Tagarchief: zonnepanelen

Stichting Samen Energie Neutraal kan niet rekenen

Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) bood in november 2017 een rapport aan aan de Tweede Kamer met daarin de Quick-Fit oplossing waarmee woningen in Nederland versneld energieneutraal zouden kunnen worden gemaakt.

Helaas blijken de rekensommen voor een gemiddeld huishouden die in de bijlage 1 van het rapport zijn opgenomen niet te kloppen. Ze schetsen net als in de video hieronder een veel te rooskleurig beeld waarbij er met een investering van 7000 euro in een hybride warmtepomp en 12 zonnepanelen 50% bespaard zou kunnen worden op zowel gas als elektriciteit. Er zou bij een afschrijving in 17 jaar een maandelijks voordeel behaald worden dat kon oplopen tot 23 euro.


Dat leek me te mooi om waar te zijn en dat is het dus ook. Ik heb zelf maar eens aan het rekenen gegaan en heb die berekeningen voorgelegd aan Invent die de berekeningen aan SEN had aangeleverd. Invent bevestigde de juistheid van mijn berekeningen. Het komt er op neer dat de besparingen hoofdzakelijk met de zonnepanelen worden behaald maar dat die niet toereikend zijn om de investering in de hybride warmtepomp in 17 jaar terug te verdienen. De woonlasten gaan dus wel degelijk omhoog. SEN heeft gewoon selectief zitten shoppen in de berekeningen van Invent om een zo rooskleurig mogelijk beeld te schetsen.

De Tweede Kamer reageerde enthousiast. Dat kamerleden niet kunnen rekenen wist ik al wel maar van SEN had ik het niet verwacht.

Inmiddels is de bijlage herzien maar het is er niet beter op geworden. Niet alleen gaat het niet om een representatief huis, een vrijstaande arbeiderswoning uit 1916 met slechts een bewoner, de gepresenteerde gegevens deugen niet. Een gasbesparing van 94% door het plaatsen van een hybride warmtepomp is gewoon onzin. Hiermee worden consumenten bewust op het verkeerde been gezet.

Duurzaam bouwen (101): Verwarming in maart 2018

In maart was de gemiddelde buitentemperatuur hetzelfde als in januari (5,3 graad gemeten op 2,5 meter boven de grond). Toch verbruikte de warmtepomp 50 kWh minder dan in januari (216 kWh tegenover 266 kWh). Dat was een direct gevolg van de passieve verwarming door de zon. Hoewel de zon inmiddels veel minder ver de woning inkomt dan in januari waren er veel meer zonne-uren. Dat komt ook tot uiting in de met de 24 zonnepanelen opgewekte energie. In maart was dat 590 kWh tegenover 141 kWh in januari. Netto werd er in maart 80 kWh teruggeleverd aan het net.

In totaal heeft de warmtepomp deze winter 1121 kWh verbruikt. Daarmee verbruikt de 3 kW warmtepomp een stuk minder dan op voorhand verwacht.

Ook Jesse Klaver heeft geen zonnepanelen

Tijdens de interviewreeks “Van torentje naar torentje” bekende Rutte geen zonnepanelen te hebben.

Toen ik in 2013 een presentatie hield voor de afdeling Stadskanaal van Groen Links over de transitie naar duurzaamheid begon ik met een eenvoudige vraag: “Wie van u heeft al zonnepanelen op zijn dak?” Het bleek dat een bovengemiddeld percentage van de aanwezige Groen Links leden zonnepanelen had. Jesse Klaver, die voor mij een verhaal had gehouden, had ze niet. Dat ontlokte mij de uitspraak: “Ja, van onze politici moeten we het niet hebben als het gaat om het goede voorbeeld geven.” Jesse reageerde als door een wesp gestoken en kwam met een flauwe smoes. Ik had nog nooit een politicus zo snel op de kast gekregen. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en ik durf te wedden dat hij nog steeds geen zonnepanelen heeft.

Politici en bestuurders geven gewoon niet het goede voorbeeld, het slechte voorbeeld des te meer. Verruwing van het taalgebruik in de 2e Kamer is er een van. Smoezen hebben ze wel altijd direct klaar. Is er iemand die eens wil onderzoeken of kandidaat kamerleden die op het stembiljet staan zonnepanelen hebben en hoe dat zich verhoudt tot de burgers in Nederland?

Salderingsregeling blijft of wordt zelfs verbeterd

2ekamerEen ruime kamermeerderheid waaronder de VVD stemde voor onderstaande motie.

‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

plaatsing in tuinWe gaan ervan uit dat vertrekkend minister Kamp niet tegen zijn eigen partij zal ingaan en de wens van de 2e Kamer zal volgen. Het energieakkoord loopt tot en met 2023. Daarmee is zeker gesteld dat iedereen die het komend jaar zonnepanelen plaatst ze terug kan verdienen. Immers, voor zonnepanelen via onze stichting is de gemiddelde terugverdientijd 6,5 jaar.

Duurzaam bouwen (55): Zonnepanelen geplaatst

De 24 all black PV panelen van 275 Wp zijn door J. van Dijk duurzame techniek uit Koekange geplaatst. Op jaarbasis moeten ze zo’n 6000 kWh opwekken. Een derde daarvan is voor de warmtepomp, een derde voor de overige energiezuinige elektrische apparatuur en een derde voor elektrisch rijden. Zolang er nog geen betaalbare elektrische auto met een grotere actieradius op de markt is leveren we dus jaarlijks zo’n 2000 kWh terug aan het net.
zonnepanelen

Salderen en terugleververgoeding

muntenSalderen is het wegstrepen van zelf opgewekte energie tegen zelf verbruikte energie op de energierekening.

Wanneer je zelf energie opwekt met zonnepanelen of met een windturbine is de hoeveelheid meestal niet gelijk aan de hoeveelheid energie die je op dat moment verbruikt. De teveel opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het net en verschijnt op de teruglever meter. Verbruik je meer dan je opwekt dan komt dat op de verbruiksmeter. Aan het eind van het verbruiksjaar wordt de teruggeleverde energie afgetrokken van de verbruikte energie (saldering). Is de hoeveelheid teruggeleverde energie groter dan de hoeveelheid verbruikte energie dan is er sprake van netto teruglevering. Daarvoor ontvangt u van uw energieleverancier een kleine vergoeding, de terugleververgoeding. Bij de meeste energieleveranciers krijgt u de kale energieprijs (dat is de energieprijs zonder alle belastingen en die ligt rond de 5 eurocent) plus btw.

De meest gunstige terugleververgoeding ontvangt u op dit moment bij Greenchoice. Zij hebben ook een gunstig vastrecht tarief waardoor het mes bij netto teruglevering aan twee kanten snijdt. Zie verder terugleververgoedingen.

Over de salderingsregeling doen nogal wat indianenverhalen de ronde wat veel mensen weerhoudt om zonnepanelen te plaatsen. Het is zeker waar dat dictator Kamp de regeling wil heroverwegen. Dat past geheel binnen de kruideniersmentaliteit van onze overheid. Van afschaffen is in ieder geval geen sprake en als dat al aan de orde zou zijn dan komt er gegarandeerd een overgangsregeling. De meest waarschijnlijke aanpassing is dat het salderen voor kleinverbruikers overeind blijft met een zeker plafond. Die verandering is trouwens niet voor 2020 te verwachten.

woonserviceOok voor huurders is het plaatsen van zonnepanelen interessant. Woonservice heeft bijvoorbeeld een mooie regeling. U betaalt een huurverhoging van slechts 12 euro wanneer er 8 zonnepanelen op uw woning worden geplaatst. Met 8 panelen wekt u ruwweg zo’n 1700 kWh per jaar op (als uw dak ongunstig ligt, namelijk pal oost-west, dan is dat 1275 kWh). Bij het huidige energietarief van 21 eurocent scheelt u dat zo’n 30 euro per maand (bij een oost-west dak zo’n 22 euro). Dat is dus een winst van 18 euro per maand (bij een oost-west dak 10 euro). Voor meer info mail naar info@woonservice.nl of bel naar 0900-1144900.

Rijden op waterstof geproduceerd met zonnepanelen

waterstofgeneratorEen Leidse vinding maakt het mogelijk waterstof te produceren met zonnepanelen, een zogenaamde waterstofgenerator.

Waterstof kan tot 30% worden bijgemengd bij auto’s die op aardgas rijden of worden gebruikt door auto’s die waterstof via een brandstofcel omzetten in energie.

klik hieronder op waterstofgenetaror en klik daarna nogmaals om het geluid te starten:
waterstofgenerator

Geen achterhaald windmolenpark, maar zonneweiden

zonneweideBijgaand een publicatie in Dagblad van het Noorden (DVHN) over het besluit dat de raad van Stadskanaal onlangs nam. Bij de behandeling in de raad is gebruik gemaakt van berekeningen zoals Henk Bulder, van Stichting Duurzame Energieprovincie (SDE++), die aan de bedrijfsvereniging in Stadskanaal heeft geleverd. Inmiddels is hij gevraagd om een ambtenaar in Stadskanaal in te werken die de plannen moet helpen uitwerken.

