Categoriearchief: blog

Prijs warmtepomp schrikt veel mensen af

In zomergasten liet Wiebes weten geen warmtepomp te hebben. Hij gaat wachten tot de Gemeente gaat aangeven wat hij moet doen om van het gas af te komen. Dat moet voor iedereen betaalbaar zijn en dat kan volgens hem ook. Hoe?  Dat zegt hij er niet bij. Logisch want hij geeft zelf, zoals trouwens bijna alle bestuurders en politici in dit land, niet het goede voorbeeld en hij heeft dus ook geen idee wat het kost.

Er zijn gemeentes die burgers verplichten om van het gas af te gaan middels een warmtepomp zonder een regeling voor de financiering. Dat kan dus echt niet! Bij de verbouwing van de 2e Kamer geeft de overheid opnieuw niet het goede voorbeeld door niet van het gas af te gaan omdat het te duur zou zijn.

Er is dit jaar niet voor niets een toename te zien van het aantal HR ketels, zelfs bij nieuwbouwwoningen. Veel mensen gaan voor zo’n goedkope ketel zolang het nog kan. Als je moet kiezen tussen 1000 tot 1500 euro voor een HR ketel of 15 tot 20000 voor een water/water warmtepomp dan is de keus vanuit het korte termijn denken snel gemaakt. Een luchtwarmtepomp of een hybride warmtepomp is wel wat goedkoper maar die hebben ook een aantal nadelen.

Het vergrijzende deel van de Nederlandse populatie denkt al gauw “het zal mijn tijd wel duren”. En geef ze eens ongelijk als zelfs Wiebes een afwachtende houding aanneemt. Op deze manier gaan we de transitie naar duurzaamheid natuurlijk niet snel maken en is het echt alleen weggelegd voor de eco-elite. De terugleverbelasting helpt ook al niet mee om de verduurzaming snel voor elkaar te brengen. Een jaartje extra respijt voor de salderingsregeling zoals Wiebes nu van plan is zal daarbij niet helpen. Het feit dat de zonnepanelen nu ook al worden meegenomen in de WOZ waarde bewijst maar weer eens de kruideniersmentaliteit van de overheid als het om verduurzaming gaat.

Lithium ferro accu’s (LiFePO4)

Zoals ik eerder schreef hebben de Li-ion accu’s enkele in het oog springende nadelen. Er bestaat een, weliswaar klein, explosiegevaar en ze maken gebruik van het zeldzame kobalt voor de kathode. Er is een goed alternatief dat geen gebruik maakt van kobalt maar van het in overvloed aanwezige ijzer en fosfaat.

Deze accu’s zijn daardoor niet alleen milieuvriendelijker en veiliger maar ze blijken ook nog eens sneller op te laden. Bovendien blijkt diep ontladen geen schade te geven en ze kunnen zonder problemen in elke laadtoestand worden opgeborgen. Ook contact met water is ongevaarlijk. Het enige nadeel is dat ze een 14% lagere capaciteit hebben dan Li-ion accu’s. Daar staat dan weer tegenover dat ze lichter in gewicht zijn. De prijs is ook nog wat hoger maar bij een hogere productie zal dat uiteindelijk omslaan in een lagere prijs, omdat zowel ijzer als fosfaat veel goedkoper is dan kobalt.

Voor de elektrische fiets zijn ze inmiddels beschikbaar, in elektrische auto’s nog niet.

Bomen en houtsingels worden gekapt door graaiende boeren

We wisten al dat boeren er niet voor terug deinzen om op kosten van de burgers het landschap te verpesten. Subsidie opstrijken voor windturbines van meer dan 200 meter hoog, betaald uit de opslag duurzame energie op de energierekening van burgers. Maar het kan nog gekker. Daar waar de subsidie vanuit Brussel langzaam opdroogt hebben de boeren weer een nieuwe truc verzonnen. Extra subsidie binnen harken door houtsingels en bomen te kappen.

Ook Jesse Klaver heeft geen zonnepanelen

Tijdens de interviewreeks “Van torentje naar torentje” bekende Rutte geen zonnepanelen te hebben.

Toen ik in 2013 een presentatie hield voor de afdeling Stadskanaal van Groen Links over de transitie naar duurzaamheid begon ik met een eenvoudige vraag: “Wie van u heeft al zonnepanelen op zijn dak?” Het bleek dat een bovengemiddeld percentage van de aanwezige Groen Links leden zonnepanelen had. Jesse Klaver, die voor mij een verhaal had gehouden, had ze niet. Dat ontlokte mij de uitspraak: “Ja, van onze politici moeten we het niet hebben als het gaat om het goede voorbeeld geven.” Jesse reageerde als door een wesp gestoken en kwam met een flauwe smoes. Ik had nog nooit een politicus zo snel op de kast gekregen. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en ik durf te wedden dat hij nog steeds geen zonnepanelen heeft.

Politici en bestuurders geven gewoon niet het goede voorbeeld, het slechte voorbeeld des te meer. Verruwing van het taalgebruik in de 2e Kamer is er een van. Smoezen hebben ze wel altijd direct klaar. Is er iemand die eens wil onderzoeken of kandidaat kamerleden die op het stembiljet staan zonnepanelen hebben en hoe dat zich verhoudt tot de burgers in Nederland?

