Tagarchief: energie

Welke groene energieleverancier is voor u het voordeligst?

Hoe groen een energieleverancier is kunt u zien in de ranglijst die jaarlijks wordt gemaakt. U ziet die van 2018 hier links afgebeeld. Welke van de groenste leveranciers voor u het voordeligst is hangt ervan af hoe groen u zelf bent.

Heeft u een nul op de meter woning of een energieplus woning dan is Greenchoice het voordeligst. Via de knop “echte groene energie” sluit u een contract met Greenchoice af. Dan vloeit er per klant 25 euro per jaar terug naar de regio voor adviezen op maat over de transitie naar duurzaamheid.

Hieronder ziet u een tabel waarbij alle groene energieleveranciers met elkaar worden vergeleken. In de kolommen met netto teruglevering is het vastrechttarief verrekend.

 

leverancier vastrecht terugleververgoeding aantal kWh netto teruglevering
per jaar per kWh max kWh 1000 2000 3000 5000 10000
OM nieuwe energie € 39,60 € 0,078 -€ 38 -€ 116 -€ 194 -€ 350 -€ 740
Greenchoice € 40,00 € 0,133 10000 -€ 93 -€ 226 -€ 359 -€ 625 -€ 1.290
easyEnergy € 60,00 € 0,080 uurprijs -€ 20 -€ 100 -€ 180 -€ 340 -€ 740
Huismerk Energie € 69,00 € 0,077 10000 -€ 8 -€ 86 -€ 163 -€ 318 -€ 705
Energie VanOns* € 72,00 € 0,094 -€ 22 -€ 116 -€ 210 -€ 398 -€ 868
Pure Energie € 72,60 € 0,120 1500 -€ 47 -€ 107 -€ 107 -€ 107 -€ 107
Qwint € 72,60 € 0,060 € 13 -€ 47 -€ 107 -€ 227 -€ 527
Vrijopnaam € 78,00 € 0,080 -€ 2 -€ 82 -€ 162 -€ 322 -€ 722
Qurrent € 83,50 € 0,121 -€ 38 -€ 159 -€ 280 -€ 522 -€ 1.127
Powerpeers € 83,76 € 0,110 5000 -€ 26 -€ 136 -€ 246 -€ 466 -€ 716
Vandebron € 90,00 nvt
*als ook gas wordt afgenomen geldt voor elektriciteit een vastrecht van €57

 

Volledig autarkisch voor energie

Energieneutrale woningen, nul op de meter woningen en energie plus woningen, het zijn allemaal min of meer geslaagde pogingen om van fossiele brandstoffen af te komen en zoveel mogelijk zelf energie op te wekken. Een aansluiting op het elektriciteitsnet blijft echter nodig.

Een stap verder is een woning die helemaal geen aansluiting op het net nodig heeft. Er zijn in Nederland verschillende woningen die dat principe hanteren. Vaak wordt daarbij naast zonnepanelen een kleine windturbine ingezet maar als het niet waait en er is geen zon, zoals hier ’s winters meer dan eens het geval is dan heb je een probleem. Een batterij waarmee energie kan worden opgeslagen geeft in zo’n geval wel enig soulaas maar juist omdat er ’s winters meer energie wordt verbruikt heeft men ook nog een aggregaat nodig op bio-diesel en niet te vergeten een energiemanagement systeem. Al met al is dit wel een erg ingewikkelde oplossing. Bovendien wordt er zo nogal wat lawaai geproduceerd. Kan dat niet simpeler?

Het antwoord is ja! In 2011 publiceerde ik al eens een artikeltje over de evenwichtige opwekking van energie waarbij PV panelen en een micowkk CV ketel met stirlingmotor ervoor zorgde dat de opwekking van energie redelijk in balans is met het verbruik van energie. De resterende onbalans zou je kunnen opvangen met een batterij. Het nadeel van deze oplossing is wel dat je nog steeds fossiele brandstof nodig hebt. Inmiddels is er een oplossing waarbij fossiele brandstof niet meer nodig is, namelijk een pelletketel die ook elektriciteit opwekt. Ook daarbij wordt een stirlingmotor ingezet. Voor huizen die niet meer dan 1800 m3 gas verstoken is zo’n 50.000 euro nodig om dit voor elkaar te krijgen. Verstookt u aanzienlijk meer dan praten we al minimaal over 80.000 euro. Kortom dit is, ondanks het positieve verhaal in onderstaande video, nog niet iets om direct mee aan de slag te gaan.

