Tagarchief: Kamp

De rekenmeesters van Kamp

kampDat dictator Kamp zelf niet kan rekenen en dat zijn ambtenaren op het ministerie het niet kunnen wisten we al. Het is juist zijn gebrek aan rekenkunde waardoor de minister de 2e Kamer keer op keer verkeerd weet voor te lichten. Hij komt er iedere keer mee weg omdat ook de meeste volksvertegenwoordigers in de 2e Kamer van een generatie zijn die het hoofdrekenen niet machtig is. Nu heeft ie rekenmeesters een nieuwe rekenmethode laten gebruiken om de te verwachten CO2 reductie in 2020 te laten herberekenen. Het is duidelijk dat hij vlak voor zijn vertrek nog k(r)ampachtig zijn failliete beleid probeert te rechtvaardigen. Hoe zei zijn partijgenoot Rutte het ook al weer kernachtig? Pleurt op!

Duurzaamheid gaat ondergronds

ondergrondsDe overheid heeft de mond vol van duurzaamheid maar frustreert tegelijk elk echt duurzaam initiatief. Dictator Kamp duwt ons windturbines door de strot terwijl die absoluut niet duurzaam zijn. Dat hij daarmee een gezonde leefomgeving verziekt is niet interessant voor hem. Dat veiligheid en gezondheid bij hem sowieso op het laatste plan komen wisten we al uit het gasdossier. Ondertussen bouwt ie de ene na de andere kolencentrale. Hij heeft niet voor niets de kolenbelasting afgeschaft zodat zwarte energie nog lucratiever wordt. De provincies, waaronder Drenthe, volgen zijn aanpak gedwee en gaan nu deze zwarte kolenenergie centraal inkopen. Lekker goedkoop! Hoezo duurzaam? Nee, als het om duurzaamheid gaat mogen burgers zich via de energiebelasting blauw betalen voor achterhaalde technieken die hun leefomgeving verpesten zoals windturbines en 1e generatie vergisters. Nederland word wakker !!!

Als kritisch denkende burger wilde ik de verwarming van mijn nieuwe woning regelen door ‘s zomers zonne-energie in de grond op te slaan om die er ’s winters weer uit te halen. Je kunt zonnecollectoren dan immers optimaal benutten. Nu kunnen zonneboilersystemen voor particulieren niet uit omdat de terugverdientijd langer is dan de levensduur. Dat komt vooral doordat ’s zomers het voorraadvat al na een uurtje op temperatuur is en de collectoren dan de rest van de dag zijn uitgeschakeld en doordat het voorraadvat ’s winters nauwelijks op temperatuur komt terwijl je dan de grootste energievraag hebt. Door collectoren de hele zomer lang te laten werken kun je zoveel energie in de grond opslaan dat je gemakkelijk de winter doorkomt. En er is alleen een simpel pompje van zo’n 200 euro nodig. Vergelijk dat eens met warmtepompen vanaf 6000 euro.

Nee, dat zou echt te goedkoop worden en het zou de overheid, net als bij zonnepanelen, teveel belastingcenten gaan schelen. Dus heeft de overheid het regeltje verzonnen dat je maximaal 30 graden aan temperatuur in de grond mag opslaan. En voor zonnepanelen verzint dictator Kamp straks ongetwijfeld ook wel weer iets om het gebruik ervan te frustreren. De kulsmoezen waarmee diezelfde overheid komt om dat regeltje te rechtvaardigen zijn ronduit stuitend. De eerste de beste oen heeft dat direct door maar nee de overheid huurt daar natuurlijk dure adviesbureaus voor in om je dat te vertellen zodat ze hun handen kunnen wassen in onschuld.

De enige manier om de onbetrouwbare overheid te omzeilen is illegaliteit en dat gebeurt dan ook al op ruime schaal weet ik uit betrouwbare bronnen. Echt ondergronds gaan is dus de enige oplossing!

Windturbines en huishoudens

rekenmachineRegelmatig verschijnen er krantenberichten waarin wordt gesteld dat windpark Y groene energie levert voor X huishoudens. Laten we daaraan eens wat rekenen.

De grootste windturbine van 6,15 MW die voor zee is bedoeld levert op die manier groene energie voor 5000 huishoudens. Hoe komt men daaraan? Wel, op zee levert een windturbine gemiddeld ruwweg eenderde van de tijd het volle vermogen. Dat is dus 6,15*365*24/3= 17958 MWh. Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks zo’n 3500 kWh= 3,5 MWh. Voor 5000 huishoudens is dat dus 17500 MWh. Dat rekensommetje klopt dus aardig.

Laten we nog eens wat verder rekenen. Voor het Gemini windpark van 600 MW ten noorden van Schiermonnikoog wordt 4,4 miljard euro aan subsidie verstrekt. Dat betekent per opgestelde MW een subsidie van 7,33 miljoen euro. Voor een turbine van 6,15 MW is dat dus 45 miljoen euro. Een gemiddeld huishouden heeft 18 zonnepanelen nodig om zelfvoorzienend te zijn en zo’n installatie kost zo’n 5000 euro. Als de overheid bij 5000 huishoudens zonnepanelen zou laten installeren dan kost ze dat dus 25 miljoen euro. De overheid kan per 5000 huishoudens dus sowieso 20 miljoen besparen. (Ik pleit absoluut niet voor een dergelijke subsidie maar voor mensen zonder geld en onvoldoende inkomen is een renteloze lening wel prettig. En dat kost de overheid maar een fractie van die 25 miljoen euro.)

Maar dat is nog niet het hele verhaal. Zonnepanelen gaan met gemak 40 jaar mee terwijl windturbines op zee het niet langer uithouden dan zo’n 15 jaar. De projectontwikkelaars gaan uit van 20 jaar. Zelfs als we van die onrealistische verwachting uitgaan dan nog moet er voor windturbines dus twee keer geïnvesteerd worden waar dat bij zonnepanelen maar een keer is.

Maar zelfs dat is niet het hele verhaal. Het verlies aan opbrengst van zonnepanelen is na 10 jaar zo’n 6 procent, voor windturbines op zee ligt dat productieverlies tussen 30 en 60%.

Ik ben nog steeds niet klaar. Om windturbines op het net aan te sluiten is een verzwaring van het net nodig die ook nog eens miljarden kost. Hoe zit dat dan bij zonnepanelen? Daar wordt het net juist ontlast door “peak shaving” en gaan bestaande netten dus juist langer mee zonder een cent te investeren.

Ja, en wat dacht u van de werkgelegenheid. Het plaatsen van zonnepanelen levert heel wat meer werkgelegenheid voor de Nederlandse economie op dan het plaatsen van windturbines.

geldversnipperaarVoor windturbines op land kan ik een soortgelijk verhaal schrijven. Daar spelen nog andere zaken mee zoals lokaal verlies van werkgelegenheid in de recreatie en waardedaling van woningen waar zonnepanelen juist zorgen voor een waardestijging van woningen.

Kortom, hoe stom kun je zijn als (oud)minister meneer Nijpels en meneer Kamp?