Categoriearchief: Nieuwe Technieken

Nieuwe doorbraak bij lithium-ion batterijen

De universiteit van Michigan heeft een nieuwe elektrolyt ontwikkeld voor lithium-ion batterijen. In plaats van een vloeistof wordt een vaste keramische elektrolyt gebruikt.

Uit tests blijkt dat dit een aan tal in het oog springende voordelen heeft. De energiedichtheid wordt verdubbeld en er is geen merkbare degradatie na vele laadcycli. Verder neemt ook het toch al kleine explosiegevaar verder af. Kortom, een echte doorbraak.

Het is nu zaak om de theorie te vertalen in een solide productieproces. Verwacht wordt dat het over een jaar zover is.

Ecoliner van Reduxion maakt verwachtingen niet waar

Met veel tam tam wordt een nieuwe uitvinding van Wil Schotman gepresenteerd als de 1 op 1 vervanger van de CV-ketel. Vanaf eind 2018 kan iedereen zonder probleem van het gas af. CV-ketel eruit en Ecoliner erin. Weinig installatiewerk en ook nog eens weinig onderhoud en voor 2500 euro ex installatiekosten ben je van het gas af. Tijdens de presentatie op 13 maart 2018 in Hardenberg moet een sausje van quasi wetenschappelijke termen als “lichtpulsen” en “stratogassen” ons doen geloven dat dit het ei van Columbus is.

In het vooraf toegestuurde A4’tje informatie wordt gesproken over 35 tot 45% goedkoper dan gas. Dat leek te mooi om waar te zijn en dat is het dus ook. Alleen als je een hele dikke portemonnee hebt kun je zo van het gas af. De kosten van het apparaat zelf en de onderhoudskosten mogen dan meevallen, de resulterende energiekosten doen dat zeker niet. De gepresenteerde rekenmodellen deugen gewoon niet. Voor iedere kuub gas zou de Ecoliner slechts 5,3 kWh elektriciteit gebruiken. Dat is gewoon pure misleiding.

In veel gevallen zul je over moeten op krachtstroom, wat je al 600 euro aan vast recht per jaar scheelt op de energierekening. Maar voor een gemiddelde huishouden is dat gelukkig niet nodig. Het grote verschil zit ‘m in het prijsverschil tussen gas en elektra. Een kuub Gronings gas met een energie-inhoud van 9,7 kWh kost ruwweg 65 cent terwijl 1 kWh elektriciteit ruwweg 20 cent kost. De Ecoliner is een elektrisch verwarmingsapparaat en elektrisch verwarmen is gewoon 9,7*20/65=3 keer zo duur als verwarmen met gas. Dit is niet helemaal correct omdat je daarbij ook de rendementen moet verdisconteren. Het gemeten rendement van de Ecoliner komt op basis van de eerste metingen van Ted Wildering van de Hanze Hogeschool uit op 86 tot 90% waar zijn gemeten rendement van een Remeha CV ketel uitkomt op 75%. Als die metingen juist zijn dan zijn de energiekosten van de Ecoliner 2,5 keer zo hoog als die van een gasketel. Voor een gemiddeld huishouden dat nu 1500 kuub gas verstookt betekent dat dus 1500*0,65*1,5= 1460 euro extra kosten per jaar. Moet je naar krachtstroom dan gaat het dus om 2000 euro extra per jaar.

Natuurlijk kan dat wel enigszins worden verzacht door het plaatsen van zonnepanelen. Zonnepanelen verdienen zich immers in 6 jaar terug en daarna is de elektriciteit daarvan bij de huidige saldering gratis. Maar ja, niet iedereen kan zonnepanelen plaatsen en ook die saldering staat ter discussie. Kortom, niet aan beginnen is mijn advies.

VAWT, vertical axis wind turbine (maglev)

hoverenergyEind 2011 gaf ik al de voordelen aan van een windturbine met een verticale as die gebruik maakt van het zweeftreinprincipe (magnetische levitatie, kortweg maglev). Ik heb toen een korte film getoond van het concept met een ver toekomstperspectief. De stand van zaken in 2016 is dat er succesvolle praktijkproeven zijn uitgevoerd en dat een groot aantal patenten (24) is aangevraagd waarvan er een aantal is toegekend.

Het grote voordeel van dergelijke windturbines tegenover de met veel subsidie overeind gehouden technisch achterhaalde wieken windturbines is dat ze bewegen zonder wrijving. Dat heeft de volgende afgeleide voordelen:

1-een lage opstart windsnelheid
2-geen uitval bij hoge windsnelheid
3-nauwelijks geluidsproductie
4-nauwelijks slijtage en dus ook nauwelijks onderhoud
5-een lange levensduur

Hierdoor is de energieproductie goedkoop en verdienen ze zich zonder subsidie terug. Daarmee produceren ze dus echte duurzame energie. Maar ze geven verder ook geen slagschaduw, vormen geen belasting voor het landschap en kunnen zelfs in de bebouwde omgeving worden geplaatst.

Bekijk ook de video op de website van hover energy.
Er is 5 jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling sinds ik er melding van heb gemaakt. Het komend jaar zullen er nog aerodynamische verbeteringen worden doorgevoerd maar daarna is er een product dat zonder nadelen energie uit wind kan halen. Laten we dus eindelijk eens stoppen met subsidie voor die achterlijke wieken windturbines. Zit een streep door al die windplannen op land en maak daar zonneweides van en plaats de maglev op alle industrieterreinen zodra hij op de markt is.