Voorlopig is het veel goedkoper om een netaansluiting te houden en die te gebruiken als batterij.

Prijsstijging energie door sluiting kolencentrales is klein bier

acmDe heer Don van de ACM heeft berekend dat de sluiting van de 5 kolencentrales, zoals in het energieakkoord afgesproken, de consument in de komende 6 jaar zo’n 450 miljoen kost of omgerekend een prijsverhoging van 11 euro per jaar voor de gemiddelde consument betekent. Hij brengt het met een air alsof de wereld vergaat.

Er is een nog veel grotere prijsstijging te verwachten door de plaatsing van de eveneens afgesproken 12000 MW aan windturbines. De subsidies die daar naar toegaan worden linksom of rechtsom op ons als burgers verhaald, deels via de ODE (opslag duurzame energie) op de energierekening en voor de rest via de reguliere belastinginkomsten die we als burger via allerlei lastenverzwaringen gaan terugzien.

Voor het park van 600 MW ten noorden van Schiermonnikoog wordt door minister Kamp achteloos 4,4 miljard subsidie verstrekt zonder dat je iemand hoort piepen, terwijl bij eenzelfde bedrag voor het JSF project het Binnenhof zowat ontploft. Bij ongewijzigd beleid leidt 6000 MW op zee tot 44 miljard aan subsidie. Voor de 6000 MW op land is dat bij ongewijzigd beleid zo’n 16 miljard subsidie, bij invoering van winddifferentiatie wordt dat minstens 20 miljard. Als je 60 miljard over 15 jaar uitsmeert en gaat omrekenen naar de consument dan betekent dat 600 euro per jaar, veel meer dan de 11 euro waar de heer Don het over heeft. Maar daar maakt kennelijk niemand zich druk over. Inmiddels is er brief naar de 2e Kamer die zelfs nog hogere bedragen berekent.

En dat terwijl de beperking van de CO2 uitstoot bij al die windturbines nog minder is dan bij de sluiting van de 5 kolencentrales. Immers windenergie wordt meer ’s nachts opgewekt dan overdag en wind is bovendien onvoorspelbaar. Deze twee factoren zorgen ervoor dat de efficiëntie van de bestaande centrales flink achteruit kachelt waardoor het netto CO2 effect heel beperkt is.

Kan het ook anders? Ja, natuurlijk! Door alle subsidies op energie af te schaffen ontstaat er een gelijk speelveld voor alle vormen van energie. Door bovendien de energiebelasting op duurzame energie af te schaffen krijgen de duurzame alternatieven echt een kans en kunnen energiebedrijven ook gaan concurreren op energietarieven (de energiemix zal dan het tarief gaan bepalen waardoor energieleveranciers met veel duurzame energie in de mix tegen een lagere prijs kunnen aanbieden). Voor de overheid blijft er dan nog genoeg geld over om te kunnen investeren in verder onderzoek naar duurzame alternatieven en in onderzoek naar vergroening van productieprocessen bij de grootverbruikers van energie.

Winddelen of toch maar zonnepanelen?

winddelen

Met enige regelmaat verschijnen er advertenties van de windmolenlobby over winddelen. Je koopt dan aandelen in een windturbine in ruil waarvoor je korting krijgt op de elektriciteitsrekening. Het voordeel wordt door de windmolenlobby hoog van de toren geblazen. In de Volkskrant van 26 oktober is op pagina 25 voorgerekend wat het rendement is van winddelen. Dit rendement komt uit op 4,2%. Daar staan volgens het artikel nog wel de nodige risico’s tegenover. Mijn advies is kort maar krachtig begin er niet aan. Lees verder