Tagarchief: methaan

Revival van kolen?

Er worden nog steeds erg veel kolen verbrand voor de energieproductie. En dat terwijl kolen meer CO2 produceren dan gas. Dat is gemakkelijk te zien op basis van de achterliggende scheikunde.

Kolen: C + O2 -> CO2 + energie
Gas: CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O + energie

Bij gas levert dus niet alleen de verbranding van koolstof maar ook de verbranding van waterstof energie. Er komt per eenheid energie dus minder CO2 in de atmosfeer.

Er wordt regelmatig gesproken over het afvangen van CO2 en ondergronds opslaan. Beide technieken zijn in de huidige praktijk erg duur. Kan dat niet anders?
Lees verder

“Boer blijf bij je stal”

Koeien-op-stalDit zou een alternatief kunnen zijn voor het spreekwoord “schoenmaker blijf bij je leest”. Vrij vertaald betekent het dat je je vooral moet beperken tot die dingen waar je goed in bent en dat als je perse iets op een ander vlak wilt betekenen je dat vooral moet zoeken in het verbeteren van de eigen productieprocessen.

Boeren hebben de grootste impact op het woon- en leefklimaat. Ze zijn mondiaal goed voor de uitstoot van 18% van de broeikasgassen (aanzienlijk meer dan de 13% van de transportsector bijvoorbeeld). Ze nemen 9% van de CO2 uitstoot, 37% van de uitstoot van methaangas (CH4) en 65% van de uitstoot van lachgas (N2O) voor hun rekening. Daarnaast zijn ze ook nog eens goed voor 64% van ammoniakuitstoot (NH3). Verder zijn ze de grootste watervervuilers via nitraten en fosfaten. (bron FAO: Livestock’s long shadow)

Dat boeren zich niet om het milieu bekommeren hebben ze in het recente verleden meer dan bewezen. Het klinkt dan ook uiterst schijnheilig als ze beweren zich te willen inzetten voor duurzaamheid door het plaatsen van windturbines. Niet alleen betekenen de windturbines waar zij het over hebben een verdere aantasting van het woon- en leefklimaat, ze geven er blijk van absoluut niet begrepen te hebben waar het om draait. Als je werkelijk iets wil betekenen voor het woon- en leefklimaat maak dan eens een begin met de aanpak van die onnodige uitstoot en watervervuiling door op ruime schaal “bioraffinage aan de bron” in te voeren.

Het is voor mij meer dan duidelijk. Het gaat bij boeren (op een enkele uitzondering na) absoluut niet om het klimaat of duurzaamheid, het gaat alleen maar om de subsidiecenten, zoals ze dat de laatste decennia overduidelijk hebben aangetoond. Brussel was er goed voor en nu Brussel een beetje op de rem begint te trappen zijn de boeren er als de kippen bij om nieuwe subsidiegelden aan te boren. Dat de rest van de maatschappij het nakijken heeft en met de gebakken peren zit, dat interesseert ze niet.