Tagarchief: electrochaea

Power to gas met behulp van archaea

Archaea zijn eencellige organismen die extremofiel zijn. Ze vormden de eerste levende organismen op aarde in een tijd dat de omstandigheden op aarde nog extreem waren. Ze hebben zich maximaal aangepast aan de heersende omstandigheden. Zo zijn er archaea die prima in staat zijn om waterstof en CO2 om te zetten in methaan dat direct het gasnet in kan. Surplus energie van windturbines en zonneparken kan zo worden opgeslagen in de vorm van methaan. De waterstof wordt geproduceerd middels elektrolyse van water en het CO2 is afkomstig uit industriële processen. Op die manier worden op een goedkope manier verschillende problemen in een keer opgelost. CO2 uit industriële processen verdwijnt niet in de atmosfeer en draagt niet langer bij aan het broeikaseffect, surplus energie wordt direct gebruikt en opgeslagen in de vorm van gas dat later weer kan worden gebruikt om energie op te wekken op het moment dat het windstil is en er geen zon schijnt.

Electrochaea brengt het op de markt.