Microvergisters in de praktijk

De eerste generatie vergisters kunnen voor boeren alleen uit met veel subsidie. Zodra de subsidie stopt gaat de boer kort daarna failliet als hij tenminste vastzit aan leveringscontracten met het energiebedrijf. Om die reden is energie van 1e generatie mestvergisting net zomin duurzaam als energie van windturbines.

agrimodem-fotoEr zijn echter wel een aantal veelbelovende nieuwe ontwikkelingen waaronder een bioraffinage systeem (2e generatie biovergister). Dit systeem, de Agrimodem, sluit de mineralen kringloop zoals dat in de natuur heel gewoon is (de bladeren die in de herfst van de boom vallen worden door bacteriën en enzymen volledig omgezet in bouwstoffen voor de volgende lente). De agrimodem zet verse mest volledig om in methaan (dat kan naar het gasnet of via wkk omgezet worden in elektriciteit en warmte) en reukloze kunstmest vervangende producten die al naar gelang de behoefte van het gewas kunnen worden gemengd en over het land worden gesproeid. Daarmee vervallen enerzijds de nadelen van mestinjectie (stankoverlast, destructie van het bodemleven, uitspoeling van fosfaat en nitraat naar het oppervlaktewater met vernietiging van het aquatisch ecosysteem en lozing van het schaarse fosfor op zee) en anderzijds de nadelen van de kunstmestproductie (hoge CO2 uitstoot) en de nadelen van de uitstoot van ammoniak, lachgas (300 keer zo sterk broeikasgas als CO2) en methaan (23 keer zo sterk broeikasgas als CO2) uit de gierkelders. De veeteelt is wereldwijd goed voor 19% van de uitstoot van broeikasgassen. Met mestraffinage kan dat probleem volledig de wereld uit.

Naast de agrimodem zijn er nog andere microvergisters die mogelijk interessant zijn zoals de aecobag, serigas en biolectric.