Transparant hout

transparanthoutDoor de lignine in hout te vervangen door een polymeer wordt het transparant. Lars Berglund van het Zweedse KTH Royal Institute of Technology heeft dat aangetoond. Hij bereikte een transparantie van 85% waarbij het houtcomposiet zijn constructieve sterkte behoudt. Hij verwacht dat die transparantie nog verder verbeterd kan worden. Op termijn zou glas door dit composiet vervangen kunnen worden. Glas heeft geen constructieve sterkte waardoor er kozijnen en lateien nodig zijn om belasting af te voeren. Hout en ook houtcomposiet is bovendien een stuk duurzamer dan glas als het om energie en CO2 voetprint gaat.

H2Fuel de energieverdubbelaar

h2fuelKievitseieren rapen mag niet meer, maar het ei van Columbus, dat de opslag van energie oplost, windturbines off-grid mogelijk maakt en dus ook de CO2-neutrale industrieterreinen die ik al eerder poneerde, ligt nu wel voor het oprapen. Bijkomend voordeel: dubbel zoveel energie bij een geringe extra investering. Bovendien zijn de exorbitant hoge kosten om het grid te verzwaren en te balanceren als gevolg van het stochastische energieaanbod van windturbines niet meer nodig. Ook zonne-energie kan hiervan profiteren.

Een utopie of een duurzame revolutie die onze energieproblemen kan oplossen? Lees verder

Een uurtje fietsen voor 24 uur gratis elektriciteit

fiets-free-energyObesitas is een van grootste bedreigingen van de gezondheid in deze moderne tijd. Te weinig beweging gecombineerd met te vet of teveel eten is de oorzaak. Je kunt natuurlijk naar de sportschool om je overtollige kilo’s kwijt te raken maar dat kost je geld. Het kan ook op een manier die je geld oplevert. Met een uurtje fietsen per dag gaat uw elektriciteitsrekening naar nul euro. Bekijk de video van deze free energy fiets.

CO2 afvangen bij staalproductie

sewgsECN heeft een nieuwe techniek (SEWGS) ontwikkeld voor het afvangen van CO2 bij de staalproductie. Dit gebeurt met een katalysator bestaande uit pellets van kleiachting materiaal in reactorvaten die in Nederland worden gemaakt. Bij de grootste Zweedse staalproducent wordt zo 14 ton CO2 per dag afgevangen. Bij wereldwijde toepassing in de staalproductie kan er net zoveel CO2 worden afgevangen als alle kolencentrales uitstoten. Deze techniek is trouwens ook bij alle kolen- en gascentrales toe te passen en is een stuk goedkoper dan andere afvangtechnieken.

De afgevangen CO2 kan op verschillende manieren worden gebruikt in de wegenbouw en de chemische industrie. Ook voor “power to gas” is het geschikt.

Rijden op waterstof geproduceerd met zonnepanelen

waterstofgeneratorEen Leidse vinding maakt het mogelijk waterstof te produceren met zonnepanelen, een zogenaamde waterstofgenerator.

Waterstof kan tot 30% worden bijgemengd bij auto’s die op aardgas rijden of worden gebruikt door auto’s die waterstof via een brandstofcel omzetten in energie.

klik hieronder op waterstofgenetaror en klik daarna nogmaals om het geluid te starten:
waterstofgenerator

Duurzame ontzilting van water

desalinationEen team bestaande uit het Amerikaanse MIT en het Indiase JAIN irrigatiesystemen heeft de prestigieuze ‘Desal Prize’ gewonnen voor het duurzaam ontzilten van water. Met behulp van een mobiel systeem dat de benodigde energie opwekt met zonnepanelen is het heel goed in te zetten in gebieden zonder elektriciteitsnet.

Het gebruikt een techniek die zout, dat elektrische geladen is, uit het water trekt met een tegengestelde lading. Maar liefst 90% van het brakke water kan zo worden omgezet in zoet water. Dat is heel wat beter dan ontzilting via omgekeerde osmose waarbij 40% van het water verloren gaat. Vooral in droge gebieden met brak grondwater is dit een uitstekende methode om voedselgewassen te kunnen irrigeren.

Met dit systeem wordt het water tegelijkertijd zacht gemaakt en worden de bacteriën gedood met UV licht zodat het prima drinkbaar wordt.

Duurzaam rijden heeft de toekomst

tesla-model-sEr zijn verschillende manieren waarop duurzaam rijden mogelijk is. Elektrisch rijden is er een van. Er worden steeds meer snellaadstations geplaatst langs de Nederlandse wegen. Toch hebben veel elektrische rijders nog de angst dat ze er niet op tijd een weten te vinden. Daarvoor is er een elegante oplossing via een portable range-extender.

Ook het langzaam opladen aan huis wordt nog als problematisch gezien. Daarvoor is de zeezoutbatterij een uitkomst. Hij laadt uw auto in een kwartier op.

Met de volgende generatie accu’s is een range-extender overbodig en speelt ook het gewicht van de batterijen geen negatieve rol meer. Lees verder