Categoriearchief: Duurzaam

Zijn installateurs achterlijk?

Je zou het wel denken als je het onderzoek van Eigen Huis leest dat begint met:
“97,5 procent van de installateurs adviseert zijn klanten niet over duurzame alternatieven voor de cv-ketel zoals een zonneboiler of een warmtepomp. Dat blijkt uit onderzoek van Eigen Huis onder 1.414 huiseigenaren.”

Dit komt trouwens goed overeen met duurzaamheid in de bouw. Zowel architecten als aannemers bouwen in meerderheid traditioneel en hebben geen ervaring met duurzaamheid.

Een green deal tussen minister Wiebes en Doeke Terpstra van Uneto-VNI moet hierin verandering brengen. Er worden de komende 5 jaar 6000 warmtepompmonteurs opgeleid. Zijn we er dan. Nee zeker niet! Willen we echt versneld verduurzamen dan is daar een veelvoud van nodig. En dat niet alleen, er is een cultuurverandering nodig bij de bouw- en instalatiebranche.

Energieneutrale wijken

Nu we weten dat alle woningen in 2050 energieneutraal moeten zijn is het onbegrijpelijk dat gemeentes nog steeds toestemming geven voor nieuwbouwplannen waarbij dat niet het geval is.

Gelukkig zijn er ook Gemeentes die wel de toekomst tussen de oren hebben zoals de Gemeente Rijswijk met de 4000 woningen in de nieuwbouwwijk Rijswijkbuiten. Maar er zijn meer voorbeelden. De Provincie Utrecht heeft zelfs een leidraad voor gemeentes geschreven ten behoeve van het bouwen van aardgasvrije en energieneutrale wijken.

Ook op initiatief van de burgers worden inmiddels wel aardgasvrije en energieneutrale wijken gerealiseerd. Een goed voorbeeld daarvan is de Groene Mient in Den Haag.

Er is echter nog een lange weg te gaan en er zal dus een stevige intensivering nodig zijn om de doelstellingen voor 2050 te halen.

Steeds meer persoonlijke spullen duurzaam

tassenEen kam van bamboe, een bril waarvan zowel de glazen als het montuur biobased zijn, een modulaire mobiele telefoon, groene cosmeticaproducten, een modieuze damestas van recycled kurk en een boodschappentas van jute, zomaar een paar voorbeelden van persoonlijke spullen die duurzaam te koop zijn. Voor iemand die duurzaam wil leven zijn er tegenwoordig producten te kust en te keur.

Duurzame schoonmaakmiddelen

methodZoekt u naast groene zeep nog andere duurzame schoonmaakmiddelen? Dan is method mogelijk iets voor u. Method is de marktleider op het gebied van duurzame schoonmaakmiddelen en werkt als bedrijf cradle to cradle. Alle gebruikte ingrediënten zijn biologisch afbreekbaar en volkomen veilig voor het milieu, mens en dier. Zo worden er geen kankerverwekkende stoffen gebruikt, geen irriterende stoffen en ook geen allergene stoffen. epeaAlle stoffen zijn bovendien getest en gecertificeerd door EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency).

Zelf hebben we inmiddels ervaring met afwasmiddel clementine, douchespray ylang ylang en handzeep en allesreiniger Franse lavendel. Ze bevallen ons zowel qua prijs, geur als reiniging uitstekend.

Twijfelt u of wilt u meer weten bekijk dan de antwoorden op veel gestelde vragen.

Veenkoloniaal investeert in zonnepark met 4700 panelen

zonneparkEen particuliere investeerder legt een groot zonnepark aan in het veenkoloniale gebied bij 2e Exloërmond. Vergunningen en investeringen zijn rond.
Bezwaren uit de buurt zijn niet ingediend. Dat zou er op kunnen wijzen dat de acceptatie voor het opwekken van stroom uit zonne-energie in de Veenkoloniën aanzienlijk groter is dan die voor windenergie. In de Veenkoloniën is massaal verzet tegen de aanleg van grote windparken.
Het zonnepark van ondernemer Henk Piel beslaat een perceel van anderhalf hectare grond en is gelegen achter zijn loon-en aannemersbedrijf aan het Zuiderdiep in 2e Exloërmond.
Het terrein wordt de komende maanden omgebouwd tot een zonnepark met 4700 panelen. Het moet jaarlijks gemiddeld 1,2 megawatt aan elektriciteit opleveren. Met het project is een investering gemoeid van 1,5 miljoen euro.

