Doelgroepen

Stichting Duurzame Energieprovincie (SDE++) richt zich op de volgende doelgroepen en heeft daarvoor concepten uitgewerkt:

 • huizenbezitters met voldoende geld:
  groepskorting voor aanschaf van zonnepanelen, groepskorting op energietarieven en hulp bij het verkrijgen van eventuele subsidies
 • huizenbezitters zonder geld:
  idem en hulp bij het verkrijgen van een (duurzaamheids)lening voor zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen
 • huurders:
  idem en hulp bij verkrijgen van toestemming van woningbouwcorporaties om zelf maatregelen te kunnen nemen
 • bedrijven en instellingen:
  idem en advies en informatie over investeringsaftrekmogelijkheden
 • overheidsorganisaties:
  idem en advies over voorbeeldfunctie duurzaamheid
 • boeren:
  idem en advies over SDE+ en specifieke maatregelen zoals 2e generatie vergisters, asbestsanering etc.