Duurzaam bouwen (89): Waterverbruik en energieverbruik

Op basis van globale berekeningen zou ons jaarverbruik van leidingwater rond de 10 m3 moeten liggen. Onze zonnepanelen zouden zo’n 6000 kWh moeten opwekken. Ruwweg een derde daarvan was voor de huishoudelijke apparatuur, een derde voor de warmtepomp en een derde zou beschikbaar komen voor elektrisch rijden.

Nu we er een maand wonen kunnen we een eerste balans opmaken. Het waterverbruik in augustus was ongeveer 1,5 en 2 m3. Dat ligt dus wat hoger dan onze verwachtingen.

Over het energieverbruik kunnen we iets meer zeggen. In augustus werd er met de zonnepanelen 798 kWh opgewekt. Er werd 726 kWh teruggeleverd. Daaruit kunnen we opmaken dat er 72 kWh onzichtbaar werd gesaldeerd (verbruikt tijdens opwekking). Daarnaast geeft de verbruiksmeter 106 kWh aan. Het werkelijke energieverbruik is dus 72 + 106 = 178 kWh. Op jaarbasis zal de huishoudelijke apparatuur dus bij benadering 2140 kWh verbruiken. Ook dat is iets hoger dan onze verwachtingen. Het verbruik van de warmtepomp zullen we pas in het voorjaar exact weten.

Onze zonnepanelen zijn op 5 oktober 2016 geplaatst. Met nog ruim een maand te gaan hebben ze inmiddels 5873 kWh opgewekt. Op jaarbasis komen we dus waarschijnlijk in de buurt van de 6600 kWh uit. Dat is 10% meer dan we hadden verwacht. De woning zal zo’n 2300 kWh netto opleveren en is dus met recht een energie plus woning.

Duurzaam bouwen (88): Meten is weten

Een duurzaam huis bouwen zonder ventilatie is een uitdaging. Als experiment is het mogelijk om via een planologisch principeverzoek toestemming te krijgen om op dit punt af te wijken van de verplichtingen uit het bouwbesluit. Of het binnenklimaat onder alle omstandigheden aangenaam en gezond blijft is af te wachten. Daarom hebben we een Netatmo weerstation geïnstalleerd. Dit weerstation heeft een binnen- en een buitenmodule. De binnenmodule meet iedere 5 minuten de temperatuur, de luchtvochtigheid en het CO2 gehalte en slaat dat op op internet. De buitenmodule meet de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtdruk. Met de software van Netatmo wordt het verloop in grafiek weergegeven. Dat kan zowel vanaf een laptop, een tablet of een mobiele telefoon bekeken worden. Door een lichte aanraking aan de bovenzijde van de module wordt een kleur zichtbaar die een beeld geeft van de algehele luchtkwaliteit. Groen staat voor aangenaam en gezond, rood staat voor ongezond. De eerste metingen laten zien dat de luchtkwaliteit in alle ruimtes gezond is maar dat is natuurlijk maar een momentopname. Door een jaar lang te meten willen we een beeld krijgen van de luchtkwaliteit binnen onder alle weersomstandigheden.

Duurzaam bouwen (87): Bouwwerkzaamheden afgerond

Met de aanleg van het parkeerterrein van basaltsplit op honingraatplaten en het maken van de inrit op 31 juli zijn de bouwwerkzaamheden officieel afgerond. Daarmee is aan een bouwperiode van 17 maanden een einde gekomen. Toch zijn er nog wat kleine werkzaamheden die begin september moeten worden uitgevoerd om het probleem met de warmtepomp te verhelpen. Daarover later meer.

Hoewel nog niet alle spullen over zijn is de bewoning op 1 augustus gestart. De spullen die niet meegaan worden via marktplaats en via een garageverkoop verkocht. De rest gaat naar de kringloop. Op 1 september wordt het oude huis leeg opgeleverd aan de nieuwe eigenaren.

Duurzaam bouwen (86): Keim Soldalan ME

De buitenwanden krijgen eindelijk de definitieve kleur: wit. Wij hebben gekozen voor Keim Soldalan ME. Deze silicaatverf vormt een geheel met de biokalk (biocalce) stuclaag waardoor het onderhoud beperkt wordt. Deze verf is niet alleen onderhoudsvriendelijk en milieuvriendelijk hij breekt ook nog de stikstofoxiden die via uitlaatgassen in het milieu terecht komen af. Daarmee levert onze woning ook nog een bijdrage aan een gezond buitenklimaat. (Eerder gebruikten we al Keim Biosil voor een gezond binnenklimaat.)

Komende week brengt Schuur schilderwerken uit Emmen de tweede laag van deze verf aan. Op wat installatiewerk na is de woning dan klaar. We kunnen ons dus volledig richten op het afmaken van de inrichting. De grote stukken zijn inmiddels verhuisd. Het kleine spul (6 dozen per keer) verhuizen we verder zelf. We verwachten rond 1 augustus definitief over te gaan. We moeten ons dan nog wel een maandje behelpen omdat de Nebia douche nog steeds niet is uitgeleverd.

Duurzaam bouwen (85): Warm water

Wij douchen met regenwater. Dat geeft geen kalkaanslag en is gezonder voor de huid. Ook het zeepgebruik vermindert en agressieve stoffen om kalkaanslag te verwijderen zijn daardoor niet nodig. Regenwater is gemiddeld zo’n 10 graden, ’s zomers ligt die temperatuur hoger en ’s winters lager.

