Tagarchief: salderingsregeling

50% meer opslagcapaciteit door Nederlandse vinding

Lithium-ion accu’s krijgen tenminste 50% meer opslagcapaciteit als Leydenjar zijn silicium anode op de markt kan brengen. Ondanks deze vinding kleven er nog veel nadelen aan de Li-ion accu’s.

Omdat lithium aan de lucht verbrand is een luchtdichte verpakking een vereiste. Toch wil er nog wel eens een accu in de brand vliegen zoals we bij Tesla hebben gezien. Een ander nadeel van Li-ion accu’s is het gebruik van zeldzame metalen. Hoewel lithium beperkt beschikbaar is, is dat niet de grootste bottleneck. Dat is het nog minder beschikbare kobalt dat in de kathode wordt gebruikt. Het aantal oplaadcycli van Li-ion batterijen zonder significante degeneratie is ook nog eens beperkt. En dan zijn er nog de kosten. Li-ion batterijen zijn gewoon duur.

Al deze nadelen hebben zoutaccu’s niet. Zoutaccu’s zijn dus bij uitstek geschikt om teveel opgewekte energie met zonnepanelen op te slaan. Als de salderingsregeling straks vervalt voorspel ik een run op deze goedkope accu’s.

Terugleversubsidie is in feite een terugleverbelasting

De 2e Kamer had onder het vorige kabinet via een motie afgedwongen dat de salderingsregeling zou worden gehandhaafd of worden vervangen door een betere regeling. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat de salderingsregeling in 2020 wordt vervangen door een terugleversubsidie. Is daarmee uitvoering gegeven aan bovengenoemde motie?

Mijn oordeel is keihard nee! De nieuwe regeling is niet meer dan een ordinaire bezuinigingsoperatie en is ook als zodanig ingeboekt. De nieuwe regeling is slechter dan de salderingsregeling. Bij de salderingsregeling ontvangen consumenten dezelfde prijs voor teruggeleverde energie als zij betalen voor de energie die zij verbruiken.

De terugleversubsidie is voor een consument minder aantrekkelijk omdat die subsidie per kWh lager ligt dan wat hij/zij per kWh betaalt (kale prijs + energiebelasting + ODE + BTW). Ieder jaar wordt deze terugleversubsidie lager omdat het totale subsidiebedrag (240 miljoen) gelijk blijft. In feite gaat het dus om een terugleverbelasting die als subsidie wordt verkocht, een belasting die bovendien ieder jaar hoger wordt.

De terugverdientijd van zonnepanelen is zo niet meer met een redelijke mate van zekerheid te bepalen. Juist een dergelijke onzekerheid zal consumenten huiverig maken om in zonnepanelen te investeren. Ik kan de reactie van Peter Desmet van Holland Solar, die stelt dat de zekerheid voor mensen die zonnepanelen kopen is vergroot, dan ook helemaal niet onderschrijven.

Inmiddels zijn er in de 2e Kamer vragen gesteld en heeft Wiebes toegezegd voor de zomer van 2018 met meer duidelijkheid te komen.

EZ en Financiën verzieken duurzaamheid

Een dictator op EZ (Kamp) en een kwibus bij Financiën (Wiebes) verzieken de sfeer rond duurzaamheid in een uiterste poging de aardgaseconomie en de belastinginkomsten te redden.

kampHet heroverwegen van de salderingsregeling en het inzetten op windturbines hebben als doel de aardgaseconomie te redden. Immers, windturbines op het net (grid) zorgen voor een stochastisch aanbod van energie op het net en de enige manier om dat goed te kunnen balanceren is met snel schakelende (aard)gasturbines. Anderzijds kan met het heroverwegen van de salderingsregeling voorkomen worden dat mensen massaal overstappen van gas op elektriciteit die gemakkelijk zelf kan worden opgewekt.

wiebesFinanciën doet nu ook een duit in het zakje door al op voorhand te verklaren dat de gunstige bijtellingsregeling voor volledig elektrische auto’s zal worden afgeschaft als die een te hoge vlucht nemen. Dit naar aanleiding van de run op de goedkope Tesla model 3 (35000 euro). Ook de elektriciteit voor de elektrische auto kan gemakkelijk zelf worden opgewekt.

Zie hier hoe onze overheid k(r)ampachtig vasthoudt aan fossiele brandstoffen waaraan we een belangrijk deel van onze welvaart te danken hebben. Ze heeft niet door dat ze slechts blijk geeft van onkunde. Nieuwe technieken kun je niet tegenhouden met achterhaalde denkbeelden, hooguit vertragen.

Ook het enerzijds willen sluiten van de kolencentrales en het anderzijds inkopen van goedkope kolenenergie door diezelfde overheid getuigt van paniek en ongecoördineerd handelen.

Windturbines kunnen nu zelfs veel beter en veel goedkoper off-grid gebruikt worden voor het aanmaken en opslaan van waterstof in H2Fuel. De snelschakelende gasturbines zijn dan ineens overbodig. Weg reddingsplan!