 

DITenergie congres: oude wijn in nieuwe zakken

tekeningDITHiernaast de tekening zoals ie aan het eind van het congres werd geprojecteerd. De tekening is gemaakt door Niels Lohmann tijdens de workshop “Drentse energie verkend” waarbij ook Marjan Minnesma van Urgenda aanwezig was. Mijn verwijt, tijdens deze workshop, dat duurzaamheid te hooi en te gras gebruikt wordt voor zaken die helemaal niet duurzaam zijn zodat er behoefte is aan een nieuwe definitie van duurzaamheid lokte de vraag uit wat mijn definitie van duurzaamheid dan is. Iets is in mijn optiek alleen duurzaam wanneer het een langdurige oplossing biedt voor een probleem in onze samenleving zonder die samenleving met nieuwe problemen op te zadelen en zonder die samenleving onnodig op kosten te jagen. In die definitie kon men zich vinden. Mijn stelling dat de huidige generatie windturbines niet duurzaam is, dat zonneboilers niet duurzaam zijn en dat 1e generatie vergisters niet duurzaam zijn en dat daar goede duurzame alternatieven voor zijn ontlokte de vraag ‘welke alternatieven zijn dat dan?’ De workshop was te kort om die ruimschoots voor het voetlicht te brengen. Daarom hieronder mijn alternatieven op een rij. Lees verder

Duurzame ontwikkelingshulp: puin en plastic recyclen

recyclingIn Nederland wordt puin voor 98% gerecycled en vooral gebruikt voor de fundering van wegen. In de derde wereld wordt het vaak weggegooid. Vooral in aardbevingsgebieden zou het puinruimen kunnen worden omgezet in het bouwen van tijdelijke woningen. Gerard Steijn heeft daarvoor een mobiele fabriek bedacht die puin omzet in een soort lego-stenen van beton waarmee in een dag een huis kan worden gebouwd.

Met het hergebruik van het puin wordt veel energie bespaard en veel CO2-uitstoot voorkomen. De nodeloze aanschaf van dure grondstoffen wordt daarmee in arme landen voorkomen en na een aardbeving hoeven mensen niet eindeloos in tentenkampen te bivakkeren. Dit is duurzame ontwikkelingshulp en hier kunnen NGO’s die vaak over elkaar heen buitelen met verspilling van geld en energie wat van leren.

Maar ook plastic is heel goed te recyclen. Daarvoor is zelfs ontwikkelingshulp voor de eerste wereld voor handen. Zie preciousplastic.

Bouwen met stroblokken

stromachineBouwen met stro wordt in Nederland een stuk gemakkelijker nu Pim Hondeveld een machine heeft ontwikkeld waarmee stro op maat geperst kan worden. Niet alleen zijn de maten van de blokken te variëren er zijn ook allerlei profielen en uitsparingen in aan te brengen waardoor ze als legostukjes in elkaar te passen zijn en ook leidingen kunnen worden geïntegreerd. Pim heeft met zijn “straw blocks systems” onlangs de duurzame dinsdag prijs gewonnen. Hij werd als een van de vier winnaars uit 220 duurzame inzendingen gekozen.
stroblok
Met zijn systeem wordt goedkoop duurzaam bouwen mogelijk waardoor het een geduchte concurrent van traditioneel bouwen kan worden. Het stro kan zowel in wand, dak als vloer worden toegepast en is als restproduct in de landbouw een prima isolatiemateriaal gebleken.

Hier en daar zullen misschien nog wel wat ambtelijke regeltjes moeten sneuvelen om grootschalige toepassing mogelijk te maken.

