Categoriearchief: Gas

Stichting Samen Energie Neutraal kan niet rekenen

Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) bood in november 2017 een rapport aan aan de Tweede Kamer met daarin de Quick-Fit oplossing waarmee woningen in Nederland versneld energieneutraal zouden kunnen worden gemaakt.

Helaas blijken de rekensommen voor een gemiddeld huishouden die in de bijlage 1 van het rapport zijn opgenomen niet te kloppen. Ze schetsen net als in de video hieronder een veel te rooskleurig beeld waarbij er met een investering van 7000 euro in een hybride warmtepomp en 12 zonnepanelen 50% bespaard zou kunnen worden op zowel gas als elektriciteit. Er zou bij een afschrijving in 17 jaar een maandelijks voordeel behaald worden dat kon oplopen tot 23 euro.


Dat leek me te mooi om waar te zijn en dat is het dus ook. Ik heb zelf maar eens aan het rekenen gegaan en heb die berekeningen voorgelegd aan Invent die de berekeningen aan SEN had aangeleverd. Invent bevestigde de juistheid van mijn berekeningen. Het komt er op neer dat de besparingen hoofdzakelijk met de zonnepanelen worden behaald maar dat die niet toereikend zijn om de investering in de hybride warmtepomp in 17 jaar terug te verdienen. De woonlasten gaan dus wel degelijk omhoog. SEN heeft gewoon selectief zitten shoppen in de berekeningen van Invent om een zo rooskleurig mogelijk beeld te schetsen.

De Tweede Kamer reageerde enthousiast. Dat kamerleden niet kunnen rekenen wist ik al wel maar van SEN had ik het niet verwacht.

Inmiddels is de bijlage herzien maar het is er niet beter op geworden. Niet alleen gaat het niet om een representatief huis, een vrijstaande arbeiderswoning uit 1916 met slechts een bewoner, de gepresenteerde gegevens deugen niet. Een gasbesparing van 94% door het plaatsen van een hybride warmtepomp is gewoon onzin. Hiermee worden consumenten bewust op het verkeerde been gezet.

Ecoliner van Reduxion maakt verwachtingen niet waar

Met veel tam tam wordt een nieuwe uitvinding van Wil Schotman gepresenteerd als de 1 op 1 vervanger van de CV-ketel. Vanaf eind 2018 kan iedereen zonder probleem van het gas af. CV-ketel eruit en Ecoliner erin. Weinig installatiewerk en ook nog eens weinig onderhoud en voor 2500 euro ex installatiekosten ben je van het gas af. Tijdens de presentatie op 13 maart 2018 in Hardenberg moet een sausje van quasi wetenschappelijke termen als “lichtpulsen” en “stratogassen” ons doen geloven dat dit het ei van Columbus is.

In het vooraf toegestuurde A4’tje informatie wordt gesproken over 35 tot 45% goedkoper dan gas. Dat leek te mooi om waar te zijn en dat is het dus ook. Alleen als je een hele dikke portemonnee hebt kun je zo van het gas af. De kosten van het apparaat zelf en de onderhoudskosten mogen dan meevallen, de resulterende energiekosten doen dat zeker niet. De gepresenteerde rekenmodellen deugen gewoon niet. Voor iedere kuub gas zou de Ecoliner slechts 5,3 kWh elektriciteit gebruiken. Dat is gewoon pure misleiding.

In veel gevallen zul je over moeten op krachtstroom, wat je al 600 euro aan vast recht per jaar scheelt op de energierekening. Maar voor een gemiddelde huishouden is dat gelukkig niet nodig. Het grote verschil zit ‘m in het prijsverschil tussen gas en elektra. Een kuub Gronings gas met een energie-inhoud van 9,7 kWh kost ruwweg 65 cent terwijl 1 kWh elektriciteit ruwweg 20 cent kost. De Ecoliner is een elektrisch verwarmingsapparaat en elektrisch verwarmen is gewoon 9,7*20/65=3 keer zo duur als verwarmen met gas. Dit is niet helemaal correct omdat je daarbij ook de rendementen moet verdisconteren. Het gemeten rendement van de Ecoliner komt op basis van de eerste metingen van Ted Wildering van de Hanze Hogeschool uit op 86 tot 90% waar zijn gemeten rendement van een Remeha CV ketel uitkomt op 75%. Als die metingen juist zijn dan zijn de energiekosten van de Ecoliner 2,5 keer zo hoog als die van een gasketel. Voor een gemiddeld huishouden dat nu 1500 kuub gas verstookt betekent dat dus 1500*0,65*1,5= 1460 euro extra kosten per jaar. Moet je naar krachtstroom dan gaat het dus om 2000 euro extra per jaar.

