Categoriearchief: Bulderblog

Verslaafd aan uw mobiele telefoon?

Afkicken voor 12 dollar met de “Nophone”. Onbreekbaar scherm, nooit meer opladen, nooit meer gebeld worden op ongewenste momenten, nooit meer de irritante piepjes bij binnenkomende berichten en zeeën van tijd voor een goed gesprek. Je kunt hem rustig op tafel leggen tijdens een etentje buiten de deur. Wat een verademing!

VAWT, vertical axis wind turbine (maglev)

hoverenergyEind 2011 gaf ik al de voordelen aan van een windturbine met een verticale as die gebruik maakt van het zweeftreinprincipe (magnetische levitatie, kortweg maglev). Ik heb toen een korte film getoond van het concept met een ver toekomstperspectief. De stand van zaken in 2016 is dat er succesvolle praktijkproeven zijn uitgevoerd en dat een groot aantal patenten (24) is aangevraagd waarvan er een aantal is toegekend.

Het grote voordeel van dergelijke windturbines tegenover de met veel subsidie overeind gehouden technisch achterhaalde wieken windturbines is dat ze bewegen zonder wrijving. Dat heeft de volgende afgeleide voordelen:

1-een lage opstart windsnelheid
2-geen uitval bij hoge windsnelheid
3-nauwelijks geluidsproductie
4-nauwelijks slijtage en dus ook nauwelijks onderhoud
5-een lange levensduur

Hierdoor is de energieproductie goedkoop en verdienen ze zich zonder subsidie terug. Daarmee produceren ze dus echte duurzame energie. Maar ze geven verder ook geen slagschaduw, vormen geen belasting voor het landschap en kunnen zelfs in de bebouwde omgeving worden geplaatst.

Bekijk ook de video op de website van hover energy.
Er is 5 jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling sinds ik er melding van heb gemaakt. Het komend jaar zullen er nog aerodynamische verbeteringen worden doorgevoerd maar daarna is er een product dat zonder nadelen energie uit wind kan halen. Laten we dus eindelijk eens stoppen met subsidie voor die achterlijke wieken windturbines. Zit een streep door al die windplannen op land en maak daar zonneweides van en plaats de maglev op alle industrieterreinen zodra hij op de markt is.

De rekenmeesters van Kamp

kampDat dictator Kamp zelf niet kan rekenen en dat zijn ambtenaren op het ministerie het niet kunnen wisten we al. Het is juist zijn gebrek aan rekenkunde waardoor de minister de 2e Kamer keer op keer verkeerd weet voor te lichten. Hij komt er iedere keer mee weg omdat ook de meeste volksvertegenwoordigers in de 2e Kamer van een generatie zijn die het hoofdrekenen niet machtig is. Nu heeft ie rekenmeesters een nieuwe rekenmethode laten gebruiken om de te verwachten CO2 reductie in 2020 te laten herberekenen. Het is duidelijk dat hij vlak voor zijn vertrek nog k(r)ampachtig zijn failliete beleid probeert te rechtvaardigen. Hoe zei zijn partijgenoot Rutte het ook al weer kernachtig? Pleurt op!

Minister Kamp bevestigt zijn rol als dictator

kampHij en hij alleen bepaalt uiteindelijk wat goed is voor de bevolking. Draagvlak is slechts de afgeleide van de mening van dictator Kamp. De bevolking hoeft helemaal niet betrokken te worden bij het energieakkoord en bij de realisatie ervan. Zelfs voor een gebiedsbemiddelaar is het vertrouwen van de bevolking niet nodig. In de tijd van de VOC deden we dat toch ook niet bij de inboorlingen. Met spiegeltjes en kraaltjes moet het kunnen. Zienswijzen kunnen nog wel ingediend worden maar hij maakt straks uit dat die er niet toe doen. Alleen de Raad van State gunt hij nog het laatste woord. Een commissariaat bij WCeend heeft hij alvast op zak.