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid Manipulatie?!)

Wat een onafhankelijk onderzoeksinstituut pretendeert te zijn is niet meer dan een organisatie die via cherry picking uit de wereldwijde literatuur de door de overheid gedicteerde resultaten probeert te bevestigen. De kwaliteit van die zogenaamde onafhankelijke literatuuronderzoeken laat aan alle kanten te wensen over. Burgers die zich terecht zorgen maken over hun gezondheid en die van hun kinderen wordt zo een rad voor ogen gedraaid.

Onze controlerende volksvertegenwoordigers hebben het te druk met zichzelf en de Haagse poppenkast. Alleen in verkiezingsperiodes wordt de schijn van contact met burgers nog opgehouden.

Of het nu gaat om de nadelige gevolgen van de injectieprogramma’s van de overheid, het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden of om de negatieve effecten van windturbines en straling, we moeten als burgers vooral niet afgaan op de resultaten van gedegen onderzoek die we op internet kunnen vinden. Nee, ga vooral rustig slapen en geloof nou maar wat wij van RIVM zeggen. Zo ging het destijds met asbest ook. En zo zijn er nog tig stoffen in het milieu waarvan de schadelijke effecten niet zijn onderzocht of pas veel later aan het licht komen en als het aan de (chemische) industrie ligt dan moet dat vooral zo blijven. Ja, milieuhygiëne heeft echt al lang afgedaan bij het ministerie.

Boycot de NAM en Shell

shellEen schaamteloze lobby voor fossiele brandstoffen over de ruggen van de Groningers. De arrogantie van monopolisten als de NAM en het grootkapitaal in de gedaante van Shell is al decennia lang duidelijk. Als het aan Shell ligt is het milieu sowieso ondergeschikt aan Shell (Brent Spar in 1995 of bloedolie in Nigeria). Het ontkennen van schade aan leefmilieu en vastgoed van burgers is usance bij dit soort organisaties. Moreel besef en ethisch handelen is niet besteed aan de grote graaiers van onze maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is net als in de VOC tijd verworden tot het uitdelen van wat spiegeltjes en kralen. De enige manier om als burgers hieraan iets te doen is een boycot! Geld is het enige waar ze nog naar luisteren want van fouten zijn ze niet bereid om ook maar iets te leren.

Hoe kunt u de NAM boycotten?
-Zorg voor een betere isolatie van uw woning. U gaat dan minder gas gebruiken.
-Maak de transitie naar duurzaamheid. U kunt dan zelfs definitief zonder gas. Geen idee hoe u dat moet doen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u verder.

Hoe kunt u de Shell boycotten?
-Verkoop uw aandelen Koninklijke Olie, op termijn zijn die sowieso niets meer waard. En wat is er nou eigenlijk nog koninklijk aan? Het zou onze koning sieren hen dat predicaat te ontnemen.
-Koop een elektrische auto of een waterstofauto. U heeft dan geen benzine meer nodig.
-En voor degenen met een smalle beurs, koop uw benzine bij de goedkopere alternatieve aanbieders (Firezone ea) en laat de Shell pomp voortaan links liggen.

Wij pleiten voor herinvoering van kolenbelasting

kolenEnergieproductie met kolen is nog nooit zo goedkoop geweest in vergelijking met andere vormen van energieproductie. Binnen het energieakkoord is de kolenbelasting afgeschaft. In ruil daarvoor zouden de oude kolencentrales worden gesloten en de nieuwe kolencentrales zouden CO2 afvangen en opslaan. Nu dat laatste niet gebeurt zijn er volgens ons slechts twee opties:

1-direct sluiten van de nieuwe kolencentrales
2-herinvoeren van de kolenbelasting

Omdat de eerste optie tot een grote kapitaalvernietiging zou leiden pleiten wij voor het herinvoeren van kolenbelasting. Die belasting zou in onze optiek wel tenminste twee keer zo hoog moeten zijn als de afgeschafte kolenbelasting om de geleden milieuschade te compenseren.

DITenergie congres: oude wijn in nieuwe zakken

tekeningDITHiernaast de tekening zoals ie aan het eind van het congres werd geprojecteerd. De tekening is gemaakt door Niels Lohmann tijdens de workshop “Drentse energie verkend” waarbij ook Marjan Minnesma van Urgenda aanwezig was. Mijn verwijt, tijdens deze workshop, dat duurzaamheid te hooi en te gras gebruikt wordt voor zaken die helemaal niet duurzaam zijn zodat er behoefte is aan een nieuwe definitie van duurzaamheid lokte de vraag uit wat mijn definitie van duurzaamheid dan is. Iets is in mijn optiek alleen duurzaam wanneer het een langdurige oplossing biedt voor een probleem in onze samenleving zonder die samenleving met nieuwe problemen op te zadelen en zonder die samenleving onnodig op kosten te jagen. In die definitie kon men zich vinden. Mijn stelling dat de huidige generatie windturbines niet duurzaam is, dat zonneboilers niet duurzaam zijn en dat 1e generatie vergisters niet duurzaam zijn en dat daar goede duurzame alternatieven voor zijn ontlokte de vraag ‘welke alternatieven zijn dat dan?’ De workshop was te kort om die ruimschoots voor het voetlicht te brengen. Daarom hieronder mijn alternatieven op een rij. Lees verder