Categoriearchief: Gas

Recycling CO2

In plaats van CO2 te recyclen tot groen gas (CH4), mierenzuur, benzine, kersosine etc. etc. gaan we het ondergronds opslaan. Zo zadelen we toekomstige generaties op met een tikkende tijdbom die de huidige generatie ook nog eens een vermogen kost.

Het nieuwe kabinet maakt dus alweer de verkeerde keuzes en bezorgt duurzaamheid zo opnieuw een slechts imago. Het vorige kabinet deed dat al door het verpesten van de leefomgeving met windturbines op land.

Is een hybride warmtepomp iets voor u?

hybridewarmtepompEr zijn verschillende manieren om zonder gas (fossiele brandstof) je ruimteverwarming en de verwarming van tapwater te realiseren. Als je een nieuw huis bouwt kun je daar slim gebruik van maken. Bijvoorbeeld door een douche die 70% of meer op energie bespaart te combineren met een Clage doorstroomverwarmer en de vloerverwarming te combineren met een warmtepomp.

In een bestaande woning is dat wat lastiger. Lees verder

Monovergister van mest in stroomversnelling

frieslandcampinaDe eerste 200 van 1000 boeren in Friesland gaan een monovergister voor mest plaatsen. FrieslandCampina maakt zich daar al een tijd lang sterk voor en minister Kamp stelt er 150 miljoen subsidie voor beschikbaar. Er worden zo meerdere vliegen in een klap geslagen. Het levert een bijdrage aan het oplossen van het mestprobleem, reduceert de CO2 uitstoot en levert de boer energie in de vorm van gas en elektriciteit. Eindelijk komt er een beetje vaart in deze veelbelovende techniek voor de verduurzaming van de agrarische sector.

Eerder werden er elders in het land al monovergisters geplaatst en aangesloten op het gasnet.

Eerste monovergister aangesloten op het gasnet

microfermEnkele jaren geleden publiceerde ik al over bioraffinage en micro-vergisters als veelbelovende technologie voor veehouders en landbouwers. Een voorbeeld daarvan is de microferm mono-vergister van HoSt. De eerste daarvan is nu met hulp van Essent aangesloten op het gasnet. Verse mest van zo’n 300 koeien wordt omgezet in aardgaskwaliteit methaan, genoeg groen gas voor 120 huishoudens.

Goedkoop op gas besparen met de ecoflo

ecofloMaatregelen om uw gasverbruik terug te brengen zijn meestal behoorlijk prijzig. Een zonneboiler is zo’n voorbeeld. Bovendien verdient u hem nooit terug omdat de terugverdientijd langer is dan de levensduur.

Als u al overweegt om flink te investeren om uw gasverbruik naar beneden te brengen dan is een thermodynamisch systeem eventueel in combinatie met een surface power hone systeem een betere oplossing. U bent dan niet afhankelijk van de zon maar haalt net als een warmtepomp de hele dag door energie uit uw omgeving en u kunt de gasaansluiting de deur uit doen. Overschakelen op een houtsnipperketel of houtvergasser kan natuurlijk ook. Zeker als u relatief veel gas verbruikt is dat een goede oplossing. U moet dan wel denken aan vele duizenden euro’s.

Als u niet meer dan een paar duizend euro kunt investeren (1500 tot 2500 euro) dan is spouwisolatie met een terugverdientijd van 4 jaar de beste oplossing. Ook enkel glas vervangen door heat mirror glas of een ketel van meer dan 15 jaar oud vervangen is dan een goede optie.

Heeft u al spouwisolatie, heat mirror glas en een nieuwe ketel of heeft u maar een paar honderd euro om te investeren? Dan is de ecoflo het overwegen waard. Deze kost u €485 inclusief BTW en is goedkoop bovenop uw ketel te installeren. De ecoflo gebruikt de warmte uit de rookgassen van uw ketel om tapwater op te warmen en doet dat zo efficiënt dat u hem al in 5 tot 6 jaar heeft terugverdiend. U realiseert bijna dezelfde besparing als met een zonneboiler, echter tegen een veel geringere investering en met een korte terugverdientijd.

Aardwarmte en warmtepomp

Er zijn verschillende aardwarmte-systemen en warmtepompen. Zo is er de Elga, een luchtwarmtepomp waarmee ruwweg 25% op gasverbruik kan worden bespaard. Het elektriciteitsverbruik gaat dan wel wat omhoog. Nu er geen subsidie meer op zit is ie niet echt aantrekkelijk meer.

