Categoriearchief: Nieuwe Technieken

VAWT, vertical axis wind turbine (maglev)

hoverenergyEind 2011 gaf ik al de voordelen aan van een windturbine met een verticale as die gebruik maakt van het zweeftreinprincipe (magnetische levitatie, kortweg maglev). Ik heb toen een korte film getoond van het concept met een ver toekomstperspectief. De stand van zaken in 2016 is dat er succesvolle praktijkproeven zijn uitgevoerd en dat een groot aantal patenten (24) is aangevraagd waarvan er een aantal is toegekend.

Het grote voordeel van dergelijke windturbines tegenover de met veel subsidie overeind gehouden technisch achterhaalde wieken windturbines is dat ze bewegen zonder wrijving. Dat heeft de volgende afgeleide voordelen:

1-een lage opstart windsnelheid
2-geen uitval bij hoge windsnelheid
3-nauwelijks geluidsproductie
4-nauwelijks slijtage en dus ook nauwelijks onderhoud
5-een lange levensduur

Hierdoor is de energieproductie goedkoop en verdienen ze zich zonder subsidie terug. Daarmee produceren ze dus echte duurzame energie. Maar ze geven verder ook geen slagschaduw, vormen geen belasting voor het landschap en kunnen zelfs in de bebouwde omgeving worden geplaatst.

Bekijk ook de video op de website van hover energy.
Er is 5 jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling sinds ik er melding van heb gemaakt. Het komend jaar zullen er nog aerodynamische verbeteringen worden doorgevoerd maar daarna is er een product dat zonder nadelen energie uit wind kan halen. Laten we dus eindelijk eens stoppen met subsidie voor die achterlijke wieken windturbines. Zit een streep door al die windplannen op land en maak daar zonneweides van en plaats de maglev op alle industrieterreinen zodra hij op de markt is.

Transparant hout

transparanthoutDoor de lignine in hout te vervangen door een polymeer wordt het transparant. Lars Berglund van het Zweedse KTH Royal Institute of Technology heeft dat aangetoond. Hij bereikte een transparantie van 85% waarbij het houtcomposiet zijn constructieve sterkte behoudt. Hij verwacht dat die transparantie nog verder verbeterd kan worden. Op termijn zou glas door dit composiet vervangen kunnen worden. Glas heeft geen constructieve sterkte waardoor er kozijnen en lateien nodig zijn om belasting af te voeren. Hout en ook houtcomposiet is bovendien een stuk duurzamer dan glas als het om energie en CO2 voetprint gaat.

H2Fuel de energieverdubbelaar

h2fuelKievitseieren rapen mag niet meer, maar het ei van Columbus, dat de opslag van energie oplost, windturbines off-grid mogelijk maakt en dus ook de CO2-neutrale industrieterreinen die ik al eerder poneerde, ligt nu wel voor het oprapen. Bijkomend voordeel: dubbel zoveel energie bij een geringe extra investering. Bovendien zijn de exorbitant hoge kosten om het grid te verzwaren en te balanceren als gevolg van het stochastische energieaanbod van windturbines niet meer nodig. Ook zonne-energie kan hiervan profiteren.

Een utopie of een duurzame revolutie die onze energieproblemen kan oplossen? Lees verder

Een uurtje fietsen voor 24 uur gratis elektriciteit

fiets-free-energyObesitas is een van grootste bedreigingen van de gezondheid in deze moderne tijd. Te weinig beweging gecombineerd met te vet of teveel eten is de oorzaak. Je kunt natuurlijk naar de sportschool om je overtollige kilo’s kwijt te raken maar dat kost je geld. Het kan ook op een manier die je geld oplevert. Met een uurtje fietsen per dag gaat uw elektriciteitsrekening naar nul euro. Bekijk de video van deze free energy fiets.

CO2 afvangen bij staalproductie

sewgsECN heeft een nieuwe techniek (SEWGS) ontwikkeld voor het afvangen van CO2 bij de staalproductie. Dit gebeurt met een katalysator bestaande uit pellets van kleiachting materiaal in reactorvaten die in Nederland worden gemaakt. Bij de grootste Zweedse staalproducent wordt zo 14 ton CO2 per dag afgevangen. Bij wereldwijde toepassing in de staalproductie kan er net zoveel CO2 worden afgevangen als alle kolencentrales uitstoten. Deze techniek is trouwens ook bij alle kolen- en gascentrales toe te passen en is een stuk goedkoper dan andere afvangtechnieken.

