Tagarchief: accu

Lithium ferro accu’s (LiFePO4)

Zoals ik eerder schreef hebben de Li-ion accu’s enkele in het oog springende nadelen. Er bestaat een, weliswaar klein, explosiegevaar en ze maken gebruik van het zeldzame kobalt voor de kathode. Er is een goed alternatief dat geen gebruik maakt van kobalt maar van het in overvloed aanwezige ijzer en fosfaat.

Deze accu’s zijn daardoor niet alleen milieuvriendelijker en veiliger maar ze blijken ook nog eens sneller op te laden. Bovendien blijkt diep ontladen geen schade te geven en ze kunnen zonder problemen in elke laadtoestand worden opgeborgen. Ook contact met water is ongevaarlijk. Het enige nadeel is dat ze een 14% lagere capaciteit hebben dan Li-ion accu’s. Daar staat dan weer tegenover dat ze lichter in gewicht zijn. De prijs is ook nog wat hoger maar bij een hogere productie zal dat uiteindelijk omslaan in een lagere prijs, omdat zowel ijzer als fosfaat veel goedkoper is dan kobalt.

Voor de elektrische fiets zijn ze inmiddels beschikbaar, in elektrische auto’s nog niet.

De zin en onzin van een thuisaccu

thuisaccuZonnepanelenbezitters zouden maar wat graag onafhankelijk zijn van het grid (elektriciteitsnet). Zeker als de plannen van dictator Kamp doorgaan. Officieel heet het dat hij de saldering na 2020 wil heroverwegen, een eufemisme voor afschaffen. Ja, hij moet toch iets doen om de windturbinelobby tevreden te houden.

Je kunt met zonnepanelen heel gemakkelijk net zoveel elektriciteit opwekken als je verbruikt maar dat betekent wel dat je ’s zomers veel elektriciteit teruglevert aan het grid en ’s winters veel afneemt. Kun je onafhankelijk worden van het grid met een thuisaccu? Lees verder

Duurzame energie opslaan

De trend is het decentraal opwekken van energie, maar hoe slaan we het surplus aan energie op?

In smart grids wordt gedacht aan het opslaan van duurzame energie in de accu’s van elektrische auto’s. Misschien behoort dat tot de mogelijkheden als de nieuwe accutechniek gemeengoed wordt en het elektrisch rijden daardoor vanzelfsprekend wordt.

Voorlopig blijft het opslaan van duurzame energie in auto-accu’s nog peanuts. Een grootschaliger opslag op wijkniveau wordt mogelijk als het nieuwe batterijconcept op basis van vloeibare metalen (magnesium/antimoon) beschikbaar komt.

Tot die tijd kunnen we duurzame energie alleen centraal opslaan door stuwmeren te vullen met water (Noorwegen) of door elektriciteit om te zetten in methaan (Power to gas).