Power to gas (P2G)

CO2neutrale-industrieIn 2011 leerde onderzoek in Duitsland dat surplus elektriciteit met succes kan worden opgeslagen in de vorm van gas door afgevangen CO2 te recyclen (power to gas of P2G). Minister Verhagen wilde CO2 toen liever ten koste van vele miljarden ondergronds opslaan.

In 2012 werd de eerste P2G-installatie in Duitsland gebouwd. De voorzitter van SDE++ presenteerde in dat jaar CO2 neutrale industrieterreinen als een oplossing voor een tweetal problemen, te weten het onnodig uitgeven van miljarden voor ondergrondse CO2 opslag en het onnodig uitgeven van miljarden voor het verzwaren van het elektriciteitsnet. Door windturbines op zee samen met een P2G-installatie en gasturbines in een lokaal net te combineren kun je een CO2 neutraal industrieterrein creëren.

In datzelfde jaar werd het Duitse onderzoek met subsidie van de Nederlandse overheid nog eens dunnetjes overgedaan door de Kema. En nu in 2014 ligt er alweer ruim 2 miljoen subsidie klaar voor een volgend onderzoek. In Duitsland draaien inmiddels meerdere P2G-installaties. Eerder dit jaar kondigde Energy Valley de bouw aan van de “grootste” P2G-installatie in Delfzijl.