Winddelen via windcentrale nog steeds niet interessant!

Tussen Rouveen en Staphorst worden 3 windturbines gebouwd die via 5000 winddelen aan de man worden gebracht. In het plaatselijke streekblad wordt gesproken over een gegarandeerd rendement van 6 %. In de windenergie courant staat: “Ook financieel is het interessant voor de deelnemers. Zij kunnen rekenen op een rendement van 6 procent.” Dat wekt inderdaad de indruk van zekerheid. Niets is echter minder waar.

In de informatie van de windcentrale spreekt men over een aantal aannames.
-de windturbines gaan minimaal 20 jaar mee en meestal langer. De praktijk leert dat dat onjuist is.
-er wordt uitgegaan van een kale kWh prijs van 0,071 eurocent. De praktijk leert dat de meeste energieleveranciers daar ruim onder zitten.
-er wordt vanuit gegaan dat een winddeel 500 kWh oplevert. De praktijk leert dat de productie van een windturbine in de tijd flink afneemt, tot soms slechts 50%.
-er wordt uitgegaan van een prijsstijging van de kale kWh prijs van 2% per jaar. De praktijk leert dat er de laatste jaren alleen maar sprake is van een prijsdaling (van 0,075 in 2007 tot 0,066 in 2017; bron CBS). Alleen de stijging van de energiebelasting zorgde voor een hogere kWh totaalprijs.

Als je alleen maar uitgaat van een prijsdaling van 2% dan blijft er van het rendement nog maar 0,1% over. Als ook nog de lagere kale energieprijs bij de meeste energielveranciers meeneemt dan is er zelfs sprake van een negatief rendement. Als je dan ook nog het productieverlies van de windturbines over de jaren heen meeneemt dan heb je het al over een aanzienlijk negatief rendement. Gelooft u me niet lees dan maar eens de ervaring van een winddelen bezitter die er graag vanaf wil.

Kortom, mijn advies is niet aan beginnen. Rendement van winddelen is lucht, dus koop desnoods zo’n speelgoed windmolentje voor je kinderen. Investeer je geld liever in een groenfonds. Ook dan loop je risico maar dat is aanzienlijk kleiner en je kunt er op ieder willekeurig moment weer vanaf. Beter nog: investeer in zonnepanelen op je dak.