Microvergisters in de praktijk

De eerste generatie vergisters kunnen voor boeren alleen uit met veel subsidie. Zodra de subsidie stopt gaat de boer kort daarna failliet als hij tenminste vastzit aan leveringscontracten met het energiebedrijf. Om die reden is energie van 1e generatie mestvergisting net zomin duurzaam als energie van windturbines.

agrimodem-fotoEr zijn echter wel een aantal veelbelovende nieuwe ontwikkelingen waaronder een bioraffinage systeem (2e generatie biovergister). Dit systeem, de Agrimodem, sluit de mineralen kringloop zoals dat in de natuur heel gewoon is (de bladeren die in de herfst van de boom vallen worden door bacteriën en enzymen volledig omgezet in bouwstoffen voor de volgende lente). De agrimodem zet verse mest volledig om in methaan (dat kan naar het gasnet of via wkk omgezet worden in elektriciteit en warmte) en reukloze kunstmest vervangende producten die al naar gelang de behoefte van het gewas kunnen worden gemengd en over het land worden gesproeid. Daarmee vervallen enerzijds de nadelen van mestinjectie (stankoverlast, destructie van het bodemleven, uitspoeling van fosfaat en nitraat naar het oppervlaktewater met vernietiging van het aquatisch ecosysteem en lozing van het schaarse fosfor op zee) en anderzijds de nadelen van de kunstmestproductie (hoge CO2 uitstoot) en de nadelen van de uitstoot van ammoniak, lachgas (300 keer zo sterk broeikasgas als CO2) en methaan (23 keer zo sterk broeikasgas als CO2) uit de gierkelders. De veeteelt is wereldwijd goed voor 19% van de uitstoot van broeikasgassen. Met mestraffinage kan dat probleem volledig de wereld uit.

Naast de agrimodem zijn er nog andere microvergisters die mogelijk interessant zijn zoals de aecobag, serigas en biolectric.

Prijsstijging energie door sluiting kolencentrales is klein bier

acmDe heer Don van de ACM heeft berekend dat de sluiting van de 5 kolencentrales, zoals in het energieakkoord afgesproken, de consument in de komende 6 jaar zo’n 450 miljoen kost of omgerekend een prijsverhoging van 11 euro per jaar voor de gemiddelde consument betekent. Hij brengt het met een air alsof de wereld vergaat.

Er is een nog veel grotere prijsstijging te verwachten door de plaatsing van de eveneens afgesproken 12000 MW aan windturbines. De subsidies die daar naar toegaan worden linksom of rechtsom op ons als burgers verhaald, deels via de ODE (opslag duurzame energie) op de energierekening en voor de rest via de reguliere belastinginkomsten die we als burger via allerlei lastenverzwaringen gaan terugzien.

Voor het park van 600 MW ten noorden van Schiermonnikoog wordt door minister Kamp achteloos 4,4 miljard subsidie verstrekt zonder dat je iemand hoort piepen, terwijl bij eenzelfde bedrag voor het JSF project het Binnenhof zowat ontploft. Bij ongewijzigd beleid leidt 6000 MW op zee tot 44 miljard aan subsidie. Voor de 6000 MW op land is dat bij ongewijzigd beleid zo’n 16 miljard subsidie, bij invoering van winddifferentiatie wordt dat minstens 20 miljard. Als je 60 miljard over 15 jaar uitsmeert en gaat omrekenen naar de consument dan betekent dat 600 euro per jaar, veel meer dan de 11 euro waar de heer Don het over heeft. Maar daar maakt kennelijk niemand zich druk over. Inmiddels is er brief naar de 2e Kamer die zelfs nog hogere bedragen berekent.

En dat terwijl de beperking van de CO2 uitstoot bij al die windturbines nog minder is dan bij de sluiting van de 5 kolencentrales. Immers windenergie wordt meer ’s nachts opgewekt dan overdag en wind is bovendien onvoorspelbaar. Deze twee factoren zorgen ervoor dat de efficiëntie van de bestaande centrales flink achteruit kachelt waardoor het netto CO2 effect heel beperkt is.

Kan het ook anders? Ja, natuurlijk! Door alle subsidies op energie af te schaffen ontstaat er een gelijk speelveld voor alle vormen van energie. Door bovendien de energiebelasting op duurzame energie af te schaffen krijgen de duurzame alternatieven echt een kans en kunnen energiebedrijven ook gaan concurreren op energietarieven (de energiemix zal dan het tarief gaan bepalen waardoor energieleveranciers met veel duurzame energie in de mix tegen een lagere prijs kunnen aanbieden). Voor de overheid blijft er dan nog genoeg geld over om te kunnen investeren in verder onderzoek naar duurzame alternatieven en in onderzoek naar vergroening van productieprocessen bij de grootverbruikers van energie.