Liegen en bedriegen, de nieuwe norm van dictator Kamp Lees verder

Dictator Kamp is hardleers

kampWie had verwacht dat Henk Kamp ook maar iets had geleerd van het gasdossier komt bedrogen uit. Een bezoek met zijn ambtenaren aan de onwillige Veenkoloniën bracht de waarheid over het windturbinepark boven tafel. Kamp is een dictator die de Rijkscoödinatieregeling gebruikt om de onwillige bevolking buiten spel te zetten en zijn plannen zonder draagvlak door te drukken. Dat hij de uitspraken van zijn hoge ambtenaren afdoet als onhandig is helemaal een gotspe. Voor Stichting Duurzame Energieprovincie is deze gang van zaken de druppel die de emmer doet overlopen. Daarom staken we per direct al onze activiteiten om te komen tot een snelle transitie naar echte duurzaamheid en hebben daarover onderstaande open brief geschreven naar de Provincie Drenthe en naar de 2e Kamer.

Open brief aan de provincie Drenthe in kopie aan de 2e Kamer fracties.
Lees verder

Duurzaamheid gaat ondergronds

ondergrondsDe overheid heeft de mond vol van duurzaamheid maar frustreert tegelijk elk echt duurzaam initiatief. Dictator Kamp duwt ons windturbines door de strot terwijl die absoluut niet duurzaam zijn. Dat hij daarmee een gezonde leefomgeving verziekt is niet interessant voor hem. Dat veiligheid en gezondheid bij hem sowieso op het laatste plan komen wisten we al uit het gasdossier. Ondertussen bouwt ie de ene na de andere kolencentrale. Hij heeft niet voor niets de kolenbelasting afgeschaft zodat zwarte energie nog lucratiever wordt. De provincies, waaronder Drenthe, volgen zijn aanpak gedwee en gaan nu deze zwarte kolenenergie centraal inkopen. Lekker goedkoop! Hoezo duurzaam? Nee, als het om duurzaamheid gaat mogen burgers zich via de energiebelasting blauw betalen voor achterhaalde technieken die hun leefomgeving verpesten zoals windturbines en 1e generatie vergisters. Nederland word wakker !!!

Als kritisch denkende burger wilde ik de verwarming van mijn nieuwe woning regelen door ‘s zomers zonne-energie in de grond op te slaan om die er ’s winters weer uit te halen. Je kunt zonnecollectoren dan immers optimaal benutten. Nu kunnen zonneboilersystemen voor particulieren niet uit omdat de terugverdientijd langer is dan de levensduur. Dat komt vooral doordat ’s zomers het voorraadvat al na een uurtje op temperatuur is en de collectoren dan de rest van de dag zijn uitgeschakeld en doordat het voorraadvat ’s winters nauwelijks op temperatuur komt terwijl je dan de grootste energievraag hebt. Door collectoren de hele zomer lang te laten werken kun je zoveel energie in de grond opslaan dat je gemakkelijk de winter doorkomt. En er is alleen een simpel pompje van zo’n 200 euro nodig. Vergelijk dat eens met warmtepompen vanaf 6000 euro.

Nee, dat zou echt te goedkoop worden en het zou de overheid, net als bij zonnepanelen, teveel belastingcenten gaan schelen. Dus heeft de overheid het regeltje verzonnen dat je maximaal 30 graden aan temperatuur in de grond mag opslaan. En voor zonnepanelen verzint dictator Kamp straks ongetwijfeld ook wel weer iets om het gebruik ervan te frustreren. De kulsmoezen waarmee diezelfde overheid komt om dat regeltje te rechtvaardigen zijn ronduit stuitend. De eerste de beste oen heeft dat direct door maar nee de overheid huurt daar natuurlijk dure adviesbureaus voor in om je dat te vertellen zodat ze hun handen kunnen wassen in onschuld.

De enige manier om de onbetrouwbare overheid te omzeilen is illegaliteit en dat gebeurt dan ook al op ruime schaal weet ik uit betrouwbare bronnen. Echt ondergronds gaan is dus de enige oplossing!

Duurzame economie

duurzame-economieTot op heden is de economie gebaseerd op groei en het zoveel mogelijk consumeren. Dat is alleen vol te houden bij een blijvende groei van de wereldbevolking. In feite is het een groot piramidespel. Het gevolg is uitputting van grondstofvoorraden en een toenemende druk op het ecosysteem. Dat is dus niet vol te houden en uiteindelijk zullen we toe moeten naar een economie zonder groei of zelfs een economie gebaseerd op krimp.

