Tagarchief: negatief rendement

Winddelen via windcentrale nog steeds niet interessant!

Tussen Rouveen en Staphorst worden 3 windturbines gebouwd die via 5000 winddelen aan de man worden gebracht. In het plaatselijke streekblad wordt gesproken over een gegarandeerd rendement van 6 %. In de windenergie courant staat: “Ook financieel is het interessant voor de deelnemers. Zij kunnen rekenen op een rendement van 6 procent.” Dat wekt inderdaad de indruk van zekerheid. Niets is echter minder waar.

In de informatie van de windcentrale spreekt men over een aantal aannames.
-de windturbines gaan minimaal 20 jaar mee en meestal langer. De praktijk leert dat dat onjuist is.
-er wordt uitgegaan van een kale kWh prijs van 0,071 eurocent. De praktijk leert dat de meeste energieleveranciers daar ruim onder zitten.
-er wordt vanuit gegaan dat een winddeel 500 kWh oplevert. De praktijk leert dat de productie van een windturbine in de tijd flink afneemt, tot soms slechts 50%.
-er wordt uitgegaan van een prijsstijging van de kale kWh prijs van 2% per jaar. De praktijk leert dat er de laatste jaren alleen maar sprake is van een prijsdaling (van 0,075 in 2007 tot 0,066 in 2017; bron CBS). Alleen de stijging van de energiebelasting zorgde voor een hogere kWh totaalprijs.
Lees verder

Windwissel, de wisseltruc van Raedthuys

hogehoedEen windwissel van 375 euro geeft u recht op 10 jaar lang 500 kWh groene energie van een windmolen zonder bijkomende kosten. Raedthuys rekent u voor dat u dan een rendement haalt van 5,3% per jaar als de elektriciteitsprijs gedurende de 10 jaar gelijk blijft.

Een leek denkt dan al gauw 5000 kWh voor 375 euro dat kan ik nergens kopen want de gemiddelde kWh prijs ligt op 22 eurocent en 5000 kWh kost dan 1100 euro. Fout gedacht! U krijgt geen 500 kWh maar in plaats daarvan krijgt u alleen de kale elektriciteitsprijs plus btw.

Laten we nu zelf eens een rekensommetje maken. Als u via ons groene energie van Greenchoice afneemt dan is de kale prijs per kWh inclusief btw 6,32 eurocent. Zonder prijsstijging voor elektriciteit is de waarde van de 5000 kWh dan 316 euro. U heeft dus eigenlijk al een verlies van 59 euro en natuurlijk nog het renteverlies op uw investering van 37,5 euro (bij een rente van 1% per jaar), in totaal dus een verlies van 96,5 euro op 375 euro of 25,7%.

Maar dat is nog niet het hele verhaal want u wordt verplicht over te stappen naar Raedthuys pure energie. Dit wordt ook wel koppelverkoop genoemd. Niet alleen zijn de kWh tarieven van Raedthuys pure energie hoger (7,92 eurocent per kWh), u betaalt ook nog eens 4,80 euro per jaar meer aan vastrecht dus dan gaat het verlies al naar 144,50 euro of 38,5%.

Voor dat deel van uw elektriciteitsrekening waarvoor u geen windwissels koopt betaalt u 7,92 eurocent per kWh. Dat is 1,6 eurocent meer per kWh dan via ons bij Greenchoice. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh. Als u dus maar een windwissel koopt betaalt u over 3000 kWh 48 euro per jaar meer. Tellen we die 480 euro bij het verlies 144,50 dan komen we op 624,50 euro nadeel. Dat is dus een negatief rendement van 166,5% over tien jaar.

Als een gemiddeld gezin 7 windwissels zou kopen dan is het negatief rendement een stuk lager namelijk 27,6%. Als de elektriciteitsprijzen stijgen dan worden die negatieve rendementen alleen maar nog groter.

In onze ogen is hier niet alleen sprake van ongeoorloofde koppelverkoop maar ook nog van oneerlijke en onjuiste informatie en dus van pure misleiding.