Doelstelling Duurzame Energieprovincie

In een “druk druk druk” maatschappij is het een verademing te kunnen genieten van de rust, de ruimte en het landschap die het veenkoloniale gebied zo kenmerken. Mijn verwachting is dan ook dat deze waarden steeds belangrijker worden. Een transitie naar duurzame energieopwekking moet daarom altijd uitgaan van het behoud van deze waarden. Dat kan ook prima wanneer we op land alternatieven voor grootschalige windturbines toepassen en de belemmeringen voor zover ze bestaan wegnemen:

 1. energiebesparing
 2. zonnepanelen voor woningen, bedrijven en overheidsgebouwen
 3. natte bioraffinage (agrimodem) bij alle rundvee- en varkenshouderijen (cradle to cradle)
 4. droge bioraffinage (greenmodem) bij alle pluimveebedrijven en in de akkerbouw (cradle to cradle)
 5. bioproductprocessor (bpp) voor omzetting deel verbouwd gewas naar hoogwaardige producten
 6. kleinschalige “vertical axis wind turbines” (VAWT) op basis van zweeftreinprincipe (geluidloos, rendement 50-60%)
 7. geothermie (oa toepassing van aardwarmtekorven)
 8. overgang van diesel naar bio-DME
 9. toepassen van “power to gas” (P2G) voor recycling van afgevangen CO2
 10. energieopslag in “liquid metal” batterijen
 11. toepassing van energiebomen bij rietgedekte panden en in beschermde dorpsgezichten
 12. waterberging en decentrale rioolwaterzuivering met energiewinst
 13. etc.etc.

Niet alle hier genoemde alternatieven zijn direct beschikbaar en er zit nog veel nieuwe techniek in de pijplijn. Oog houden voor nieuwe technieken blijft dan ook geboden.