Tagarchief: doorbraak

Nieuwe doorbraak bij lithium-ion batterijen

De universiteit van Michigan heeft een nieuwe elektrolyt ontwikkeld voor lithium-ion batterijen. In plaats van een vloeistof wordt een vaste keramische elektrolyt gebruikt.

Uit tests blijkt dat dit een aan tal in het oog springende voordelen heeft. De energiedichtheid wordt verdubbeld en er is geen merkbare degradatie na vele laadcycli. Verder neemt ook het toch al kleine explosiegevaar verder af. Kortom, een echte doorbraak.

Het is nu zaak om de theorie te vertalen in een solide productieproces. Verwacht wordt dat het over een jaar zover is.