Natuurlijk kan dat wel enigszins worden verzacht door het plaatsen van zonnepanelen. Zonnepanelen verdienen zich immers in 6 jaar terug en daarna is de elektriciteit daarvan bij de huidige saldering gratis. Maar ja, niet iedereen kan zonnepanelen plaatsen en ook die saldering staat ter discussie. Kortom, niet aan beginnen is mijn advies.

Recycling CO2

In plaats van CO2 te recyclen tot groen gas (CH4), mierenzuur, benzine, kersosine etc. etc. gaan we het ondergronds opslaan. Zo zadelen we toekomstige generaties op met een tikkende tijdbom die de huidige generatie ook nog eens een vermogen kost.

Het nieuwe kabinet maakt dus alweer de verkeerde keuzes en bezorgt duurzaamheid zo opnieuw een slechts imago. Het vorige kabinet deed dat al door het verpesten van de leefomgeving met windturbines op land.

Is een hybride warmtepomp iets voor u?

hybridewarmtepompEr zijn verschillende manieren om zonder gas (fossiele brandstof) je ruimteverwarming en de verwarming van tapwater te realiseren. Als je een nieuw huis bouwt kun je daar slim gebruik van maken. Bijvoorbeeld door een douche die 70% of meer op energie bespaart te combineren met een Clage doorstroomverwarmer en de vloerverwarming te combineren met een warmtepomp.

In een bestaande woning is dat wat lastiger. Lees verder

Monovergister van mest in stroomversnelling

frieslandcampinaDe eerste 200 van 1000 boeren in Friesland gaan een monovergister voor mest plaatsen. FrieslandCampina maakt zich daar al een tijd lang sterk voor en minister Kamp stelt er 150 miljoen subsidie voor beschikbaar. Er worden zo meerdere vliegen in een klap geslagen. Het levert een bijdrage aan het oplossen van het mestprobleem, reduceert de CO2 uitstoot en levert de boer energie in de vorm van gas en elektriciteit. Eindelijk komt er een beetje vaart in deze veelbelovende techniek voor de verduurzaming van de agrarische sector.

Eerder werden er elders in het land al monovergisters geplaatst en aangesloten op het gasnet.

Eerste monovergister aangesloten op het gasnet

microfermEnkele jaren geleden publiceerde ik al over bioraffinage en micro-vergisters als veelbelovende technologie voor veehouders en landbouwers. Een voorbeeld daarvan is de microferm mono-vergister van HoSt. De eerste daarvan is nu met hulp van Essent aangesloten op het gasnet. Verse mest van zo’n 300 koeien wordt omgezet in aardgaskwaliteit methaan, genoeg groen gas voor 120 huishoudens.

Goedkoop op gas besparen met de ecoflo

ecofloMaatregelen om uw gasverbruik terug te brengen zijn meestal behoorlijk prijzig. Een zonneboiler is zo’n voorbeeld. Bovendien verdient u hem nooit terug omdat de terugverdientijd langer is dan de levensduur.

Als u al overweegt om flink te investeren om uw gasverbruik naar beneden te brengen dan is een thermodynamisch systeem eventueel in combinatie met een surface power hone systeem een betere oplossing. U bent dan niet afhankelijk van de zon maar haalt net als een warmtepomp de hele dag door energie uit uw omgeving en u kunt de gasaansluiting de deur uit doen. Overschakelen op een houtsnipperketel of houtvergasser kan natuurlijk ook. Zeker als u relatief veel gas verbruikt is dat een goede oplossing. U moet dan wel denken aan vele duizenden euro’s.

Als u niet meer dan een paar duizend euro kunt investeren (1500 tot 2500 euro) dan is spouwisolatie met een terugverdientijd van 4 jaar de beste oplossing. Ook enkel glas vervangen door heat mirror glas of een ketel van meer dan 15 jaar oud vervangen is dan een goede optie.

