Tagarchief: binnenklimaat

Duurzaam bouwen (88): Meten is weten

Een duurzaam huis bouwen zonder ventilatie is een uitdaging. Als experiment is het mogelijk om via een planologisch principeverzoek toestemming te krijgen om op dit punt af te wijken van de verplichtingen uit het bouwbesluit. Of het binnenklimaat onder alle omstandigheden aangenaam en gezond blijft is af te wachten. Daarom hebben we een Netatmo weerstation geïnstalleerd. Dit weerstation heeft een binnen- en een buitenmodule. De binnenmodule meet iedere 5 minuten de temperatuur, de luchtvochtigheid en het CO2 gehalte en slaat dat op op internet. De buitenmodule meet de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtdruk. Met de software van Netatmo wordt het verloop in grafiek weergegeven. Dat kan zowel vanaf een laptop, een tablet of een mobiele telefoon bekeken worden. Door een lichte aanraking aan de bovenzijde van de module wordt een kleur zichtbaar die een beeld geeft van de algehele luchtkwaliteit. Groen staat voor aangenaam en gezond, rood staat voor ongezond. De eerste metingen laten zien dat de luchtkwaliteit in alle ruimtes gezond is maar dat is natuurlijk maar een momentopname. Door een jaar lang te meten willen we een beeld krijgen van de luchtkwaliteit binnen onder alle weersomstandigheden.

Duurzaam bouwen (86): Keim Soldalan ME

De buitenwanden krijgen eindelijk de definitieve kleur: wit. Wij hebben gekozen voor Keim Soldalan ME. Deze silicaatverf vormt een geheel met de biokalk (biocalce) stuclaag waardoor het onderhoud beperkt wordt. Deze verf is niet alleen onderhoudsvriendelijk en milieuvriendelijk hij breekt ook nog de stikstofoxiden die via uitlaatgassen in het milieu terecht komen af. Daarmee levert onze woning ook nog een bijdrage aan een gezond buitenklimaat. (Eerder gebruikten we al Keim Biosil voor een gezond binnenklimaat.)

Komende week brengt Schuur schilderwerken uit Emmen de tweede laag van deze verf aan. Op wat installatiewerk na is de woning dan klaar. We kunnen ons dus volledig richten op het afmaken van de inrichting. De grote stukken zijn inmiddels verhuisd. Het kleine spul (6 dozen per keer) verhuizen we verder zelf. We verwachten rond 1 augustus definitief over te gaan. We moeten ons dan nog wel een maandje behelpen omdat de Nebia douche nog steeds niet is uitgeleverd.

Duurzaam bouwen (16): Ventilatie

freshRIn een woning komen allerlei gassen vrij, die als ze niet op een of andere manier worden afgevoerd een ongezond binnenklimaat creëren. Die gassen ontstaan voor een deel bij menselijke activiteiten zoals leven, douchen, wassen, schoonmaken, verwarmen, roken en koken. Als mens ademen we zuurstof in en ademen we koolzuur (CO2) en waterdamp uit. Bij de andere activiteiten komen er naast vocht ook nog geuren, rookgassen, fijnstof etc. in de lucht. Daarnaast zorgen verlijmde plaatmaterialen zoals spaanplaat, mdf, laminaat in onze woningen voor giftige gassen als formaldehyde en baksteen, beton en gips zorgt voor het radioactieve radon en thoron. Dat laatste komt ook uit de bodem vrij en kan via de toegang tot kruipruimtes in de woning komen. Ook uit verf en schoonmaakmiddelen komen giftige gassen vrij. Stof en de bijbehorende stofmijt en pollen van bloemen zorgen voor allergenen in de lucht. Ten slotte zijn meubelstoffen en gordijnen goed voor brandvertragers in de lucht. Het binnenklimaat is daardoor al gauw ongezonder dan de buitenlucht.

Ventileren is dus van belang zeker omdat we onze woningen met verregaande isolatie potdicht maken. Dat is bijvoorbeeld de reden dat alle woningen van na 1980 voorzien zijn van mechanische ventilatie. Mechanische ventilatie gebruikt veel energie en ventileren zorgt er ’s winters voor dat er veel warmte naar buiten verloren gaat. Als reactie daarop kwam ventilatie met warmteterugwinning en balansventilatie in zwang.

Wij gaan dat wat anders aanpakken. Lees verder