Categoriearchief: Media

Prijsstijging energie door sluiting kolencentrales is klein bier

acmDe heer Don van de ACM heeft berekend dat de sluiting van de 5 kolencentrales, zoals in het energieakkoord afgesproken, de consument in de komende 6 jaar zo’n 450 miljoen kost of omgerekend een prijsverhoging van 11 euro per jaar voor de gemiddelde consument betekent. Hij brengt het met een air alsof de wereld vergaat.

Er is een nog veel grotere prijsstijging te verwachten door de plaatsing van de eveneens afgesproken 12000 MW aan windturbines. De subsidies die daar naar toegaan worden linksom of rechtsom op ons als burgers verhaald, deels via de ODE (opslag duurzame energie) op de energierekening en voor de rest via de reguliere belastinginkomsten die we als burger via allerlei lastenverzwaringen gaan terugzien.

Voor het park van 600 MW ten noorden van Schiermonnikoog wordt door minister Kamp achteloos 4,4 miljard subsidie verstrekt zonder dat je iemand hoort piepen, terwijl bij eenzelfde bedrag voor het JSF project het Binnenhof zowat ontploft. Bij ongewijzigd beleid leidt 6000 MW op zee tot 44 miljard aan subsidie. Voor de 6000 MW op land is dat bij ongewijzigd beleid zo’n 16 miljard subsidie, bij invoering van winddifferentiatie wordt dat minstens 20 miljard. Als je 60 miljard over 15 jaar uitsmeert en gaat omrekenen naar de consument dan betekent dat 600 euro per jaar, veel meer dan de 11 euro waar de heer Don het over heeft. Maar daar maakt kennelijk niemand zich druk over. Inmiddels is er brief naar de 2e Kamer die zelfs nog hogere bedragen berekent.

En dat terwijl de beperking van de CO2 uitstoot bij al die windturbines nog minder is dan bij de sluiting van de 5 kolencentrales. Immers windenergie wordt meer ’s nachts opgewekt dan overdag en wind is bovendien onvoorspelbaar. Deze twee factoren zorgen ervoor dat de efficiëntie van de bestaande centrales flink achteruit kachelt waardoor het netto CO2 effect heel beperkt is.

Kan het ook anders? Ja, natuurlijk! Door alle subsidies op energie af te schaffen ontstaat er een gelijk speelveld voor alle vormen van energie. Door bovendien de energiebelasting op duurzame energie af te schaffen krijgen de duurzame alternatieven echt een kans en kunnen energiebedrijven ook gaan concurreren op energietarieven (de energiemix zal dan het tarief gaan bepalen waardoor energieleveranciers met veel duurzame energie in de mix tegen een lagere prijs kunnen aanbieden). Voor de overheid blijft er dan nog genoeg geld over om te kunnen investeren in verder onderzoek naar duurzame alternatieven en in onderzoek naar vergroening van productieprocessen bij de grootverbruikers van energie.

Vandebron, een nieuwe groene energieleverancier

vandebronHet idee van Vandebron is sympathiek. Duurzame energie rechtstreeks van de bron in Nederland. Eigenlijk is Vandebron dus de koppelaar tussen groene stroom producent en groene stroom consument.

Volgens haar advertentie heet het “Voordelige duurzame energie rechtstreeks van de boer”. Maar is het ook echt voordelig? Het antwoord daarop is kort en bondig “nee, absoluut niet!”. Waarom, vraagt u zich af. Wel, laat ik het u even voorrekenen.

De kale kilowattuurprijs ligt momenteel tussen 5 en 6 eurocent. De rest is belasting (energiebelasting, opslag duurzame energie en btw) en die moet u sowieso betalen. Vandebron rekent een vastrecht van 120 euro per jaar. De energieleverancier met het laagste vastrecht is op dit moment Greenchoice met 24,24 euro per jaar. Het verschil van 95,76 euro moet u dus goed maken met een lagere kale kilowattuurprijs. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kilowattuur per jaar. Per kilowattuur moet de kale prijs dus minimaal 2,7 eurocent lager zijn om u een voordeel op te leveren. Dan zou de kale kilowattuurprijs dus tussen 2,3 en 3,3 eurocent moeten liggen om er niet op toe te leggen. Dat gaat niet lukken voorspel ik u.

Als u zonnepanelen op uw dak heeft liggen dan is uw verbruik beduidend lager dan het gemiddelde. Om dan een voordeel te behalen zou de kale kilowattprijs in veel gevallen zelfs negatief moeten zijn. In Utopia is dat misschien mogelijk, in Nederland niet. “Dure energie rechtstreeks van de boer” zou dus beter passen.

BTW terugvragen voor particulieren

muntenSinds 23 juni 2013 ligt er een uitspraak van het Europese Hof dat mensen met zonnepanelen die regelmatig energie terugleveren aan het net en daar een vergoeding voor krijgen moeten worden aangemerkt als ondernemer. Dat betekent dat particulieren de BTW van een complete zonnepaneelinstallatie kunnen terugvorderen via de belastingdienst.

Wat moet u daarvoor doen?
1-u meldt zich aan als ondernemer
2-u verzoekt om teruggaaf van de betaalde BTW (de belastingdienst brengt daarop een korting van 20 euro per 1000 Wp geïnstalleerd vermogen in rekening)
3-u verzoekt de belastingdienst om als kleine onderneming ontslagen te worden van verdere administratieve verplichtingen

Vooral punt 3 moet u niet vergeten want anders krijgt u een BTW-naheffingsaanslag van 5000 euro in de bus wegens het niet nakomen van administratieve verplichtingen. Veel installateurs bieden u aan een en ander voor u te regelen. Ze rekenen daar nul tot 150 euro voor.

SDE++ lid van Drentse KEI

logo_KEIStichting Duurzame Energieprovincie is een van de eerste leden van de Drentse KEI. De Drentse KEI is een koepelorganisatie voor de initiatieven op het gebied van duurzame Energie in Drenthe. Soortgelijke organisaties zijn in Groningen Groninger Energie Koepel en Friesland Enerzjy Koöperaasje Fryslân.

Deze drie koepels exploiteren binnenkort de coöperatie NLD Energie (Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie), de fatsoenlijke coöperatieve energiepartner voor het Noorden.

Deze partner staat voor 100% echte duurzame energie tegen een eerlijke prijs zonder winstoogmerk. De revenuen komen volledig ten goede aan duurzame initiatieven en projecten van de leden van de drie koepels.