Tagarchief: saldering

50% meer opslagcapaciteit door Nederlandse vinding

Lithium-ion accu’s krijgen tenminste 50% meer opslagcapaciteit als Leydenjar zijn silicium anode op de markt kan brengen. Ondanks deze vinding kleven er nog veel nadelen aan de Li-ion accu’s.

Omdat lithium aan de lucht verbrand is een luchtdichte verpakking een vereiste. Toch wil er nog wel eens een accu in de brand vliegen zoals we bij Tesla hebben gezien. Een ander nadeel van Li-ion accu’s is het gebruik van zeldzame metalen. Hoewel lithium beperkt beschikbaar is, is dat niet de grootste bottleneck. Dat is het nog minder beschikbare kobalt dat in de kathode wordt gebruikt. Het aantal oplaadcycli van Li-ion batterijen zonder significante degeneratie is ook nog eens beperkt. En dan zijn er nog de kosten. Li-ion batterijen zijn gewoon duur.

Al deze nadelen hebben zoutaccu’s niet. Zoutaccu’s zijn dus bij uitstek geschikt om teveel opgewekte energie met zonnepanelen op te slaan. Als de salderingsregeling straks vervalt voorspel ik een run op deze goedkope accu’s.

Salderingsregeling blijft of wordt zelfs verbeterd

2ekamerEen ruime kamermeerderheid waaronder de VVD stemde voor onderstaande motie.

‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

plaatsing in tuinWe gaan ervan uit dat vertrekkend minister Kamp niet tegen zijn eigen partij zal ingaan en de wens van de 2e Kamer zal volgen. Het energieakkoord loopt tot en met 2023. Daarmee is zeker gesteld dat iedereen die het komend jaar zonnepanelen plaatst ze terug kan verdienen. Immers, voor zonnepanelen via onze stichting is de gemiddelde terugverdientijd 6,5 jaar.

EZ en Financiën verzieken duurzaamheid

Een dictator op EZ (Kamp) en een kwibus bij Financiën (Wiebes) verzieken de sfeer rond duurzaamheid in een uiterste poging de aardgaseconomie en de belastinginkomsten te redden.

kampHet heroverwegen van de salderingsregeling en het inzetten op windturbines hebben als doel de aardgaseconomie te redden. Immers, windturbines op het net (grid) zorgen voor een stochastisch aanbod van energie op het net en de enige manier om dat goed te kunnen balanceren is met snel schakelende (aard)gasturbines. Anderzijds kan met het heroverwegen van de salderingsregeling voorkomen worden dat mensen massaal overstappen van gas op elektriciteit die gemakkelijk zelf kan worden opgewekt.

wiebesFinanciën doet nu ook een duit in het zakje door al op voorhand te verklaren dat de gunstige bijtellingsregeling voor volledig elektrische auto’s zal worden afgeschaft als die een te hoge vlucht nemen. Dit naar aanleiding van de run op de goedkope Tesla model 3 (35000 euro). Ook de elektriciteit voor de elektrische auto kan gemakkelijk zelf worden opgewekt.

Zie hier hoe onze overheid k(r)ampachtig vasthoudt aan fossiele brandstoffen waaraan we een belangrijk deel van onze welvaart te danken hebben. Ze heeft niet door dat ze slechts blijk geeft van onkunde. Nieuwe technieken kun je niet tegenhouden met achterhaalde denkbeelden, hooguit vertragen.

Ook het enerzijds willen sluiten van de kolencentrales en het anderzijds inkopen van goedkope kolenenergie door diezelfde overheid getuigt van paniek en ongecoördineerd handelen.

Windturbines kunnen nu zelfs veel beter en veel goedkoper off-grid gebruikt worden voor het aanmaken en opslaan van waterstof in H2Fuel. De snelschakelende gasturbines zijn dan ineens overbodig. Weg reddingsplan!