Wind op zee nu ook zonder zeedieren te belasten

Het heien van de funderingen van windturbines op zee is een crime voor veel zeedieren. Communiceren doen zeedieren via geluid. De frequenties variëren en hoe lager de frequentie hoe verder de geluiden dragen. Heien in de zeebodem produceert veel geluid waardoor het gehoor van veel zeedieren, zelfs op grotere afstanden, wordt beschadigd.

In de off-shore olie industrie werd al een alternatieve methode voor heien gebruikt die nu ook voor het eerst in Europa (Schotland) voor windturbines op zee is gebruikt, de “suction bucket” fundering ook wel caisson fundering genoemd. Simpel gezegd worden er drie grote stalen emmers omgekeerd op de bodem gezet en met een pomp wordt het water uit de emmers gezogen waardoor de emmers de bodem in zakken. Het maakt ook het eventueel verwijderen van dergelijke funderingen erg simpel door met een pomp water in de emmers te pompen.

Natuurlijk kan wind op zee ook met drijvende windturbines. Daarmee loopt Schotland eveneens voorop. Dergelijke drijvende turbines moeten nog wel met kettingen aan de zeebodem verankerd worden.