Om de uitputting van grondstofvoorraden tegen te gaan kunnen we in ieder geval beginnen met het zoveel mogelijk recyclen van grondstoffen en consuminderen. Daarin past het om producten een tweede leven te geven en daarbij kunnen we als consumenten een belangrijke rol spelen. Veel mensen bieden al gebruikte producten aan via marktplaats. Andere mogelijkheden zijn spullen ruilen, delen of weggeven. Het is een vorm van recyclen waar iedereen beter van wordt. Het draagt in ieder geval bij aan het duurzamer maken van de economie. Om u wat handvatten te geven hieronder enkele links.

Ruilen
ruilen.nl, swapit.nl, ruilmee.nl, littlegreendress.nl, dasnouveauvod.wordpress.com, rouleerdekleer.nl, krijgdekleertjes.nl, homeforexchange.com, thuisinhonderdhuizen.com, huizenruil.com, proviandruil.nl, groentenruilen.nl, ruiltuin.nl, letscontact.nl

Delen
spullendelen.nl, peerby.nl, konnektid.com, mywheels.nlsnappcar.nl, toogethr.com, autodelen.nl, thuisafgehaald.nl, youthfoodmovement.nl/p/eatins

Geven
gratisoptehalen.nl, gratisaftehalen.nl, weggeefwinkels.nl

Zonneweide versus windturbinepark, de rekensommen

zonneweideEr wordt door de windturbinelobby altijd beweerd dat windturbines de goedkoopste duurzame energie leveren. Nooit laten ze daarbij de rekensommen zien. De reden daarvoor is dat de rekensommen eenvoudig niet deugen. Windenergie op zee is volgens diezelfde lobby duurder dan op land. Om een goede kostenvergelijking te kunnen maken moet je ook alle indirecte en sociaal economische kosten meerekenen en dat weigert men in Nederland te doen. Als je dat wel doet dan is windenergie op zee een stuk goedkoper dan op land. Ook wordt er door windturbinelobby graag geschermd met onafhankelijke rapporten die niet bij name worden genoemd. Hieronder de rekensommen van windenergie versus zonneweide. Lees verder

Energietarieven 2015

Zoals te verwachten was zijn de tarieven voor energiebelasting en opslag duurzame energie (ode) in 2015 opnieuw flink verhoogd. Hieronder maken we een vergelijking van de all in tarieven van Greenchoice en NLDenergie bij een 1-jaarscontract zoals ze vanaf 1 maart 2015 gelden als u zich via onze website aanmeldt.

greenchoice-logoGreenchoice
Enkel………….0,2156 p/kWh
Laag…………..0,2084 p/kWh
Hoog………….0,2217 p/kWh
Gas……………0,6213 p/m3
Vastrecht el….2,90 p/mnd
Vastrecht gas..2,90 p/mnd

nldenergie-logoNLDenergie
Enkel………….0,2192 p/kWh
Laag…………..0,2095 p/kWh
Hoog………….0,2252 p/kWh
Gas……………0,6149 p/m3
Vastrecht el….3,50 p/mnd
Vastrecht gas..3,50 p/mnd

Voor degenen die met zonnepanelen meer energie opwekken dan ze verbruiken is het verder van belang te weten wat de netto terugleververgoeding is.

Greenchoice
Tot 1000 kWh per jaar…0,2217 p/kWh
Daar boven………………0,0726 p/kWh

NLDenergie
Tot 1000 kWh per jaar…0,0762 p/kWh
Daar boven………………notk

Meewind kan in de toekomst schadeclaims verwachten

StichtingReclameCodeHet College van beroep onderschrijft de uitspraak van de Stichting Reclame Code dat de tv-commercial van Meewind misleidend is. Ook de uitspraak dat de commercial misleidende informatie geeft over de te verwachten rendementen heeft Meewind in een beroep niet kunnen ontkrachten. Wat betekent dit voor beleggers die op basis van de tv-commercial zijn ingestapt?
Lees verder