Een vloeistofwarmtepomp kan in combinatie met aardwarmte gebruikt worden om de gasaansluiting volledig de deur uit te doen. Vloeistofwarmtepompen zijn alleen geschikt voor lage temperatuur verwarming (vloer/wand). Als ze in combinatie met radiatoren gebruikt worden moet de oppervlakte daarvan aanzienlijk worden vergroot en dat lukt niet altijd of is gewoon niet praktisch. Vloer- en wandverwarming aanleggen betekent meestal een aanzienlijke verbouwing en is daardoor niet snel interessant. Bij nieuwbouw ligt dat anders.

Aardwarmte of geothermie?
-Een bron op diepte (2 tot 4 km) is niet interessant voor particulieren. De boring kost al snel 10 tot 20 duizend euro en succes is niet bij voorbaat verzekerd. In het Westland hebben veel tuinders gezamenlijk bronnen geslagen.
-Warmte/koude opslag op een paar honderd meter diepte is om dezelfde reden ook minder interessant voor de particulier.
aarwarmtekorfNRGTube (15 meter), weinig oppervlakte weinig graafwerk
Aardwarmtekorven (diepte tot 6 meter) nemen beperkt ruimte en kun je als je een beetje handig bent zelf maken. Je hebt er ruwweg 6 nodig voor een gemiddeld verbruik.
-Oppervlaktewarmte (1 meter) vraagt veel oppervlakte (ruwweg 20% meer dan het te verwarmen vloeroppervlak) en dus veel graafwerk. Minder geschikt als u een volwassen tuin heeft.

Al met al is een warmtepomp samen met aardwarmte vooral interessant bij nieuwbouw.

Gouden toekomst voor CV-ketel op houtsnippers

houtsnippersAls de plannen uit het energieakkoord doorgaan dan betekent dat 100 miljard aan extra overheidsuitgaven. Dat betekent een verdere sterke verhoging van de ODE (opslag duurzame energie) waardoor een nog groter deel van de elektriciteitsprijs (nu al ruim driekwart) en van de gasprijs (nu al de helft) uit belasting bestaat. Dat betekent dat nog meer particulieren en bedrijven zonnepanelen zullen gaan plaatsen Maar is er misschien ook een duurzaam alternatief voor gas? Ja natuurlijk zijn die alternatieven er!

Voor koken kun je simpelweg overstappen op inductie koken. Voor warm tapwater kun je denken aan een quooker. Voor verwarming en warm douchewater heb je twee mogelijkheden:
1-CV-ketel op houtsnippers
2-warmtepomp in combinatie aardwarmte

Verwarmen met houtsnippers is een 100% duurzame manier van verwarmen. Houtsnippers zitten immers in de korte CO2 cyclus van de houtproductie. Verwarmen met houtsnippers is ook een stuk goedkoper dan het verwarmen met aardgas. Het houtsnipper equivalent van een m3 aardgas kost 10 tot 20 eurocent. Daar staat tegenover dat de investering in een volautomatische efficiënte houtsnipperketel flink hoger ligt dan een gasgestookte CV-ketel. Bovendien is er meer ruimte nodig. Daarom is deze oplossing vooral weggelegd voor grootverbruikers van aardgas (vanaf 4000 m3). De terugverdientijd is dan zo’n 5 tot 6 jaar.

De verbranding van de houtsnippers in de houtsnipper CV-ketels is uiterst efficiënt en schoon. Daardoor komt er in tegenstelling tot open haarden en antieke houtkachels bijvoorbeeld nauwelijks fijnstof vrij en wordt er extreem weinig as geproduceerd waardoor ze weinig milieubelastend zijn.

Zelf energie opwekken en de (ver)achtelijke overheid

platdak-panelenZelf gas maken is eigenlijk alleen voor boeren weggelegd. Door een agrimodem (2e generatie vergister) te installeren kan een veehouder niet alleen gas maken maar eventueel ook elektriciteit en warmte door een combinatie met wkk (warmtekrachtkoppeling). De terugverdientijd ligt tussen de 5 en 10 jaar. Ook met warmteterugwinning uit de koeling van melk kunnen rundveehouders gedeeltelijk in hun energiebehoefte voorzien. Restafval in de landbouw kan via een greenmodem worden omgezet in gas maar het is ook mogelijk een klein percentage van het verbouwde gewas daarvoor te gebruiken in een bioproductprocessor (bpp).

