Categoriearchief: Subsidie

Terugleversubsidie is in feite een terugleverbelasting

De 2e Kamer had onder het vorige kabinet via een motie afgedwongen dat de salderingsregeling zou worden gehandhaafd of worden vervangen door een betere regeling. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat de salderingsregeling in 2020 wordt vervangen door een terugleversubsidie. Is daarmee uitvoering gegeven aan bovengenoemde motie?

Mijn oordeel is keihard nee! De nieuwe regeling is niet meer dan een ordinaire bezuinigingsoperatie en is ook als zodanig ingeboekt. De nieuwe regeling is slechter dan de salderingsregeling. Bij de salderingsregeling ontvangen consumenten dezelfde prijs voor teruggeleverde energie als zij betalen voor de energie die zij verbruiken.

De terugleversubsidie is voor een consument minder aantrekkelijk omdat die subsidie per kWh lager ligt dan wat hij/zij per kWh betaalt (kale prijs + energiebelasting + ODE + BTW). Ieder jaar wordt deze terugleversubsidie lager omdat het totale subsidiebedrag (240 miljoen) gelijk blijft. In feite gaat het dus om een terugleverbelasting die als subsidie wordt verkocht, een belasting die bovendien ieder jaar hoger wordt.

De terugverdientijd van zonnepanelen is zo niet meer met een redelijke mate van zekerheid te bepalen. Juist een dergelijke onzekerheid zal consumenten huiverig maken om in zonnepanelen te investeren. Ik kan de reactie van Peter Desmet van Holland Solar, die stelt dat de zekerheid voor mensen die zonnepanelen kopen is vergroot, dan ook helemaal niet onderschrijven.

Inmiddels zijn er in de 2e Kamer vragen gesteld en heeft Wiebes toegezegd voor de zomer van 2018 met meer duidelijkheid te komen.

ISDE investerings subsidie duurzame energie, zonnelening en duurzaamheidslening

muntenMet ingang van 4 januari 2016 kunt u subsidie aanvragen voor warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers. In totaal is er 70 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie over de voorwaarden en de subsidiebedragen vindt u hier.

Verder is er in de Provincie Drenthe in 2016 ook weer de zonnelening beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen (maximaal 7500 euro tegen 1,6% 10 jaar vast). In de Gemeente Borger-Odoorn wordt tegelijkertijd (op 3 februari) de duurzaamheidslening opengesteld. U kunt dan voor isolatie en andere duurzame maatregelen maximaal 7500 lenen tegen een rente van 1,6% zonder afsluitprovisie en rentevast gedurende de looptijd van 10 jaar. Deze rente is onlangs verhoogd op last van de AFM van 0,5 naar 1,6% en is aftrekbaar van de belasting. In Borger-Odoorn is in totaal 600.000 euro beschikbaar. Bij een gemiddeld bedrag van 5000 euro kunnen er dus 120 mensen gebruik van maken.

Subsidies zijn er vooral voor boeren

muntenSubsidie is bedoeld om maatregelen die nog niet lonen te stimuleren. Eigenlijk zou dat alleen voor een korte periode (laten we zeggen maximaal 5 jaar) nodig moeten zijn en slechts voor een beperkt deel van de kosten (laten we zeggen maximaal 30%). Doordat de maatregel immers meer wordt toegepast neemt de vraag toe waardoor de prijs omlaag gaat en de subsidie overbodig wordt. Maatregelen die langer dan 5 jaar en voor meer dan 30% gesubsidieerd moeten worden zijn niet levensvatbaar. In theorie is dat prima in de praktijk werkt dat anders. Vooral wanneer maatregelen langer dan 5 jaar worden gesubsidieerd en voor meer dan 30% worden ze letterlijk en figuurlijk een sta in de weg. Ze houden nieuwe ontwikkelingen tegen en creëren onfrisse praktijken. Een voorbeeld daarvan is de windturbine, een techniek die al meer dan 40 jaar wordt gesubsidieerd en voor meer dan 100%.

Voor particulieren zijn er nauwelijks nog subsidies:
-De subsidie op zonnepanelen is afgeschaft en terecht want zonnepanelen verdienen zich voor particulieren in 6 tot 8 jaar terug terwijl de levensduur zo’n 40 jaar is.
-Voor energiebesparende maatregelen is er in Drenthe en Groningen een tijdelijke energiepremie van 2000 of 2800 euro wanneer respectievelijk 3 of 4 maatregelen worden doorgevoerd. Maatregelen die in aanmerking komen zijn dak-,gevel- en vloerisolatie, HR++ glas en lage temperatuur verwarming. Voor elk van de maatregelen gelden bepaalde eisen.

Voor bedrijven zijn er interessante investeringsaftrekmogelijkheden zoals:
-KIA kleinschaligheidsinvestering
-EIA energieinvestering
-SDE+ subsidies

Voor boeren is er de meest uitgebreide subsidieregeling. Naast de eerder genoemde KIA, EIA en SDE+ zijn er ook nog:
-MIA milieuinvestering
-VAMIL willekeurige afschrijving milieu investeringen
-ASBESTVANHETDAK 4,50 euro per m2 met een minimum van 250 m2 en een maximum van 15000 euro voor het vervangen van een asbestdak door een dak met zonnepanelen

Visie voor de transitie naar duurzaamheid

visieduurzaamStichting Duurzame Energieprovincie stoort zich al enige tijd aan de manier waarop over duurzaamheid wordt gedacht en de invulling die daaraan door onze bestuurders en politici wordt gegeven.

Zowel bestuurders als politici denken centralistisch en vooral top-down. Zij komen met een boodschap dat duurzaamheid noodzakelijk is waarbij ze zeggen het goede met ons als burgers voor te hebben. Tegelijkertijd geven ze op geen enkele manier zelf het goede voorbeeld en gunnen ons als burgers geen enkele inspraak of op zijn best schijninspraak. Bovendien deugt de definitie van duurzame energie niet. Technieken die structureel niet zonder subsidie uit kunnen zijn gewoon niet duurzaam.

Stichting Duurzame Energieprovincie is voortgekomen vanuit het besef dat we het niet van onze bestuurders en politici moeten hebben. We moeten het vooral zelf bottom-up doen en laten zien dat het anders kan dan met miljarden subsidie de grote monopolisten en de gevestigde belangen in het zadel houden zonder dat die iets wezenlijks aan duurzaamheid bijdragen.

Daarom hier de laatste versie van onze visie voor de transitie naar duurzaamheid: vi
sie transitie naar duurzaamheid mrt2014