauwelijks slijtage en dus ook nauwelijks onderhoud
5-een lange levensduur

Hierdoor is de energieproductie goedkoop en verdienen ze zich zonder subsidie terug. Daarmee produceren ze dus echte duurzame energie. Maar ze geven verder ook geen slagschaduw, vormen geen belasting voor het landschap en kunnen zelfs in de bebouwde omgeving worden geplaatst.

Bekijk ook de video op de website van hover energy.
Er is 5 jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling sinds ik er melding van heb gemaakt. Het komend jaar zullen er nog aerodynamische verbeteringen worden doorgevoerd maar daarna is er een product dat zonder nadelen energie uit wind kan halen. Laten we dus eindelijk eens stoppen met subsidie voor die achterlijke wieken windturbines. Zit een streep door al die windplannen op land en maak daar zonneweides van en plaats de maglev op alle industrieterreinen zodra hij op de markt is.

keim

Duurzaam bouwen (59): Verf binnen en buiten

keimVoor een huis zonder ventilatie is het van belang om in huis verven te gebruiken met zo min mogelijk vluchtige organische stoffen.

Verf zonder VOS (vluchtige organische stof) of VOC (volatile organic compound) bestaat echt. Het heet milk paint. Je koopt het als poeder dat onbeperkt houdbaar is en je vermengt het simpel met water. Om een dekkend resultaat te krijgen breng je het in twee lagen aan. Met 250 gram poeder (€ 24,95) kun je zo 5 m2 in twee lagen schilderen. Dat kost je dus € 5 per m2.

Alle andere water gedragen verven bevatten toch nog vos/voc. Zelfs de beste krijtverven en kalkverven bevatten nog tot 30 gram per liter. Kleur bevat meer VOS dan wit. Kijk daarom altijd goed op het etiket. De prijs per m2 is vergelijkbaar met milk paint.

Biosil silicaatverf van Keim bevat minder dan 1 gram per liter VOS en kost € 4 per m2. Wij kiezen Keim Biosil voor binnen en Keim Soldalan ME voor buiten. Soldalan ME bevat wel meer VOS maar heeft als voordeel dat het de schadelijke NOx gassen in het milieu afbreekt.

thuisaccu

De zin en onzin van een thuisaccu

thuisaccuZonnepanelenbezitters zouden maar wat graag onafhankelijk zijn van het grid (elektriciteitsnet). Zeker als de plannen van dictator Kamp doorgaan. Officieel heet het dat hij de saldering na 2020 wil heroverwegen, een eufemisme voor afschaffen. Ja, hij moet toch iets doen om de windturbinelobby tevreden te houden.

Je kunt met zonnepanelen heel gemakkelijk net zoveel elektriciteit opwekken als je verbruikt maar dat betekent wel dat je ’s zomers veel elektriciteit teruglevert aan het grid en ’s winters veel afneemt. Kun je onafhankelijk worden van het grid met een thuisaccu? Lees verder

beukenhaag

Duurzaam bouwen (58): Tuinaanleg gestart

beukenhaagAansluitend aan de bamboeschutting, die eerder door Kruiter-Wilzing sierhekwerken uit Stadskanaal werd geplaatst, is hoveniersbedrijf Martijn Buld uit Ruinerwold nu bezig met het planten van een beukenhaag. Martijn Buld is aangesloten bij de VHG, de vakgroep van hoveniers. Hij legt nu de basis van wat uiteindelijk een Japanse tuin moet worden voorzien van Rhododendronheuvel, bamboebos, vijver en zentuin. Het merendeel van de beplanting en overige zaken zal pas volgend jaar worden gerealiseerd.

huizenroute2

Veel bezoekers tijdens duurzame huizenroute

huizenroute2Op zaterdag 5 november werd ons huis tijdens de duurzame huizenroute druk bezocht. Tijdens 3 sessies (2 ’s morgens en 1 ’s middags) vergaapten in totaal 34 belangstellenden zich aan de RobuustEiken gebinten. Verschillende deelnemers zijn zelf een huis aan het bouwen of hebben plannen om hun bestaande woning duurzaam te verbouwen.

Op 12 november stelden de 32 bezoekers tijdens 4 sessies zoveel vragen dat ik ze onmogelijk binnen het uur van dat voor elke sessie was uitgetrokken kon beantwoorden. Via het contactformulier op de website kan iedereen de onbeantwoorde vragen opnieuw stellen zodat ik ze alsnog kan beantwoorden. Er is in ieder geval voldoende stof aangedragen voor een levendige discussie over duurzaamheid en ik heb iedereen uitgedaagd nog duurzamer te gaan bouwen dan wij al doen.

Er zijn verder een aantal contacten gelegd waaraan we als Stichting Duurzame Energieprovincie verder invulling hopen te geven. Zo werd er bijvoorbeeld al een beroep op mij gedaan om presentaties te gaan geven voor scholen, een lezing te geven voor een verzameling dorpen en om als adviseur op het gebied van duurzaam bouwen te gaan werken voor de Drentse Kei. Anderen wilden dan weer graag mijn advies tijdens hun (ver)bouwproject. De toekomst zal uitwijzen wat dat voor duurzame activiteiten oplevert.
huizenroute3

schuren

Duurzaam bouwen (57): Gebinten schuren of oxaalzuur smeren?

schurenDoor de blootstelling aan weer en wind en door verschillende bouwactiviteiten zijn de gebinten nogal verkleurd. Op sommige plekken zijn ze daardoor zwart uitgeslagen. Hoe kun je dat het best aanpakken. Ik heb het eerst geprobeerd met een vlakschuurmachine. Daarmee is de zwartste ligger weer toonbaar gemaakt. Je komt er dan wel achter dat het erg zwaar werk is zeker als je boven je hoofd moet werken en dat het bovendien erg veel tijd gaat kosten.

Een andere manier om vlekken uit hout te verwijderen is behandelen met oxaalzuur. Het kan gewoon met een kwast op het hout gesmeerd worden. Dat is heel wat minder zwaar werk en je gebruikt bovendien geen stroom. Oxaalzuur vormt geen belasting voor het milieu en heeft ook geen classificatie voor gevaarlijke stoffen.