Categoriearchief: Zelf opwekken

Volledig autarkisch voor energie

Energieneutrale woningen, nul op de meter woningen en energie plus woningen, het zijn allemaal min of meer geslaagde pogingen om van fossiele brandstoffen af te komen en zoveel mogelijk zelf energie op te wekken. Een aansluiting op het elektriciteitsnet blijft echter nodig.

Een stap verder is een woning die helemaal geen aansluiting op het net nodig heeft. Er zijn in Nederland verschillende woningen die dat principe hanteren. Vaak wordt daarbij naast zonnepanelen een kleine windturbine ingezet maar als het niet waait en er is geen zon, zoals hier ’s winters meer dan eens het geval is dan heb je een probleem. Een batterij waarmee energie kan worden opgeslagen geeft in zo’n geval wel enig soulaas maar juist omdat er ’s winters meer energie wordt verbruikt heeft men ook nog een aggregaat nodig op bio-diesel en niet te vergeten een energiemanagement systeem. Al met al is dit wel een erg ingewikkelde oplossing. Bovendien wordt er zo nogal wat lawaai geproduceerd. Kan dat niet simpeler?

Het antwoord is ja! In 2011 publiceerde ik al eens een artikeltje over de evenwichtige opwekking van energie waarbij PV panelen en een micowkk CV ketel met stirlingmotor ervoor zorgde dat de opwekking van energie redelijk in balans is met het verbruik van energie. De resterende onbalans zou je kunnen opvangen met een batterij. Het nadeel van deze oplossing is wel dat je nog steeds fossiele brandstof nodig hebt. Inmiddels is er een oplossing waarbij fossiele brandstof niet meer nodig is, namelijk een pelletketel die ook elektriciteit opwekt. Ook daarbij wordt een stirlingmotor ingezet. Voor huizen die niet meer dan 1800 m3 gas verstoken is zo’n 50.000 euro nodig om dit voor elkaar te krijgen. Verstookt u aanzienlijk meer dan praten we al minimaal over 80.000 euro. Kortom dit is, ondanks het positieve verhaal in onderstaande video, nog niet iets om direct mee aan de slag te gaan.

Voorlopig is het veel goedkoper om een netaansluiting te houden en die te gebruiken als batterij.

Salderingsregeling blijft of wordt zelfs verbeterd

2ekamerEen ruime kamermeerderheid waaronder de VVD stemde voor onderstaande motie.

‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

plaatsing in tuinWe gaan ervan uit dat vertrekkend minister Kamp niet tegen zijn eigen partij zal ingaan en de wens van de 2e Kamer zal volgen. Het energieakkoord loopt tot en met 2023. Daarmee is zeker gesteld dat iedereen die het komend jaar zonnepanelen plaatst ze terug kan verdienen. Immers, voor zonnepanelen via onze stichting is de gemiddelde terugverdientijd 6,5 jaar.

Eerste echt duurzame windturbine in Drenthe

eaz12De EAZ12, een kleine windturbine met houten bladen en een ashoogte van 15 meter, waar omwonenden geen last hebben en die moeiteloos opgaat in het landschap wordt nu ook in Fort (Gemeente De Wolden) geplaatst. In Groningen zijn deze windturbines die een boer zelfvoorzienend maken niet aan te slepen. De jaaropbrengst is daar zo’n 30000 kWh met een terugverdientijd van 7 jaar. In het heel wat windluwere Drenthe is de jaaropbrengst naar verwachting zo’n 22000 kWh met een terugverdientijd van 10 jaar.

Een uurtje fietsen voor 24 uur gratis elektriciteit

fiets-free-energyObesitas is een van grootste bedreigingen van de gezondheid in deze moderne tijd. Te weinig beweging gecombineerd met te vet of teveel eten is de oorzaak. Je kunt natuurlijk naar de sportschool om je overtollige kilo’s kwijt te raken maar dat kost je geld. Het kan ook op een manier die je geld oplevert. Met een uurtje fietsen per dag gaat uw elektriciteitsrekening naar nul euro. Bekijk de video van deze free energy fiets.

Netto teruglevering bij Greenchoice

greenchoice-logoPer januari 2016 wordt de margeregeling van Greenchoice aangepast. Naast het reguliere salderen kregen klanten die netto stroom terug leverden aan het net jaarlijks voor de eerste 1000 kWh zo’n 17,5 eurocent plus 21% BTW per kWh. Alles boven de 1000 kWh netto teruglevering werd vergoed tegen het kale tarief plus 21% BTW. Het tarief voor netto teruglevering wordt in januari 2016 verlaagd naar 11 eurocent plus 21% BTW per kWh. Wel kan men nu jaarlijks tot 10.000 kWh netto terugleveren tegen dit tarief.

Kortom, Greenchoice blijft aantrekkelijk voor mensen met zonnepanelen en/of kleine windturbines die jaarlijks netto terugleveren. Het kan nu zelfs aantrekkelijk zijn om naast de zonnepanelen een kleine windturbine aan te schaffen. Let wel op wat voor windturbine u kiest. De meeste kleine windturbines verdienen zich op basis van dit tarief niet terug!

Een andere verandering die Greenchoice doorvoert is dat u in het vervolg nog maar één rekening krijgt waarop zowel levering als teruglevering wordt verrekend. Ook de voorwaarde dat u moet beschikken over een digitale meter vervalt.

Interesse? Meldt u dan aan via de groene knop “Echte groene energie“ in de rechter kantlijn.

Nokwindturbine eindelijk in Nederland op de markt

In 2009 won Gregory Dean de Green Challenge Award met zijn RidgeBlade concept, een windturbine die in de nok van het dak kon worden geïntegreerd. Sindsdien is er hard gewerkt aan het marktrijp maken van het idee. Inmiddels is het eerste exemplaar in Nederland geïnstalleerd op Vlieland door Libra Energy uit Castricum.


