Tagarchief: winddelen

Duurzaam bouwen (108): Rendement zonnepanelen

In de eerste representatieve jaarafrekening energie is te zien dat we 471,53 euro terug krijgen. Op een investering van 8040 euro is dat een rendement van 5,9%.

Daarnaast zijn er 1230 kWh onzichtbaar gesaldeerd (verbruikt tijdens opwekking). Dat is ook nog eens goed voor een uitgespaard bedrag van 246 euro, ook nog eens goed voor een rendement van 3,1%. In totaal is dus een rendement van 9% op geïnvesteerd vermogen gehaald. En dat zonder enig risico.

Leg dat eens naast de rendementen van groenfondsen, winddelen etc. waarbij je aanzienlijke risico’s loopt. Of vergelijk het met de rente op je bankrekening.

Het plaatsen van zonnepanelen blijft gewoon de beste investering! Bovendien leveren nieuwe installaties een nog hoger rendement omdat de efficiëntie van zonnepanelen ieder jaar toeneemt en de invoerheffing op Chinese panelen onlangs is afgeschaft. Ook het aantal zonne-uren neemt door de klimaatverandering toe.

Winddelen via windcentrale nog steeds niet interessant!

Tussen Rouveen en Staphorst worden 3 windturbines gebouwd die via 5000 winddelen aan de man worden gebracht. In het plaatselijke streekblad wordt gesproken over een gegarandeerd rendement van 6 %. In de windenergie courant staat: “Ook financieel is het interessant voor de deelnemers. Zij kunnen rekenen op een rendement van 6 procent.” Dat wekt inderdaad de indruk van zekerheid. Niets is echter minder waar.

In de informatie van de windcentrale spreekt men over een aantal aannames.
-de windturbines gaan minimaal 20 jaar mee en meestal langer. De praktijk leert dat dat onjuist is.
-er wordt uitgegaan van een kale kWh prijs van 0,071 eurocent. De praktijk leert dat de meeste energieleveranciers daar ruim onder zitten.
-er wordt vanuit gegaan dat een winddeel 500 kWh oplevert. De praktijk leert dat de productie van een windturbine in de tijd flink afneemt, tot soms slechts 50%.
-er wordt uitgegaan van een prijsstijging van de kale kWh prijs van 2% per jaar. De praktijk leert dat er de laatste jaren alleen maar sprake is van een prijsdaling (van 0,075 in 2007 tot 0,066 in 2017; bron CBS). Alleen de stijging van de energiebelasting zorgde voor een hogere kWh totaalprijs.
Lees verder

Meewind je reinste windhandel

meewindU kent ze wel de reclamespotjes van Meewind waarin u wordt opgeroepen te beleggen in wind met een rendement van 7 tot 10 procent.

Mijn advies: trap er niet in want het voorgespiegelde rendement wordt in de verste verte niet gehaald. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat u uiteindelijk met een negatief rendement wordt opgezadeld.

Hoe kan dat? U betaalt per aandeel van 1000 euro een instapvergoeding van 30 euro en uiteindelijk een uitstapvergoeding van 25 euro. Daarnaast zijn er nog beheerskosten van 1,2% per jaar en overige kosten van 0,5% per jaar. In de brochure valt te lezen dat het rendement in het begin vooral moet komen van de toename van de intrinsieke waarde en later vooral van het dividend. Omdat de intrinsieke waarde na 20 jaar nul euro is moet u dus rekening houden met een afwaardering van gemiddeld 5% per jaar. Om een netto rendement van 7 tot 10% te realiseren is er dus een bruto rendement van 14 tot 17% nodig dat in de vorm van dividend wordt uitgekeerd.

In de eerste jaren is er geen dividend uitgekeerd. In de 3 jaar daarna gemiddeld 3%. Kortom de voorgespiegelde netto rendementen worden bij lange na niet gehaald.

Bij dit alles gaat men er vanuit dat een windturbine op zee 20 jaar meegaat. Er wordt zelfs de indruk gewekt dat u na 20 jaar nog een aanvullende concessie van 10 jaar kunt verwachten. In werkelijkheid is de levensduur van een windturbine op zee in meerderheid nog geen 15 jaar waarbij er na 10 jaar al sprake is van een productieverlies van 30 tot 60%. Investeerders doen er dus goed aan om ruim voor het tiende jaar uit te stappen om nog tenminste een positief rendement over te houden, een rendement dat dan nog niet de helft is van wat er is voorgespiegeld.

In april 2014 is er door een van de bestuursleden van de stichting een klacht ingediend tegen deze reclame bij de Reclame Code Commissie die op 8 mei 2014 werd behandeld. Stichting Reclame Code oordeelde dat de reclame oneerlijk, onjuist en misleidend is. Het financieel dagblad heeft er een artikel aan gewijd op haar website. Ons advies: verkoop uw aandeel zodat u tenminste nog een klein positief rendement heeft.

Winddelen of toch maar zonnepanelen?

winddelen

Met enige regelmaat verschijnen er advertenties van de windmolenlobby over winddelen. Je koopt dan aandelen in een windturbine in ruil waarvoor je korting krijgt op de elektriciteitsrekening. Het voordeel wordt door de windmolenlobby hoog van de toren geblazen. In de Volkskrant van 26 oktober is op pagina 25 voorgerekend wat het rendement is van winddelen. Dit rendement komt uit op 4,2%. Daar staan volgens het artikel nog wel de nodige risico’s tegenover. Mijn advies is kort maar krachtig begin er niet aan. Lees verder