Categoriearchief: Cleantech

50% meer opslagcapaciteit door Nederlandse vinding

Lithium-ion accu’s krijgen tenminste 50% meer opslagcapaciteit als Leydenjar zijn silicium anode op de markt kan brengen. Ondanks deze vinding kleven er nog veel nadelen aan de Li-ion accu’s.

Omdat lithium aan de lucht verbrand is een luchtdichte verpakking een vereiste. Toch wil er nog wel eens een accu in de brand vliegen zoals we bij Tesla hebben gezien. Een ander nadeel van Li-ion accu’s is het gebruik van zeldzame metalen. Hoewel lithium beperkt beschikbaar is, is dat niet de grootste bottleneck. Dat is het nog minder beschikbare kobalt dat in de kathode wordt gebruikt. Het aantal oplaadcycli van Li-ion batterijen zonder significante degeneratie is ook nog eens beperkt. En dan zijn er nog de kosten. Li-ion batterijen zijn gewoon duur.

Al deze nadelen hebben zoutaccu’s niet. Zoutaccu’s zijn dus bij uitstek geschikt om teveel opgewekte energie met zonnepanelen op te slaan. Als de salderingsregeling straks vervalt voorspel ik een run op deze goedkope accu’s.

Power to gas met behulp van archaea

Archaea zijn eencellige organismen die extremofiel zijn. Ze vormden de eerste levende organismen op aarde in een tijd dat de omstandigheden op aarde nog extreem waren. Ze hebben zich maximaal aangepast aan de heersende omstandigheden. Zo zijn er archaea die prima in staat zijn om waterstof en CO2 om te zetten in methaan dat direct het gasnet in kan. Surplus energie van windturbines en zonneparken kan zo worden opgeslagen in de vorm van methaan. De waterstof wordt geproduceerd middels elektrolyse van water en het CO2 is afkomstig uit industriële processen. Op die manier worden op een goedkope manier verschillende problemen in een keer opgelost. CO2 uit industriële processen verdwijnt niet in de atmosfeer en draagt niet langer bij aan het broeikaseffect, surplus energie wordt direct gebruikt en opgeslagen in de vorm van gas dat later weer kan worden gebruikt om energie op te wekken op het moment dat het windstil is en er geen zon schijnt.

Electrochaea brengt het op de markt.

VAWT, vertical axis wind turbine (maglev)

hoverenergyEind 2011 gaf ik al de voordelen aan van een windturbine met een verticale as die gebruik maakt van het zweeftreinprincipe (magnetische levitatie, kortweg maglev). Ik heb toen een korte film getoond van het concept met een ver toekomstperspectief. De stand van zaken in 2016 is dat er succesvolle praktijkproeven zijn uitgevoerd en dat een groot aantal patenten (24) is aangevraagd waarvan er een aantal is toegekend.

Het grote voordeel van dergelijke windturbines tegenover de met veel subsidie overeind gehouden technisch achterhaalde wieken windturbines is dat ze bewegen zonder wrijving. Dat heeft de volgende afgeleide voordelen:

1-een lage opstart windsnelheid
2-geen uitval bij hoge windsnelheid
3-nauwelijks geluidsproductie
4-nauwelijks slijtage en dus ook nauwelijks onderhoud
5-een lange levensduur

Hierdoor is de energieproductie goedkoop en verdienen ze zich zonder subsidie terug. Daarmee produceren ze dus echte duurzame energie. Maar ze geven verder ook geen slagschaduw, vormen geen belasting voor het landschap en kunnen zelfs in de bebouwde omgeving worden geplaatst.

Bekijk ook de video op de website van hover energy.
Er is 5 jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling sinds ik er melding van heb gemaakt. Het komend jaar zullen er nog aerodynamische verbeteringen worden doorgevoerd maar daarna is er een product dat zonder nadelen energie uit wind kan halen. Laten we dus eindelijk eens stoppen met subsidie voor die achterlijke wieken windturbines. Zit een streep door al die windplannen op land en maak daar zonneweides van en plaats de maglev op alle industrieterreinen zodra hij op de markt is.

Een uurtje fietsen voor 24 uur gratis elektriciteit

fiets-free-energyObesitas is een van grootste bedreigingen van de gezondheid in deze moderne tijd. Te weinig beweging gecombineerd met te vet of teveel eten is de oorzaak. Je kunt natuurlijk naar de sportschool om je overtollige kilo’s kwijt te raken maar dat kost je geld. Het kan ook op een manier die je geld oplevert. Met een uurtje fietsen per dag gaat uw elektriciteitsrekening naar nul euro. Bekijk de video van deze free energy fiets.

Broeikaseffect beperken door CO2 uit de atmosfeer te halen?

globalthermostatDe gemiddelde temperatuur op aarde stijgt wanneer het aantal ppm (parts per million) CO2 in de atmosfeer stijgt. Dat aantal ligt thans rond de 400. De waarschijnlijkheid van die temperatuurstijging is ongeveer 66%. Dat is heel wat minder dan de 95% die bij wetenschappelijk onderzoek als ondergrens voor betrouwbare uitspraken wordt gehanteerd. Dat zegt wel iets over de betrouwbaarheid van klimaatonderzoek maar dat terzijde.