Hoe krijgen we het douchewater op temperatuur?
We doen dat in twee stappen. We verwarmen het eerst voor door middel van een warmtewisselaar in het buffervat van de warmtepomp. ’s Winters heeft het buffervat een temperatuur van 28 graden. Het dan koude regenwater wordt daarmee voorverwarmd tot zo’n 25 graden. Met een Clage MCX6 doorstroomverwarmer wordt dit voorverwarmde water verder verwarmd tot 45 graden. ’s Zomers staat de warmtepomp uit. Het buffervat neemt dan de omgevingstemperatuur van 20 graden aan. Het dan warmere regenwater wordt met het buffervat voorverwarmd tot 20 graden en de doorstroomverwarmer verwarmt het dan verder tot 38 graden.

Met de Clage MCX6 kun je met een display kiezen uit 3 temperatuurinstellingen te weten 35, 38 en 45 graden. Met de MCX6 kun je 3,3 liter per minuut 25 graden opwarmen. De Nebia douche verbruikt 2,84 liter per minuut dus voor ons is de MCX6 voldoende.

Ook voor de wastafel hebben we een Clage MCX6 voor warm water. Hier gebruiken we gewoon leidingwater dat een temperatuur van 13 graden heeft. Bij de spoelbak in de keuken hebben we een Quooker geïnstalleerd die zowel koud, warm als direct 100 graden water levert.

Duurzaam bouwen (84): Keuken geplaatst

Een volledig massief houten keuken was voor ons financieel niet haalbaar. We hebben daarom gezocht naar een keuken met een spaanplaat karkas met de minste formaldehyde lijm. Beverwijk keukens uit Balkbrug kon ons een Schmidt karkas leveren met slechts 4 mg formaldehyde per 100 gram droge stof. De beste spaanplaat in Nederland (E1) bevat 8 mg formaldehyde per 100 gram droge stof.

De kastenwand is voorzien van een A+++ koelvries combinatie van Liebherr en twee Siemens ovens (een met een stoom functie en een gecombineerd met magnetron functie).

Het werkblad met het spoelgedeelte is voorzien van een label A Quooker fusion kraan voor direct 100 graden water en koud en warm water en een Siemens vaatwasser met Zeolith droogsysteem die zelfs 10% energiezuiniger is dan label A+++.

Het kookeiland bevat een Novy One inductieplaat van Itho die is voorzien van een geïntegreerde afzuiging. Wij gebruiken die recirculatie afzuiging in combinatie met een plasmamade filter dat alle organische stoffen omzet tot de basiselementen waterdamp en CO2.

Duurzaam bouwen (83): Burgemeester opent “De Groenling”

Zo’n 60 mensen waren op 23 juni getuige van de officiële opening van het duurzaamste huis van Drenthe door burgemeester Roger de Groot van De Wolden. Het open huis werd georganiseerd in samenwerking met Drenthe in Transitie en de Drentse thematours van de Duurzame Huizenroute.

Na het welkomst-woord van Barbara de Wijn en de officiële openings-handeling was het de beurt aan Henk Bulder om te vertellen hoe hij de uitgangspunten van dit huis had vertaald in concrete materialen en technieken.

Tijdens de 4 rondleidingen werd vervolgens meer op de details ingegaan. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de overdracht van kennis en hopelijk voldoende inspiratie gegeven voor het bouwen van meer duurzame huizen.

Onder het genot van een hapje en een drankje werden nieuwe contacten gelegd en ervaringen uitgewisseld.

Duurzaam bouwen (81): Luchtzuivering met Kentia palm

Met planten is het mogelijk om de lucht te zuiveren van vluchtige organische stoffen en CO2 om te zetten in zuurstof. Wij gebruiken daarvoor de Kentia palm (Howea Forsteriana) in bakken als decoratieve roomdeviders.

Luchtzuivering vindt verder plaats met de DuraGyp Activ Air gipsplaten die formaldehyde opnemen, de kalkhennep wanden die CO2 opnemen en de recirculatie afzuiging voorzien van plasmamade filters die de organische stoffen afbreken.

Duurzaam bouwen (39): Mannen in witte pakken

boktorspintkeverhoutwormHet rondhout eiken gebint is gevoelig voor ongedierte als, boktor, spintkever en houtworm. Delen van het spinthout zijn al aangetast toen de bomen nog niet gekapt waren. Om levende beesten in het hout te bestrijden en te voorkomen dat ze er later alsnog in komen hebben we het gebint laten behandelen.

Vanuit milieuoverwegingen hebben we gekozen voor een middel op waterbasis. Van de 3 partijen die hebben geoffreerd was er maar één, Ongedierte Bestrijding Nederland (OBN), die daar rekening mee hield. Het was bovendien de partij die de meest professionele indruk maakte en keurig alle gevraagde informatie leverde. Qua prijs zat OBN tussen de beide andere in. En de garantie van 10 jaar is net zolang als voor producten op oliebasis.

obnOp 10 juni werd ons bouwterrein met linten afgezet en werd het gif op een energievriendelijke manier op de staanders en liggers gesproeid. Het gif trekt direct een paar centimeter in het hout. Daarom was een droge periode van tenminste 2 dagen nodig voorafgaand aan de behandeling. In ons geval is het 5 dagen droog geweest. Het vochtpercentage in het eikenhout is daardoor al afgenomen van boven de 80% naar 53%.

Eind april, dus ruim binnen een jaar, zagen we wel wat beestjes vliegen. Aanvankelijk dachten we dat het motjes waren. Het werden er allengs meer en meer. Toen we houtstof op de vloer zagen en gaatjes in de gebinten wisten we het zeker, houtworm! Vorige week zijn de gebinten daarom opnieuw behandeld, nu met een product op oliebasis. Het betekende opnieuw een ongewenste vertraging. De verhuizing is dus definitief een maand uitgesteld.