De afgevangen CO2 kan op verschillende manieren worden gebruikt in de wegenbouw en de chemische industrie. Ook voor “power to gas” is het geschikt.

Rijden op waterstof geproduceerd met zonnepanelen

waterstofgeneratorEen Leidse vinding maakt het mogelijk waterstof te produceren met zonnepanelen, een zogenaamde waterstofgenerator.

Waterstof kan tot 30% worden bijgemengd bij auto’s die op aardgas rijden of worden gebruikt door auto’s die waterstof via een brandstofcel omzetten in energie.

klik hieronder op waterstofgenetaror en klik daarna nogmaals om het geluid te starten:
waterstofgenerator

Duurzame ontzilting van water

desalinationEen team bestaande uit het Amerikaanse MIT en het Indiase JAIN irrigatiesystemen heeft de prestigieuze ‘Desal Prize’ gewonnen voor het duurzaam ontzilten van water. Met behulp van een mobiel systeem dat de benodigde energie opwekt met zonnepanelen is het heel goed in te zetten in gebieden zonder elektriciteitsnet.

Het gebruikt een techniek die zout, dat elektrische geladen is, uit het water trekt met een tegengestelde lading. Maar liefst 90% van het brakke water kan zo worden omgezet in zoet water. Dat is heel wat beter dan ontzilting via omgekeerde osmose waarbij 40% van het water verloren gaat. Vooral in droge gebieden met brak grondwater is dit een uitstekende methode om voedselgewassen te kunnen irrigeren.

Met dit systeem wordt het water tegelijkertijd zacht gemaakt en worden de bacteriën gedood met UV licht zodat het prima drinkbaar wordt.

Duurzaam rijden heeft de toekomst

tesla-model-sEr zijn verschillende manieren waarop duurzaam rijden mogelijk is. Elektrisch rijden is er een van. Er worden steeds meer snellaadstations geplaatst langs de Nederlandse wegen. Toch hebben veel elektrische rijders nog de angst dat ze er niet op tijd een weten te vinden. Daarvoor is er een elegante oplossing via een portable range-extender.

Ook het langzaam opladen aan huis wordt nog als problematisch gezien. Daarvoor is de zeezoutbatterij een uitkomst. Hij laadt uw auto in een kwartier op.

Met de volgende generatie accu’s is een range-extender overbodig en speelt ook het gewicht van de batterijen geen negatieve rol meer. Lees verder

Duurzame ontwikkelingshulp: puin en plastic recyclen

recyclingIn Nederland wordt puin voor 98% gerecycled en vooral gebruikt voor de fundering van wegen. In de derde wereld wordt het vaak weggegooid. Vooral in aardbevingsgebieden zou het puinruimen kunnen worden omgezet in het bouwen van tijdelijke woningen. Gerard Steijn heeft daarvoor een mobiele fabriek bedacht die puin omzet in een soort lego-stenen van beton waarmee in een dag een huis kan worden gebouwd.

Met het hergebruik van het puin wordt veel energie bespaard en veel CO2-uitstoot voorkomen. De nodeloze aanschaf van dure grondstoffen wordt daarmee in arme landen voorkomen en na een aardbeving hoeven mensen niet eindeloos in tentenkampen te bivakkeren. Dit is duurzame ontwikkelingshulp en hier kunnen NGO’s die vaak over elkaar heen buitelen met verspilling van geld en energie wat van leren.

Maar ook plastic is heel goed te recyclen. Daarvoor is zelfs ontwikkelingshulp voor de eerste wereld voor handen. Zie preciousplastic.

Thermodynamisch systeem werkt veel beter dan zonneboiler

Eerder heb ik al betoogd dat een zonneboiler eigenlijk niet duurzaam is omdat de terugverdientijd (meer dan 20 jaar) langer is dan de levensduur (15 jaar) van het systeem.

thermodynamicsystemNu is er een goed alternatief op de markt dat wel duurzaam is omdat het zich in een relatief korte tijd en dus ruim binnen de levensduur van meer dan 25 jaar terugverdient. Een thermodynamisch systeem gebruikt panelen die 24 uur per dag energie uit de omgeving halen middels een vloeistof/gas met een extreem lage kooktemperatuur van -24 graden Celcius. Onder alle weersomstandigheden blijven ze werken. Zelfs bij vorst werken ze dus nog, weliswaar met een lagere efficiëntie. Een dergelijk systeem bestaat naast de aluminium panelen (afmeting 2 m bij 80 cm) uit een voorraadvat met een mini warmtepomp. Het is ideaal voor warm tapwater maar kan ook heel goed gebruikt worden voor vloerverwarming.