Heeft u al spouwisolatie, heat mirror glas en een nieuwe ketel of heeft u maar een paar honderd euro om te investeren? Dan is de ecoflo het overwegen waard. Deze kost u €485 inclusief BTW en is goedkoop bovenop uw ketel te installeren. De ecoflo gebruikt de warmte uit de rookgassen van uw ketel om tapwater op te warmen en doet dat zo efficiënt dat u hem al in 5 tot 6 jaar heeft terugverdiend. U realiseert bijna dezelfde besparing als met een zonneboiler, echter tegen een veel geringere investering en met een korte terugverdientijd.

Aardwarmte en warmtepomp

Er zijn verschillende aardwarmte-systemen en warmtepompen. Zo is er de Elga, een luchtwarmtepomp waarmee ruwweg 25% op gasverbruik kan worden bespaard. Het elektriciteitsverbruik gaat dan wel wat omhoog. Nu er geen subsidie meer op zit is ie niet echt aantrekkelijk meer.

Een vloeistofwarmtepomp kan in combinatie met aardwarmte gebruikt worden om de gasaansluiting volledig de deur uit te doen. Vloeistofwarmtepompen zijn alleen geschikt voor lage temperatuur verwarming (vloer/wand). Als ze in combinatie met radiatoren gebruikt worden moet de oppervlakte daarvan aanzienlijk worden vergroot en dat lukt niet altijd of is gewoon niet praktisch. Vloer- en wandverwarming aanleggen betekent meestal een aanzienlijke verbouwing en is daardoor niet snel interessant. Bij nieuwbouw ligt dat anders.

Aardwarmte of geothermie?
-Een bron op diepte (2 tot 4 km) is niet interessant voor particulieren. De boring kost al snel 10 tot 20 duizend euro en succes is niet bij voorbaat verzekerd. In het Westland hebben veel tuinders gezamenlijk bronnen geslagen.
-Warmte/koude opslag op een paar honderd meter diepte is om dezelfde reden ook minder interessant voor de particulier.
aarwarmtekorfNRGTube (15 meter), weinig oppervlakte weinig graafwerk
Aardwarmtekorven (diepte tot 6 meter) nemen beperkt ruimte en kun je als je een beetje handig bent zelf maken. Je hebt er ruwweg 6 nodig voor een gemiddeld verbruik.
-Oppervlaktewarmte (1 meter) vraagt veel oppervlakte (ruwweg 20% meer dan het te verwarmen vloeroppervlak) en dus veel graafwerk. Minder geschikt als u een volwassen tuin heeft.

Al met al is een warmtepomp samen met aardwarmte vooral interessant bij nieuwbouw.

Gouden toekomst voor CV-ketel op houtsnippers

houtsnippersAls de plannen uit het energieakkoord doorgaan dan betekent dat 100 miljard aan extra overheidsuitgaven. Dat betekent een verdere sterke verhoging van de ODE (opslag duurzame energie) waardoor een nog groter deel van de elektriciteitsprijs (nu al ruim driekwart) en van de gasprijs (nu al de helft) uit belasting bestaat. Dat betekent dat nog meer particulieren en bedrijven zonnepanelen zullen gaan plaatsen Maar is er misschien ook een duurzaam alternatief voor gas? Ja natuurlijk zijn die alternatieven er!

Voor koken kun je simpelweg overstappen op inductie koken. Voor warm tapwater kun je denken aan een quooker. Voor verwarming en warm douchewater heb je twee mogelijkheden:
1-CV-ketel op houtsnippers
2-warmtepomp in combinatie aardwarmte

Verwarmen met houtsnippers is een 100% duurzame manier van verwarmen. Houtsnippers zitten immers in de korte CO2 cyclus van de houtproductie. Verwarmen met houtsnippers is ook een stuk goedkoper dan het verwarmen met aardgas. Het houtsnipper equivalent van een m3 aardgas kost 10 tot 20 eurocent. Daar staat tegenover dat de investering in een volautomatische efficiënte houtsnipperketel flink hoger ligt dan een gasgestookte CV-ketel. Bovendien is er meer ruimte nodig. Daarom is deze oplossing vooral weggelegd voor grootverbruikers van aardgas (vanaf 4000 m3). De terugverdientijd is dan zo’n 5 tot 6 jaar.

De verbranding van de houtsnippers in de houtsnipper CV-ketels is uiterst efficiënt en schoon. Daardoor komt er in tegenstelling tot open haarden en antieke houtkachels bijvoorbeeld nauwelijks fijnstof vrij en wordt er extreem weinig as geproduceerd waardoor ze weinig milieubelastend zijn.