Het nieuws is ingeslagen als een losgeslagen wiek. Het Dagblad van het noorden publiceerde op 11 februari onderstaand artikel op de voorpagina. Lees verder

Dorpshuis Drouwenerveen, eerste dorpshuis in Borger-Odoorn met zonnepanelen

dorpshuis-drveen2 Op 27 juni 2014 is er voor dorpshuis “Het Vertier” in Drouwenerveen een PV installatie van 70 zonnepanelen opgeleverd waardoor het dorpshuis in één klap zelfvoorzienend is voor wat betreft elektriciteit.

De eerste contacten met dorpshuis “Het Vertier” over de transitie naar duurzaamheid zijn door Stichting Duurzame Energieprovincie (SDE++) gelegd in 2012. Het uitgebrachte advies liet zien dat de exploitatie van het dorpshuis goedkoper kan door het plaatsen van zonnepanelen.

Omdat de opbrengst van de zonnepanelen zo’n 0,7% per jaar afneemt kan met het verdiende geld het energieverbruik in stappen naar beneden worden gebracht door de bestaande TL-verlichting stapsgewijs te vervangen door Led-TL. Op die manier blijft het dorpshuis ook in de toekomst zelfvoorzienend.
dorpshuis-drveen1
Inmiddels adviseert SDE++ ook een aantal andere dorpshuizen, sporthallen en scholen in de provincies Drenthe en Groningen over de transitie naar duurzaamheid. In alle gevallen kunnen de exploitatiekosten naar beneden. Is uw school, vereniging of stichting ook geïnteresseerd neem dan contact met ons op. Wij rekenen het u voor en helpen u desgewenst bij de financiering.

Leningen voor duurzame maatregelen

muntenLeningen voor particulieren zijn er in soorten en maten. Voor alle leningen geldt dat er een inkomenstoets wordt gedaan en dat er nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Dat betekent dat mensen met een laag inkomen of mensen die alleen van een uitkering moeten rondkomen er niet voor in aanmerking komen. SDE++ pleit al 2 jaar voor een “sociale duurzaamheidslening” voor deze categorie. Iedereen vindt het een sympathiek idee maar niemand pakt de handschoen op. Daardoor is er feitelijk sprake van een tweedeling in de samenleving.

zonnelening
In Drenthe is er de zonnelening voor het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers. Ze moeten voldoen aan het TUV keurmerk. Er kan minimaal 2500 en maximaal 7500 euro worden geleend voor een periode van 10 jaar. De afsluitprovisie is 2%. De rente ligt 3% onder de marktrente. Op dit moment is dat 1,5% en staat gedurende de hele looptijd vast. Lengte van de aanvraagprocedure 8 tot 16 weken.

duurzaamheidslening
In de provincies Drenthe, Groningen en Friesland is er een provinciale duurzaamheidslening. Er kan minimaal 2500 en maximaal 25000 worden geleend. Tot 7500 is de looptijd 10 jaar, daarboven 15 jaar. De afsluitprovisie is 2%. De rente ligt 3% onder de marktrente. Op dit moment is dat 1,5% en staat gedurende de hele looptijd vast. Er zijn zoveel eisen en aanvullende voorwaarden dat in de praktijk bijna niemand eraan kan voldoen. Ook een aantal gemeentes kent een duurzaamheidslening met vaak weer afwijkende voorwaarden en eisen. Mijn ervaringen ermee zijn negatief. Bijna niemand komt ervoor in aanmerking en de procedure duurt van 13 tot 26 weken.

energiebespaarlening
In heel Nedetland is er een lening voor maatregelen om energie te besparen. Er kan minimaal 2500 en maximaal 25000 euro worden geleend. Maximaal de helft van het bedrag mag worden besteed aan zonnepanelen. Tot 5000 euro is de looptijd 7 jaar en de rente 3,4%, daarboven is de looptijd 10 jaar en de rente 3,8%. De afsluitprovisie is 2%. De procedure duurt 6 tot 10 weken.

groene lening
In heel Nederland is er de groene lening. Er kan minimaal 5000 en maximaal 50000 euro worden geleend voor tussen de 5 en 10 jaar. De rente is 5,5% voor zonnepanelen en 6,2% voor de overige maatregelen. Als de zonnepanelen meer dan de helft van de investering vormen dan geldt voor het geheel een rente van 5,5%. Er is geen afsluitprovisie. De procedure duurt maximaal 3 weken.

Voor bedrijven, stichtingen en verenigingen is er in Drenthe de DEO lening waarbij de helft van de investering kan worden geleend met een minimum van 5000 euro. Bij een looptijd van 5 jaar is de rente 3%, bij een looptijd van 10 jaar is de rente 4%.