Tagarchief: tyleenslang

Duurzaam bouwen (92): Mefa schermen geplaatst

Zoals eerder al vermeld werkte onze warmtepomp niet goed. Tijdens tests draaide hij al snel onder nul. In zo’n geval stort de COP en het vermogen van de warmtepomp in. Dat probleem was het gevolg van een veel te korte lengte van de tyleen slang die als warmtespiraal in de regenwateropvangtank fungeerde. Die lengte is 60 meter terwijl Kensa (de fabrikant van de warmtepomp) daarvoor een lengte van 150 meter adviseert. Een rekenfoutje van de adviseur die door Geo Holland (de importeur van de warmtepomp) was ingehuurd.

Om het euvel te verhelpen is ervoor gekozen om twee mefa schermen van 1,20 bij 7 meter (afkomstig uit Duitsland) in te graven. Daarbij zat het ons bepaald niet mee. Het was de bedoeling om deze schermen verticaal op een diepte van 2 meter in te graven. De pogingen om een sleuf van 30 cm te graven strandden echter keer op keer door het instorten van de wanden. Onze zorgvuldig aangelegde tuin dreigde daardoor in een maanlandschap te veranderen.

Uiteindelijk is ervoor gekozen de schermen horizontaal te plaatsen op een diepte van 1,20 m. Een verdeler zorgt ervoor dat ook het regenwater in de tank nog een bescheiden bijdrage levert aan de warmtewinning. De komende winter moet blijken dat deze oplossing werkt.

Duurzaam bouwen (26): Duurzaam verwarmen

tyleenslangOnze ambitie is een woning te bouwen zonder gasaansluiting met een betaalbare duurzame verwarming en het liefst zelfvoorzienend. We hebben daar verschillende ideeën over gehad en nogal wat verschillende systemen de revue laten passeren. Elk systeem heeft zijn specifieke voor- en nadelen. Het meest betaalbare systeem (hoge temperatuur opslag in de bodem) wordt door de regels van de Provincie Drenthe geblokkeerd. De onderbouwing van die regels deugt trouwens voor geen meter.

Het voert te ver om hier de verschillende systemen te behandelen. We hebben het afgelopen jaar wel heel veel bijgeleerd en gezien dat er nogal wat marktpartijen zijn die worstelen met het verschaffen van correcte informatie en berekeningen.

We zijn uiteindelijk uitgekomen bij een Kensa shoebox warmtepomp van 3 kW die de regenwatertank als bron gebruikt. Aan het het regenwater (10 graden) wordt energie onttrokken via glycol die door een tyleenslang in de regenwatertank wordt gepompt. De warmtepomp brengt de temperatuur omhoog naar 30 tot 35 en slaat die op in een buffervat van 140 liter. Dit buffervat wordt door de vloerverwarming gebruikt voor het verwarmen van de vloer aangestuurd door een thermostaat. Wanneer de temperatuur van het buffervat beneden een bepaalde waarde zakt dan slaat de warmtepomp aan. Als het buffervat op temperatuur is slaat de wamtepomp weer uit. De warmtepomp gebruikt elektriciteit maar de verhouding tussen deze energie en de energie die uiteindelijk aan de vloer in de woning wordt afgegeven is ongeveer 1 op 5. De elektriciteit wekken we zelf op met zonnepanelen zodat we in principe zelfvoorzienend zijn.

In de regenwatertank is een tyleenslang van ruim 60 meter opgenomen (zie foto). De berekeningen zijn gemaakt door Geo Holland en zij zorgen ook voor de aansluiting van het geheel op de vloerverwarming. Sinds 1 januari is er een subsidie voor warmtepompen met een klein vermogen waar we gebruik van zullen maken.