Voor burgers is alleen het zelf opwekken van elektriciteit haalbaar. Daarbij komen vooral zonnepanelen in aanmerking. De terugverdientijd ligt bij gelijkblijvende energieprijzen tussen 6 en 8 jaar, en bij stijgende energieprijzen wordt dat nog korter. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een kleine windturbine. U moet er dan wel rekening mee houden dat de terugverdientijd langer is dan de levensduur ervan.

Grootschalige windturbines verdienen zich zonder subsidie sowieso nooit terug. Een voorbeeld om dit te illustreren is het windpark van 600 MW dat ten noorden van Schiermonnikoog wordt gebouwd. Dit park kost 2,8 miljard en minister Kamp heeft er in een achternamiddag 4,4 miljard subsidie voor toegezegd (alleen op die manier zijn er voldoende investeerders te vinden). Dat kan hij doen omdat er in 2013 stilzwijgend een nieuwe belasting op energie is ingevoerd, de ODE (opslag duurzame energie) die de komende jaren versneld zal worden verhoogd. Hierdoor is hij verzekerd van extra belastinginkomsten die u en ik betalen. De energie van die industriële windturbines gaat naar de grootverbruikers die daarover nauwelijks belasting betalen.

Omdat steeds meer mensen die hoge belastingen zat zijn (driekwart van de elektriciteitsprijs en de helft van de gasprijs is nu al belasting en dat wordt alleen maar meer) en omdat de terugverdientijd steeds korter is geworden worden er de laatste tijd erg veel zonnepanelen geplaatst. Minister Kamp ziet zijn hobby (en zijn toekomstige commissariaat bij de windmolenindustrie) daardoor in gevaar komen en roept dus nu al dat hij de saldering wil heroverwegen. Verder probeert de overheid de bezitters van zonnepanelen de stuipen op het lijf te jagen met een btw-naheffing van 5000 euro omdat ze als kleine ondernemer per ongeluk vergeten zijn om de belastingdienst te vragen te worden ontheven van administratieve verplichtingen. Dat is de overbekende bureaucratie en het overbekende burgertje pesten waar onze overheid zo sterk in is. En dan vinden ze het nog gek dat we geen vertrouwen meer hebben in de politiek, het bestuur en de democratie.

Zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers

buiscollectorRegelmatig ontstaat er verwarring over zonnepanelen. Dat komt doordat de term zonnepanelen voor twee verschillende dingen wordt gebruikt. De meeste mensen denken bij zonnepanelen aan PV panelen voor de opwekking van elektriciteit. Daarnaast wordt de term zonnepanelen ook gebruikt voor plaatvormige zonnecollectoren die samen met een boiler zorgen voor warm tapwater. Naast de plaatcollectoren bestaan er ook buiscollectoren.

Een advertentie met als kop “Energiebesparen doe je met buiscollectoren, 20% meer rendement dan zonnepanelen” is dan uiterst verwarrend en misleidend. Buiscollectoren hebben 20% meer rendement dan plaatcollectoren maar zijn ook 20% duurder dan plaatcollectoren.

Ik krijg regelmatig de vraag “is het aantrekkelijk om naast PV panelen ook zonnecollectoren te installeren?”. Mijn antwoord daarop is in 99% van de gevallen “nee”. Waarom ben ik daar zo stellig over? De terugverdientijd voor PV panelen ligt bij de huidige prijzen in de meeste gevallen tussen de 6 en 8 jaar. Voor zonnecollectoren ligt die terugverdientijd eerder in de buurt van 20 jaar. Dat is langer dan de levensduur. Hoe komt dat? ’s Zomers, wanneer de vraag naar warm water het laagst is worden de zonnecollectoren nauwelijks benut omdat de maximum temperatuur in de boiler al snel bereikt is, terwijl ’s winters wanneer de warmwatervraag het hoogst is de zon te weinig schijnt om de boiler op temperatuur te brengen. Daardoor is het hele systeem vreselijk inefficiënt. Alleen voor campings en B&B’s kan dat anders liggen. Die hebben namelijk over het algemeen ’s zomers een veel grotere vraag naar warm water dan ’s winters.

Particulieren die op warm water willen besparen raad ik daarom aan het nieuwe douchesysteem van de Australier Nick Christy te installeren. Je bespaart dan 70% op energie en 70% op waterverbruik zonder daarvoor een druppel aan comfort in te leveren. Een dergelijk douchesysteem is binnen 3 tot 4 jaar terugverdiend ervan uitgaande dat u de badkamer sowieso al wilde verbouwen.