De levensduur van de ridgeblade is 20 jaar. Daarna zijn de onderhoudsvrije lagers aan vervanging toe. Bij een optimale dakhelling van 45 graden gericht op de heersende windrichting wordt bij een gemiddelde windsnelheid van 5 m/s jaarlijks zo’n 4000 kWh opgewekt met de kleinste versie van het systeem. Dat is de RB1 voorzien van 4 rotoren die een noklengte van 5,2 meter nodig heeft. De all in prijs voor een complete installatie ligt rond de 7500 euro. De terugverdientijd ligt dan rond de 8 jaar. Bij minder wind of andere dakhellingen met een andere oriëntatie is dat een stuk langer.

De versie met 5 rotoren (6,4 m noklengte) haalt onder dezelfde omstandigheden zo’n 5000 kWh en kost rond de 9000 euro. De industriële versie met 10 rotoren gaat zo’n 15000 ex btw kosten. In het eerste kwartaal van 2016 worden de definitieve prijzen van het systeem bekend.

Kleine windmolen voor iedere boer in het noorden?

eaztwaalfEen windmolen niet hoger dan de bomen rond de boerderij, een windmolen dus die prima past in het landschap. Dat is een windmolen met een ashoogte van 15 meter die de boer zelfvoorzienend kan maken wat betreft elektriciteit en zelfs geld oplevert.

Veel boeren plaatsen zonnepanelen met subsidie. Vooral als ze een grootverbruikersaansluiting (>3*80A) hebben zijn zonnepanelen voor hen het voordeligst om zelfvoorzienend te worden. Boeren met een kleinverbruikersaansluiting (bijvoorbeeld 3*67A) krijgen geen subsidie voor zonnepanelen maar wel voor windmolens. Met 1 of 2 kleine windmolens zijn ze dan in gebieden met voldoende wind op een voordelige manier zelfvoorzienend.

Een voorbeeld van zo’n windmolen is de EAZ twaalf waarvan de eerste op 17 juli 2015 in Overschild (Groningen) officieel in gebruik werd genomen. Bij een prijs van 37500 euro en een opbrengst van 30000 kWh per jaar is de terugverdientijd 8 jaar. Hij gaat zonder onderhoud zo’n 20 jaar mee. Daarna moeten de lagers vervangen worden en kan ie opnieuw 20 jaar mee. In de Drentse Veenkoloniën is de verwachte opbrengst 24000 kWh en gaat de terugverdientijd naar 10 jaar.

Op 10 juni 2016 is de feestelijke opening van de fabriek van deze molens in Hoogezand.

WakaWaka of GravityLight?

gravitylightVeel mensen in de derde wereld (1,3 miljard) hebben geen elektriciteitsaansluiting omdat er simpelweg geen elektriciteitsnet is. Daarbovenop komt een nog groter aantal dat weliswaar beschikt over een elektriciteitsaansluiting maar waarbij er regelmatig langdurig geen elektriciteit beschikbaar is. Veelal worden er dan kerosinelampen gebruikt. Dat is niet alleen brandgevaarlijk maar levert ook een behoorlijk gezondheidsrisico op voor kinderen die de kerosinedampen inademen.

wakawakaDe WakaWaka lamp, die voorzien is van een klein zonnepaneel, is een prima oplossing maar die wordt wel geproduceerd in de eerste wereld. Nu is er ook een alternatief dat werkt op zwaartekracht en dat in de derde wereld zelf kan worden geproduceerd: GravityLight. Bovendien is het product simpel te installeren.

Veenkoloniaal investeert in zonnepark met 4700 panelen

zonneparkEen particuliere investeerder legt een groot zonnepark aan in het veenkoloniale gebied bij 2e Exloërmond. Vergunningen en investeringen zijn rond.
Bezwaren uit de buurt zijn niet ingediend. Dat zou er op kunnen wijzen dat de acceptatie voor het opwekken van stroom uit zonne-energie in de Veenkoloniën aanzienlijk groter is dan die voor windenergie. In de Veenkoloniën is massaal verzet tegen de aanleg van grote windparken.
Het zonnepark van ondernemer Henk Piel beslaat een perceel van anderhalf hectare grond en is gelegen achter zijn loon-en aannemersbedrijf aan het Zuiderdiep in 2e Exloërmond.
Het terrein wordt de komende maanden omgebouwd tot een zonnepark met 4700 panelen. Het moet jaarlijks gemiddeld 1,2 megawatt aan elektriciteit opleveren. Met het project is een investering gemoeid van 1,5 miljoen euro.

 

Thermodynamisch systeem werkt veel beter dan zonneboiler

Eerder heb ik al betoogd dat een zonneboiler eigenlijk niet duurzaam is omdat de terugverdientijd (meer dan 20 jaar) langer is dan de levensduur (15 jaar) van het systeem.

thermodynamicsystemNu is er een goed alternatief op de markt dat wel duurzaam is omdat het zich in een relatief korte tijd en dus ruim binnen de levensduur van meer dan 25 jaar terugverdient. Een thermodynamisch systeem gebruikt panelen die 24 uur per dag energie uit de omgeving halen middels een vloeistof/gas met een extreem lage kooktemperatuur van -24 graden Celcius. Onder alle weersomstandigheden blijven ze werken. Zelfs bij vorst werken ze dus nog, weliswaar met een lagere efficiëntie. Een dergelijk systeem bestaat naast de aluminium panelen (afmeting 2 m bij 80 cm) uit een voorraadvat met een mini warmtepomp. Het is ideaal voor warm tapwater maar kan ook heel goed gebruikt worden voor vloerverwarming.