Wanneer we het CO2 gehalte zouden willen laten dalen dan zouden we kunnen overwegen om de CO2 uit de lucht te winnen. Er zijn verschillende bedrijven en startups die dat (willen) doen. [Bomen en planten doen dat van nature maar met de ongebreidelde houtkap in de tropen en een stijgende behoefte aan landbouwgrond zal die opgenomen CO2 alleen maar afnemen.]
Lees verder

Pizzadozen van gebruikt toiletpapier?

toiletpapierHeeft u zich wel eens afgevraagd wat er met het toiletpapier gebeurt dat we mijn zijn allen door het toilet spoelen? Dat komt in de waterzuiveringsinstallaties terecht en kost veel energie om te zuiveren. Er is nu echter een techniek bedacht die de cellulose uit het water zeeft nog voor het de zuiveringsfase in gaat. pizzadoosDat scheelt 20% van de vaste stof die in het rioolwater zweeft en levert dus een aanzienlijke energiebesparing op. Die cellulose kan gereinigd worden zodat er geen bacterie meer in voorkomt. Daarmee kan 5% van de productie van papierfabrieken worden vervangen. Toch is het niet erg waarschijnlijk dat er pizzadozen van zullen worden gemaakt omdat u er dan toch uw neus voor ophaalt.

Waar kan het dan wel voor worden gebruikt? BioplasticpotCellulosevlokken kunnen gebruikt worden voor spouwisolatie, voor het maken van nieuw toiletpapier, biogas via vergisting of bio-plastic PLA. Als toepassing komen dan bio-afbreekbare plantenpotten in beeld. Afval als nieuwe grondstof, het principe van cradle to cradle.

Duurzame schoonmaakmiddelen

methodZoekt u naast groene zeep nog andere duurzame schoonmaakmiddelen? Dan is method mogelijk iets voor u. Method is de marktleider op het gebied van duurzame schoonmaakmiddelen en werkt als bedrijf cradle to cradle. Alle gebruikte ingrediënten zijn biologisch afbreekbaar en volkomen veilig voor het milieu, mens en dier. Zo worden er geen kankerverwekkende stoffen gebruikt, geen irriterende stoffen en ook geen allergene stoffen. epeaAlle stoffen zijn bovendien getest en gecertificeerd door EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency).

Zelf hebben we inmiddels ervaring met afwasmiddel clementine, douchespray ylang ylang en handzeep en allesreiniger Franse lavendel. Ze bevallen ons zowel qua prijs, geur als reiniging uitstekend.

Twijfelt u of wilt u meer weten bekijk dan de antwoorden op veel gestelde vragen.

Duurzaam rijden heeft de toekomst

tesla-model-sEr zijn verschillende manieren waarop duurzaam rijden mogelijk is. Elektrisch rijden is er een van. Er worden steeds meer snellaadstations geplaatst langs de Nederlandse wegen. Toch hebben veel elektrische rijders nog de angst dat ze er niet op tijd een weten te vinden. Daarvoor is er een elegante oplossing via een portable range-extender.

Ook het langzaam opladen aan huis wordt nog als problematisch gezien. Daarvoor is de zeezoutbatterij een uitkomst. Hij laadt uw auto in een kwartier op.

Met de volgende generatie accu’s is een range-extender overbodig en speelt ook het gewicht van de batterijen geen negatieve rol meer. Lees verder

Hergebruik CO2 voor energiezuinige en milieuvriendelijke plastic productie

Het ondergronds opslaan van CO2 is geen goed idee zoals ik al eerder heb betoogd. Via power to gas kan CO2 prima gebruikt worden om surplus aan elektriciteit op te slaan als aardgas (methaan) of om mierenzuur te maken. Power to gas installaties zijn echter niet goedkoop.

rutheniumEr dient zich nu een andere mogelijkheid aan om CO2 te hergebruiken en tegelijk veel energie te besparen. Bij de vervaardiging van plastics wordt koolmonoxide gebruikt dat ten koste van veel energie wordt gewonnen door steenkool te vergassen, een uiterst milieuonvriendelijk proces. Met behulp van ruthenium als katalysator is het mogelijk om koolmonoxide te maken uit CO2 en alcohol zonder grote hoeveelheden energie. Dit procedé ontwikkeld aan de Universiteit Rostock in Duitsland slaat dus drie vliegen in een klap, een enorme energiebesparing bij de plasticfabricage, een negatieve CO2 voetafdruk en een beperking van de milieuvervuiling. Het is daarmee een uitstekend voorbeeld van hoe je bestaande productieprocessen kunt verduurzamen.

Cradle to cradle plaatmateriaal

ecoboardEcoBoard is een 100% milieuvriendelijk plaatmateriaal gemaakt van restanten van oogstvezels uit de landbouw dat zonder formaldehydelijm wordt verwerkt tot hoogwaardige vezelplaten. Ze zijn 100% biologisch afbreekbaar en eindeloos recyclebaar. Het materiaal heeft een negatieve CO2 voetprint van -0,618 CO2 eqv/kg. Het is een constructieve plaat die lichter en sterker is dan MDF en bovendien brandwerend. Daarom heeft het vanuit milieu en gezondheid het DUBOKEUR en het NaturePlus eco label. De fabriek in Nederland is nog steeds niet gerealiseerd waardoor het materiaal nog steeds uit China komt.

Compakboard uit Heerenveen is al een beter product omdat het in Nederland wordt gemaakt (wanneer is nog de grote vraag; de start van de productie in Heerenveen wordt keer op keer uitgesteld in verband met problemen dus het wordt zeker niet eerder dan ergens in 2017). Ook hier worden reststoffen uit de agrarische sector verwerkt tot platen met verschillende dichtheden voor verschillende toepassingen als alternatief voor onder andere mdf, vezelplaat of pleisterplaat.

Pavatex is een houtvezelplaat gemaakt van reststoffen afkomstig van houtzagerijen. Het is om die reden ook ecologisch en duurzaam. Als bindmiddel wordt lignine gebruikt. De plaat is door toevoeging van latex waterafstotend maar veel minder sterk dan EcoBoard en ook goedkoper. Lees verder