Tagarchief: H2Fuel

De zin en onzin van een thuisaccu

thuisaccuZonnepanelenbezitters zouden maar wat graag onafhankelijk zijn van het grid (elektriciteitsnet). Zeker als de plannen van dictator Kamp doorgaan. Officieel heet het dat hij de saldering na 2020 wil heroverwegen, een eufemisme voor afschaffen. Ja, hij moet toch iets doen om de windturbinelobby tevreden te houden.

Je kunt met zonnepanelen heel gemakkelijk net zoveel elektriciteit opwekken als je verbruikt maar dat betekent wel dat je ’s zomers veel elektriciteit teruglevert aan het grid en ’s winters veel afneemt. Kun je onafhankelijk worden van het grid met een thuisaccu? Lees verder

EZ en Financiën verzieken duurzaamheid

Een dictator op EZ (Kamp) en een kwibus bij Financiën (Wiebes) verzieken de sfeer rond duurzaamheid in een uiterste poging de aardgaseconomie en de belastinginkomsten te redden.

kampHet heroverwegen van de salderingsregeling en het inzetten op windturbines hebben als doel de aardgaseconomie te redden. Immers, windturbines op het net (grid) zorgen voor een stochastisch aanbod van energie op het net en de enige manier om dat goed te kunnen balanceren is met snel schakelende (aard)gasturbines. Anderzijds kan met het heroverwegen van de salderingsregeling voorkomen worden dat mensen massaal overstappen van gas op elektriciteit die gemakkelijk zelf kan worden opgewekt.

wiebesFinanciën doet nu ook een duit in het zakje door al op voorhand te verklaren dat de gunstige bijtellingsregeling voor volledig elektrische auto’s zal worden afgeschaft als die een te hoge vlucht nemen. Dit naar aanleiding van de run op de goedkope Tesla model 3 (35000 euro). Ook de elektriciteit voor de elektrische auto kan gemakkelijk zelf worden opgewekt.

Zie hier hoe onze overheid k(r)ampachtig vasthoudt aan fossiele brandstoffen waaraan we een belangrijk deel van onze welvaart te danken hebben. Ze heeft niet door dat ze slechts blijk geeft van onkunde. Nieuwe technieken kun je niet tegenhouden met achterhaalde denkbeelden, hooguit vertragen.

Ook het enerzijds willen sluiten van de kolencentrales en het anderzijds inkopen van goedkope kolenenergie door diezelfde overheid getuigt van paniek en ongecoördineerd handelen.

Windturbines kunnen nu zelfs veel beter en veel goedkoper off-grid gebruikt worden voor het aanmaken en opslaan van waterstof in H2Fuel. De snelschakelende gasturbines zijn dan ineens overbodig. Weg reddingsplan!

H2Fuel de energieverdubbelaar

h2fuelKievitseieren rapen mag niet meer, maar het ei van Columbus, dat de opslag van energie oplost, windturbines off-grid mogelijk maakt en dus ook de CO2-neutrale industrieterreinen die ik al eerder poneerde, ligt nu wel voor het oprapen. Bijkomend voordeel: dubbel zoveel energie bij een geringe extra investering. Bovendien zijn de exorbitant hoge kosten om het grid te verzwaren en te balanceren als gevolg van het stochastische energieaanbod van windturbines niet meer nodig. Ook zonne-energie kan hiervan profiteren.

Een utopie of een duurzame revolutie die onze energieproblemen kan oplossen? Lees verder

Opslag van energie: Power to Chemicals (P2C)

chemieEen van de grootste problemen bij de overschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en duurzame energie is de opslag ervan. Juist omdat de productie van energie met duurzame alternatieven vaak niet aansluit bij de vraag naar energie is er grote behoefte aan de opslag ervan voor kortere en langere termijn.

Power to Gas” (P2G), waarbij waterstof uit de elektrolyse van water en afgevangen CO2 wordt omgezet in methaan (aardgas), is een oplossing die al wat langer bestaat maar nog geen grote vlucht neemt vanwege de relatief hoge kosten. Zo zijn de plannen voor een dergelijke opslag bij Eemshaven voorlopig in de ijskast gezet.

Gelukkig zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Zo zijn er ideeën om surplus energie om te zetten in vloeistoffen. “Power to Fluids” (P2F) kan zowel met afgevangen CO2 worden gerealiseerd als met het in onze atmosfeer ruim voorhanden stikstof. Zo kan waterstof en CO2 met het sabatier proces worden omgezet in het vloeibare mierenzuur (formic acid). Met een simpele katalysator kan het waterstof daarna op afroep weer worden vrijgemaakt. Nu is er alweer een nieuw idee, namelijk het binden van waterstof aan stikstof tot vloeibaar ammoniak dat in gascentrales kan worden verbrand wanneer er behoefte is aan energie.

Er zijn nog exotischer ideeën zoals het opslaan van waterstof in een vloeistof van verschillende chemicaliën (H2Fuel). De waterstof wordt dan gebonden aan natrium en borium tot NaBH4. De vloeistof kan het waterstof weer snel vrij geven via een additief. Door dit additief eruit te filteren kan de H2Fuel teruggewonnen en hergebruikt worden om opnieuw waterstof op te slaan.

Ongetwijfeld zullen chemici in staat zijn om nog meer bruikbare opslagmethoden te ontwikkelen met behulp van chemicaliën. En misschien moeten we daarom een meer algemene term verzinnen zoals “Power to Chemicals” (P2C) voor de tijdelijke opslag van surplus aan duurzame energie.