Tagarchief: meten is weten

Duurzaam bouwen (88): Meten is weten

Een duurzaam huis bouwen zonder ventilatie is een uitdaging. Als experiment is het mogelijk om via een planologisch principeverzoek toestemming te krijgen om op dit punt af te wijken van de verplichtingen uit het bouwbesluit. Of het binnenklimaat onder alle omstandigheden aangenaam en gezond blijft is af te wachten. Daarom hebben we een Netatmo weerstation geïnstalleerd. Dit weerstation heeft een binnen- en een buitenmodule. De binnenmodule meet iedere 5 minuten de temperatuur, de luchtvochtigheid en het CO2 gehalte en slaat dat op op internet. De buitenmodule meet de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtdruk. Met de software van Netatmo wordt het verloop in grafiek weergegeven. Dat kan zowel vanaf een laptop, een tablet of een mobiele telefoon bekeken worden. Door een lichte aanraking aan de bovenzijde van de module wordt een kleur zichtbaar die een beeld geeft van de algehele luchtkwaliteit. Groen staat voor aangenaam en gezond, rood staat voor ongezond. De eerste metingen laten zien dat de luchtkwaliteit in alle ruimtes gezond is maar dat is natuurlijk maar een momentopname. Door een jaar lang te meten willen we een beeld krijgen van de luchtkwaliteit binnen onder alle weersomstandigheden.